MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Maksātnespējas kontroles dienests
jaunumi  29. Jūnijs 2022 / 14:27
Starptautiska konference "ES tiesību nozīme maksātnespējas procesa administratoriem ikdienas praksē"
Starptautiskā konference norisināsies 30. jūnijā tiešsaistē no plkst. 9.00 līdz 12.00. Tās mērķis ir atklāt Eiropas Savienības tiesību pieaugošo nozīmi maksātnespējas procesa administratoru ikdienas darbībā un iepazīstināt ar Eiropas Savienības projekta "Maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas uzlabošana ES tiesību aktu piemērošanā un uzticības un izpratnes veicināšanā par Eiropas tiesisko kultūru, izmantojot līdzdalības apmācības pieeju un jaukta tipa mācīšanos" mērķi.  ...
Satversmes tiesa
jaunumi  29. Jūnijs 2022 / 13:24
Ierosināta vēl viena lieta par normu, kas paredz zemes likumiskās lietošanas maksas apmēru
Satversmes tiesas 4. kolēģija 2022. gada 28. jūnijā ierosināja lietu “Par likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  29. Jūnijs 2022 / 11:53
Strīdā par kompensācijas apmēra noteikšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem Senāts vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Senāta Administratīvo lietu departaments 21. jūnijā apturēja tiesvedību pasažieru pārvadātāju strīdā ar Iepirkumu uzraudzības biroju par kompensācijas noteikšanu, izsludinot atklātu konkursu un paredzot slēgt iepirkuma līgumu ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem uz 10 gadiem. Lai noskaidrotu, kā piemērojamas Eiropas Savienības normas par kompensācijas apmēra noteikšanu, senatoru kolēģija nolēma vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar jautājumu prejudiciālā nolēmuma sniegšanai.  ...
Saeimas Preses dienests
jaunumi  28. Jūnijs 2022 / 15:36
Plāno piešķirt augstskolām tiesības veikt ārvalstī izdotu grādu un izglītības dokumentu ekspertīzi
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija otrdien, 28. jūnijā, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus, ar kuriem iecerēts piešķirt noteiktām augstskolām tiesības veikt ārvalstī izdotu grādu un izglītības dokumentu ekspertīzi, izsniedzot izziņu, ja izglītības dokumenta īpašnieks plāno uzsākt vai turpināt studijas Latvijā.  ...
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
jaunumi  28. Jūnijs 2022 / 15:04
KNAB izstrādājis praktisku informatīvo materiālu par korupcijas izpausmes veidiem un to atpazīšanu
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izstrādājis praktisku informatīvo materiālu “Kā atpazīt korupciju”, kura mērķis ir sekmēt iedzīvotāju prasmes pamanīt pazīmes, kas var norādīt uz iespējamu koruptīvu rīcību. Šajā materiālā apkopoti piemēri un pazīmes, kas var liecināt par iespējamu korupciju dažādos līmeņos.  ...
Valsts Ieņēmumu dienests
jaunumi  28. Jūnijs 2022 / 12:12
1. jūlijs - obligātās gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš tiem, kam pagājušā gada ienākumi pārsniedza 62 800 eiro
Tiem iedzīvotājiem, kam pērn kopējie gada ienākumi pārsnieguši 62 800 eiro, gada ienākumu deklarācija par 2021. gadu ir jāiesniedz līdz 2022. gada 1. jūlijam (ieskaitot). Obligātā gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).  ...
Tiesībsarga birojs
jaunumi  27. Jūnijs 2022 / 17:19
Tipiska diskriminācija darba sludinājumos: “Pārāk jauns, lai būtu…”  
Tiesībsargs ir novērojis, ka sociālo tīklu vidē cilvēki nereti dalās informācijā par darba sludinājumos izteiktajām prasībām potenciālajiem darbiniekiem. Dažkārt cilvēki ar sūdzībām vēršas arī Tiesībsarga birojā. Ņemot vērā regulārās diskusijas publiskajā telpā, tiesībsargs atgādina, ka ir aspekti, kurus darba sludinājumos norādīt nedrīkst.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  27. Jūnijs 2022 / 17:13
Augstākā tiesa pievienojas Starptautiskajai Augstāko administratīvo tiesu asociācijai
20.-22. jūnijā Briselē notika Starptautiskās Augstāko administratīvo tiesu asociācijas (International Association of Supreme Administrative Jurisdictions – IASAJ) 14. kongress, kura šīgada tēma – “Augstāko administratīvo tiesu loma Covid-19 krīzes laikā”. Latvijas Republikas Augstāko tiesu šajā kongresā pārstāvēja Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede.  ...
Ārlietu ministrija
jaunumi  27. Jūnijs 2022 / 14:48
Eiropas Cilvēktiesību tiesa noraida sūdzības lietā "Naumenko un SIA Rix Shipping pret Latviju"
Eiropas Cilvēktiesību tiesa (Tiesa) ir pasludinājusi spriedumu lietā "Naumenko un SIA Rix Shipping pret Latviju", viena iesniedzēja sūdzību noraidot kā nepieņemamu izskatīšanai pēc būtības un atzīstot, ka nav pieļauts otrās iesniedzējas Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) 8. pantā (tiesības uz privātās dzīves un korespondences neaizskaramību) garantēto tiesību pārkāpums.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  27. Jūnijs 2022 / 14:08
Senatore Veronika Krūmiņa piedalās konferencē Eiropas Savienības Tiesā
Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Veronika Krūmiņa 27. un 28. jūnijā devusies uz Eiropas Savienības Tiesu, lai piedalītos konferencē “Demokrātija, tiesiskums un cilvēka cieņa.” Konferences ietvaros notiks arī svinīga ceremonija, kurā Eiropas Savienības Tiesai pirmo reizi tiks nodots mākslas darbs no Latvijas – latviešu trimdas mākslinieces Dainas Dagnijas glezna "Imigranti".  ...
Eiropas Savienības Tiesas Saziņas direkcija
jaunumi  27. Jūnijs 2022 / 07:56
Eiropas Savienības Tiesa godina Satversmi un saņem gleznu no Latvijas
27. jūnijā Eiropas Savienības Tiesā (EST) notiks konference «Demokrātija, tiesiskums un cilvēka cieņa», kā arī svinīga ceremonija, kurā pirmo reizi EST tiks nodots mākslas darbs no Latvijas. Tā būs latviešu trimdas mākslinieces Dainas Dagnijas (1937–2019) glezna “Imigranti” (1969). Pasākumi tiek rīkoti EST 70. dibināšanas gadā, izceļot šo nozīmīgo gadskārtu un godinot Latvijas Republikas Satversmes simtgadi.  ...
RĀDĪT VĒL / 27117