MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Tieslietu padome
jaunumi  24. Aprīlis 2024 / 11:53
Otrajā vēlēšanu kārtā ievēlēti Tiesnešu ētikas komisijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļi
Otrdien, 23. aprīlī, notika Latvijas tiesnešu neklātienes konferences Tiesnešu ētikas komisijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļu otrā vēlēšanu kārta. Tiesnešu ētikas komisijā ievēlēta senatore Sanita Osipova un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā – Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja, tiesnese Iveta Salaka.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  24. Aprīlis 2024 / 09:06
Senāts: lemjot par pilsonības atņemšanu, jāvērtē samērīgums
Senāta Administratīvo lietu departaments 23. aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmums par Latvijas pilsonības atņemšanu. Atbilstoši pārvaldes lēmumā norādītajam tas tika pieņemts, jo pieteicējs, 1995. gadā apliecinot piederību pie Latvijas pilsonības, noklusēja, ka ir Krievijas pilsonis. Apgabaltiesa uzskatīja, ka konkrētajā gadījumā ir konstatējams samērīguma principa pārkāpums. Ievērojot pārvaldes kasācijas sūdzībā norādīto, Senāts pārbaudīja, vai un kā administratīvajā procesā bija veicams samērīguma izvērtējums.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  23. Aprīlis 2024 / 16:46
Informācijai par akcionāriem jābūt korektai un pieejamai ikvienam
Otrdien, 23. aprīlī, valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas virzītos grozījumus Komerclikumā, kas ļauj akciju sabiedrībām, pirmreizēji iesniedzot Uzņēmumu reģistrā akcionāru reģistru, tajos norādīt daļēju informāciju par to akcionāriem. Ilgtermiņā akciju sabiedrībai būs iespēju robežās jāsniedz pilnīgas ziņas par akcionāriem, kā arī jāsakārto akciju īpašuma tiesības gadījumos, ja par akcionāru nav nekādu ziņu. Tādējādi grozījumi nodrošinās komercdarbībai draudzīgu, caurspīdīgu un stabilu tiesisko vidi.  ...
Daneks Hmeļņickis
domnīca  23. Aprīlis 2024 / 16:12
Pārdomas par atjaunojošā taisnīguma ideju administratīvā pārkāpuma procesos
Studiju laikā autors apskatīja tēmu par cietušā un apsūdzētā izlīgumu kriminālprocesā. Tajā laikā atjaunojošā taisnīguma ideja ne nu gluži ienāca krimināltiesībās, bet tā nebija visai zināma un praktizēta lieta. Laikā, kad autors strādāja ar kriminālprocesiem, savā darbā gadījumos, kur tas bija iespējams, iesaistītās puses informēja par izlīgumu, respektīvi, savā darbībā centās pielietot un realizēt atjaunojošā taisnīguma ideju. Pie šīs idejas ...
žurnāls  23. Aprīlis 2024
Latvijas Republikas prokuratūra aicina darbā juristu-konsultantu
Latvijas Republikas prokuratūra Latvijas Republikas prokuratūra Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Personu un valsts tiesību aizsardzības koordinācijas nodaļa aicina darbā JURISTU-KONSULTANTU darbā uz nenoteiktu laiku Galvenie amata pienākumi: apkopot prokurora darbam nepieciešamo informāciju, tostarp sagatavot analīzi un pārskatus par juridiskiem jautājumiem, ietverot tiesu prakses un tiesību ...
Sabīne Zaula, Mārtiņš Aljēns, Lauris Liepa
žurnāls  23. Aprīlis 2024
Labirinta izeju meklējot – pastāvīgās dzīvesvietas noteikšana Mantošanas regulas izpratnē
Ievads Eiropas kultūrā viens no pazīstamākajiem mītiem vēsta par Atēnu princi Tēseju, kurš atceļo no Atēnām uz Krētu, lai nogalinātu mežonīgo vērsi Mīnotauru.1 Nokļuvis Krētas valdnieka Mīnoja pazemes labirintā un nogalinājis Mīnotauru, Tēsejs visticamāk neizkļūtu virszemē, ja vien Mīnoja meita Ariadne neiemīlētos jauneklī un nepalīdzētu viņam. Izeju no labirinta Tēsejs atrod, izritinot Ariadnes austo dzijas kamolu un sekojot ...
Kristīne Zīle, Alise Reide
žurnāls  23. Aprīlis 2024
Katram savs laiks – termiņu izmaiņas mantojuma tiesībās
Kopš Koncepcijas par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizāciju izstrādi1 darbs pie Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizācijas ir turpinājies gandrīz pastāvīgi, ir izstrādāti un spēkā stājušies vairāki grozījumi. Tomēr joprojām risinājumu gaida vairāki jautājumi, kuri tika minēti jau Koncepcijas izstrādes gaitā, bet visaptveroši analizēti Tieslietu ministrijas pasūtītajā pētījumā "Civillikuma Mantojuma ...
Edgars Pastars, Mārtiņš Krauklis
žurnāls  23. Aprīlis 2024
Mantojuma tiesību reforma – kreditora skatījumā
Ievads 2023. gada 21. martā pieņemtie grozījumi Civillikuma Mantojuma tiesību daļā (Otrā daļa) (turpmāk – Grozījumi), ieviešot koncepcijas par mantojuma tiesību modernizāciju (2009. gads)1 un pētījuma par mantojuma tiesību modernizāciju (2017. gads)2 tēzes, iezīmē jaunu pieeju kreditora un mantinieka attiecībās. Saskaņā ar vēl spēkā esošo regulējumu mantinieka atbildība par mantojuma atstājēja parādiem ir tikai mantiska ...
žurnāls  23. Aprīlis 2024
Tieslietu ministrija aicina darbā juristu Krimināltiesību departamentā
Tieslietu ministrija Tieslietu ministrija aicina Tevi komandā KRIMINĀLTIESĪBU DEPARTAMENTA JURISTA ierēdņa amatā Mēs Tev uzticēsim: tiesību aktu projektu, nacionālo pozīciju, instrukciju, nostāju, attīstības plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektu izstrādi un to virzības nodrošināšanu Ministru kabinetā un Saeimā; izvērtēt un sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu, attīstības ...
RĀDĪT VĒL / 30662