MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Satversmes tiesa
jaunumi  26. Maijs 2023 / 13:49
Satversmes tiesa: Baltijas valstu konstitucionālo tiesu dialogs stiprina tiesiskumu un ikviena iedzīvotāja pamattiesību aizsardzību reģionā
Šā gada 23.–25. maijā norisinājās trīspusējā sadarbības sanāksme, kurā piedalījās Satversmes tiesas, Lietuvas Konstitucionālās tiesas un Igaunijas Augstākās tiesas tiesneši. Satversmes tiesu pārstāvēja tās priekšsēdētājs Aldis Laviņš, viņa vietniece Irēna Kucina, tiesneses Anita Rodiņa un Jautrīte Briede, kā arī priekšsēdētāja padomnieks Andrejs Stupins. Baltijas valstu tiesu sadarbības tikšanās notika Tartu par godu Igaunijas Augstākās tiesas 30. atkārtotas izveidošanas gadadienai. Tās ietvaros rīkotajās darba sesijās Satversmes tiesas tiesneši uzstājās ar priekšlasījumiem par Eiropas Savienības tiesību piemērošanu, konstitucionālajām garantijām tiesnešiem pēc atbrīvošanas no amata, kā arī aktuālo judikatūru.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  26. Maijs 2023 / 13:14
Par Senātā izskatāmām lietām no 29. maija līdz 2. jūnijam
Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par Apgabaltiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par pirmās instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ministru kabinets, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Ventspils novada pašvaldība, Valkas novada dome un Rīgas dome.  ...
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
jaunumi  25. Maijs 2023 / 17:10
KNAB noslēdz pirmstiesas izmeklēšanu t.s. “Rīgas satiksmes” iepirkumu lietā
25. maijā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ar Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas prokurora piekrišanu pieņēma lēmumu izbeigt kriminālprocesu par iespējamu divu bijušo valsts amatpersonu un vairāku uzņēmumu pārstāvju iesaisti koruptīvos noziedzīgos nodarījumos un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.  ...
Latvijas Tiesnešu mācību centrs
jaunumi  25. Maijs 2023 / 17:08
Darba vizītē Latvijā uzturas Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīkla Ģenerālsekretāre Ingrīda Dervo
Vakar, 24.maijā, Latvijā ieradās Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīkla (European Judicial Training Network (EJTN)) Ģenerālsekretāre un Francijas maģistre Ingrīda Dervo (Ingrid DERVEAUX). Viņa piedalīsies EJTN Programmu darba grupas sanāksmē, ko organizē Latvijas Tiesnešu mācību centrs (LTMC), kā viens no šī tīkla biedriem Latvijā.  ...
bibliotēka  24. Maijs 2023 / 16:30
Risku novērtējums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nekustamo īpašumu un būvniecības sektorā
Nekustamo īpašumu un būvniecības sektors vēsturiski ir bijis viens no ērtākajiem un pieejamākajiem veidiem, kā legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Ņemot vērā šo sektoru nepilnīgo pārraudzību, kā arī būvniecības sektora augsto ēnu ekonomikas īpatsvaru, tie paver plašas iespējas noziedzīgi iegūtu līdzekļu izvietošanai, noslāņošanai un integrācijai likumīgajā finanšu sistēmā, kā arī atvieglo noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvietošanu starp vairākām noziegumā iesaistītajām personām vai grupām. ...
LU Juridiskā fakultāte
jaunumi  24. Maijs 2023 / 12:29
9. jūnijā Laura Kadile aizstāvēs promocijas darbu "Pacienta lemtspējas vērtēšanas procesa pilnveide Latvijā: tiesiskā, ētiskā un klīniskā perspektīva"
Latvijas Universitātes (LU) Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2023. gada 9. jūnijā Laura Kadile aizstāvēs promocijas darbu "Pacienta lemtspējas vērtēšanas procesa pilnveide Latvijā: tiesiskā, ētiskā un klīniskā perspektīva" civiltiesību apakšnozarē zinātnes doktora grāda (Ph.D.) tiesību zinātnē iegūšanai. Darbs izstrādāts LU profesora Dr.iur. Kaspara Baloža zinātniskā vadībā. Promocijas darba zinātniskā konsultante ir LU asociētā profesore, Dr. iur., MD Solvita Olsena.  ...
Izdevējs: Latvijas Vēstnesis
jaunumi  24. Maijs 2023 / 10:25
Lieto likumi.lv? Septiņi rīki, kas atvieglos ikdienas darbu  
Desmit gadus ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir pieejama vietnes likumi.lv esošā versija, kas lietotāju ērtībai darbam ar tiesību aktiem sniedz dažādus rīkus un pakalpojumus. Lai izceltu īpaši noderīgus palīgus plašai auditorijai, oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” skaidro septiņas populāras pamatiespējas un piedāvā arī par tām praktiskus videostāstus.  ...
Tieslietu padome
jaunumi  23. Maijs 2023 / 15:47
Tiesu vara "Lampā" būs sastopama Temīdas teltī
Tiesu vara sarunu festivālā "Lampa", kas šogad norisināsies Cēsīs 9. un 10. jūnijā, būs sastopama Temīdas teltī. Ar plašu un daudzveidīgu programmu deviņu pasākumu ietvaros, kas domāti dažādām mērķauditorijām - nozares speciālistiem, topošajiem un esošajiem tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, tiesību normu piemērotājiem, medijiem, jauniešiem un ikvienam interesentam.  ...
RĀDĪT VĒL / 28859