MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Augstākā tiesa
jaunumi  28. Februāris 2024 / 09:12
Tiesai no jauna jāvērtē KNAB lēmums politiskajai partijai pārskaitīt valsts budžetā fiziskas personas veiktu ziedojumu
Senāta Administratīvo lietu departaments 27. februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts politiskās partijas pieteikums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmuma atcelšanu. Ar minēto iestādes lēmumu pieteicējai bija uzdots pārskaitīt valsts budžetā no fiziskas personas iegūtos finanšu līdzekļus 5200 euro apmērā.  ...
Tiesībsarga birojs
jaunumi  28. Februāris 2024 / 09:11
Kas kaitēja Tev gulēt, pilsētā dzīvojot? Tiesībsargs aicina piedalīties aptaujā par izklaides trokšņa ietekmi uz naktsmieru
Izklaides trokšņi no tuvējā naktskluba, āra terases, viesu nama vēlā vakara stundā, saraustīts miegs un pat negulētas naktis teju katru nedēļas nogali vai pat ik vakaru – vai tas šķiet pazīstami? Iedzīvotāju un izklaides biznesa intereses jau ilgstoši nav līdzsvarotas un ir tiesiski nesakārtotas. Tāpēc tiesībsargs aicina iedzīvotājus paust viedokli par problēmas aktualitāti, izplatību un iespējamiem risinājumiem.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  27. Februāris 2024 / 13:52
Valdība atbalsta valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas attīstības projekta īstenošanu
Otrdien, 27.februārī, valdība apstiprināja Tieslietu ministrijas sagatavotos Ministru kabineta noteikumus [1], kas paredz īstenot projektu, izveidojot valsts nodrošinātā juridiskā atbalsta sistēmu. Projekta ietvaros tiks paplašināta mazāk aizsargāto personu piekļuve juridiskās palīdzības pakalpojumiem, kā arī pilnveidoti atbalsta mehānismi noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  27. Februāris 2024 / 13:49
Valdība atbalsta Latvijas pievienošanos konvencijai, kas nodrošina sabiedrībai piekļuvi oficiāliem dokumentiem
Otrdien, 27. februārī, valdība pilnvaroja tieslietu ministri Inesi Lībiņu-Egneri parakstīt starptautisko līgumu, kas paredz Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par piekļuvi oficiāliem dokumentiem (turpmāk – Konvencija). Konvencija apliecina dalībvalstu apņemšanos sabiedrībai nodrošināt plašu piekļuvi oficiāliem dokumentiem, nodrošinot caurspīdīgumu un sabiedrības līdzdalību, tādējādi stiprinot tiesiskumu  ...
Latvijas Republikas prokuratūra
jaunumi  27. Februāris 2024 / 10:48
Par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, tiesa piespriež brīvības atņemšanu uz trīs gadiem, nosakot to nosacīti
Rīgas apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, kurā pie kriminālatbildības saukta Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes amatpersona par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, pasludināja saīsināto spriedumu, ar kuru atzina apsūdzēto par vainīgu minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un piesprieda brīvības atņemšanu uz trīs gadiem, nosakot to nosacīti, ar pārbaudes laiku uz trīs gadiem.  ...
Māris Leja
žurnāls  27. Februāris 2024
Fundamentāla kļūda nodoma un neuzmanības saiknes izpratnē
Ievads Aptuveni līdz 2013.–2014. gadam krimināltiesību teorijā un praksē valdīja vienprātība par to, ka ceļu satiksmes noteikumus ir iespējams pārkāpt gan tīši, gan aiz neuzmanības, taču pret sekām noziedzīgos nodarījumos pret satiksmes drošību ir iespējama tikai neuzmanība. Vienprātība pastāvēja arī par to, ka kopumā materiāla sastāva noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību ir izdarīti aiz neuzmanības. Tomēr tagad ...
Uldis Krastiņš
žurnāls  27. Februāris 2024
Tiesības, kultūra un identitāte Centrāleiropā un Austrumeiropā
Ja reiz ziemas naktī ceļinieks1 vaicātu, ar ko tik īpašas ir Latvijas tiesības, jautājums varētu šķist gandrīz aizskarošs. Pat ja Latvijas juristam nav šaubu, ka mūsu tiesības ir noturīga, atsevišķa un autonoma parādība, tomēr ne katrs spēs skaidri formulēt, kā tieši tas izpaužas. Tādēļ varam priecāties par Dr. iur. Jāņa Plepa ieguldījumu, kas paskaidro Latvijas konstitucionālās identitātes vietu plašākā Centrālās un Austrumeiropas kontekstā.2 2023. gada nogalē iznākušais izdevums "Law, Culture and Identity in Central and Eastern Europe. A Comparative Engagement" ir vērtīgs arī tādēļ, ka tajā ir pārstāvēti autori no 16 Austrumeiropas un Centrāleiropas zemēm.3 ...
Inese Lībiņa-Egnere, Andrejs Judins, Māris Vainovskis, Edgars Pastars, Jānis Lielpēteris, Vladlens Kovaļevs, Filips Rajevskis
žurnāls  27. Februāris 2024
Interešu pārstāvības atklātības likums: koncepts skaidrs, bet kā to piemērot?
Pēc aptuveni 15 gadus ilgušām diskusijām par lobēšanas regulējumu1 2022. gada 13. oktobrī tika pieņemts Interešu pārstāvības atklātības likums (Likums). Likuma mērķis ir nodrošināt interešu pārstāvības procesa atklātību, veicinot sabiedrības uzticēšanos interešu pārstāvjiem, kas piedalās publisku lēmumu ierosināšanā, izstrādē, pieņemšanā vai piemērošanā, un publiskajai varai. ...
RĀDĪT VĒL / 30372