MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Maksātnespējas kontroles dienests
jaunumi  22. Februāris 2024 / 13:46
Paziņojums par pieteikšanos 2024. gada 25. aprīļa administratora kvalifikācijas eksāmenam
[1] Atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.2 panta pirmajai daļai, pēc iecelšanas amatā maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) reizi piecos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā administratora kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens), kārto kvalifikācijas eksāmenu.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  22. Februāris 2024 / 13:25
Arī pēc Eiropas Padomes finansētā projekta noslēguma turpināsies mediācijas un juridiskās palīdzības pieejamības stiprināšana
Trešdien, 21. februārī, norisinājās Tieslietu ministrijas un Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) īstenotā projekta "Stiprināt pieeju tiesiskumam Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus (2. daļa)" noslēguma pasākums.  ...
Latvijas Republikas prokuratūra
jaunumi  22. Februāris 2024 / 13:03
Par nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu – reāla brīvības atņemšana uz vienu gadu
2024. gada 15. februārī Rīgas rajona tiesa paātrinātā procesa kārtībā, kas bija mazāk nekā 48 stundu laikā no noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīža, izskatīja krimināllietu un pasludināja saīsināto spriedumu, ar kuru atzina apsūdzēto par vainīgu un piesprieda viņam reālu brīvības atņemšanu uz vienu gadu par to, ka viņš atkārtoti ļaunprātīgi nepildīja nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību, pēc kā apsūdzētais tiesas zālē tika apcietināts.  ...
LU Juridiskā fakultāte
jaunumi  22. Februāris 2024 / 12:53
Pauls Zeņķis aizstāvēs promocijas darbu "Obligācijas, to veidi un civiltiesiskā apgrozība"
Latvijas Universitātes (LU) Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2024. gada 23. februārī Pauls Zeņķis aizstāvēs promocijas darbu "Obligācijas, to veidi un civiltiesiskā apgrozība" civiltiesību apakšnozarē zinātnes doktora grāda (Ph.D.) sociālajās zinātnēs iegūšanai. Darbs izstrādāts LU profesora Dr.iur. Jāņa Kārkliņa vadībā.  ...
RĀDĪT VĒL / 30339