MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Tieslietu ministrija
jaunumi  23. Jūlijs 2024 / 15:41
Tieslietu ministrija rada rīku noziegumos cietušo atbalsta saņemšanas ceļa atvieglošanai
Starpinstitūciju kopradē Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijā apzināts noziegumos cietušajiem pieejamo atbalsta pakalpojumu kopums. Tieslietu ministrijas iniciētajā inovācijas sprintā iesaistītie sākuši dizainēt viegli lietojamu digitālu rīku, kas ar pāris jautājumiem cietušo informētu par viņa situācijai piemērotiem atbalsta pakalpojumiem. Tieslietu ministrija ir viena no sešiem konkursa uzvarētājiem, kas saņem Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijas sprinta atbalstu, lai izveidotu cietušo pieredzē un vajadzībās balstītu, kvalitatīvu pakalpojumu, lai personas, kas cietušas noziegumos, var saņemt palīdzību un atbalstu.  ...
Satversmes tiesa
jaunumi  23. Jūlijs 2024 / 13:40
Senāts izceļošanas aizliegumu atzīst par pamatotu un tiesisku
Senāta Administratīvo lietu departaments 22. jūlijā noraidīja pieteikumu, kurā lūgts atcelt iekšlietu ministra lēmumu par Latvijas pilsonim noteikto izceļošanas aizliegumu no Latvijas. Pārsūdzētais lēmums atzīts par pamatotu un tiesisku. Konstatēts, ka konkrētajā gadījumā izceļošanas aizliegums ir samērīgs līdzeklis nacionālās drošības interešu aizsardzībai.  ...
Allars Apsītis, Jolanta Dinsberga
žurnāls  23. Jūlijs 2024
Diplomātiskās tiesības Senajā Romā
Raksta autori piedāvā nelielu ieskatu to veiktā romiešu tiesību un literatūras avotu pētījuma rezultātos par diplomātisko tiesību normu aizsākumiem Senās Romas civilizācijā. Pētījuma ietvaros realizēta tā sauktās Justiniāna kodifikācijas (pazīstama arī ar nosaukumu Corpus Iuris Civilis) daļās Codex Iustinianus (Justiniāna kodekss, 534. AD)1 un Digesta seu Pandectae (Sakārtojums vai sakopojums, 533. AD),2 kā arī Gaja Institūcijās (Gaius Institutiones. ~161. AD)3 un romiešu vēsturnieka Tita Līvija (Titus Livius, 64./59. p.K. – 12./17. AD) opusā Ab Urbe Condita (No Pilsētas dibināšanas, ~ 27.–9. p.K.)4 ietvertās informācijas izpēte un analīze, izmantojot induktīvo, deduktīvo un salīdzinošo metodi. ...
Brigita Kukjalko
žurnāls  23. Jūlijs 2024
Jaunais doktorantūras modelis – virzība uz doktorantūras kvalitātes paaugstināšanu
Šā gada 14. martā Saeima pieņēma grozījumus Augstskolu likumā1 un ar tiem saistītos grozījumus Zinātniskās darbības likumā,2 ar ko Latvijā ievieš jaunu doktorantūras studiju modeli. Lielākā daļa 14. martā pieņemto Augstskolu likuma grozījumu jau ir stājušies spēkā 1. maijā, taču atsevišķi panti, to daļas vai punkti saskaņā ar likuma pārejas noteikumiem stāsies spēkā pakāpeniski līdz 2027. gada 1. janvārim. Studējošajiem, kuri studijas doktora studiju programmā uzsāks no šā gada 1. septembra, tās tiks organizētas un doktora grādu piešķirs jau atbilstoši jaunajam doktorantūras modelim. Tādēļ šajā materiālā sniegts īss ieskats būtiskākajās izmaiņās, kas izriet no šī jaunā modeļa. ...
Sannija Matule
žurnāls  23. Jūlijs 2024
Tiesību zinātņu doktoru saime kļuvusi vēl plašāka
Kopš 2023. gada nogales, kad "Jurista Vārdā" tika publicēts pēdējais apskats par jaunajiem tiesību zinātņu doktoriem, veiksmīgi ir aizstāvēti vēl vairāki promocijas darbi. Pēc redakcijas aicinājuma šo darbu autori sniedza informāciju, tajā ietverot gan anotāciju par darbu, gan arī dažus galvenos secinājumus vai atziņas, kas norāda uz izpētes tēmas aktualitāti un rezultātu. Apkopojot saņemto informāciju, šajā materiālā sniegts pārskats par astoņiem jaunākajiem pētījumiem jeb aizstāvētajiem promocijas darbiem tiesību zinātnē, tas ir, no 2023. gada nogales līdz šā gada 21. maijam. ...
Anete Vitjazeva
žurnāls  23. Jūlijs 2024
Priekšnoteikumi publisku personu kapitālsabiedrību darbībai tirgū – vai pārlieku ierobežojoši?
Kapitālsabiedrību pārvaldības politikas vērtēšanas ietvarā ir aizsākušās diskusijas par to, vai pastāvošais regulējums pārlieku neierobežo tiesības valsts kapitālsabiedrībām darboties tirgū, attīstot sniegto pakalpojumu klāstu, t.sk. ar inovatīviem un ilgtspējīgiem pakalpojumiem. Šajā rakstā autore vērtē pastāvošo regulējumu kontekstā ar publiski izskanējušajām bažām par regulējuma ierobežojošo dabu. Tiek skatīts arī jautājums par regulējuma vēsturisko attīstību, iecerētajām izmaiņām kapitālsabiedrību pārvaldībā un arī to, kādos gadījumos citās valstīs publisku personu kapitālsabiedrībām ir atļauts darboties tirgū, sniedzot komercpakalpojumus. ...
Māris Garjānis
žurnāls  23. Jūlijs 2024
Agresīva braukšana vai huligānisms ceļu satiksmē Krimināllikuma izpratnē
Pirms dažiem mēnešiem, pavasarī, sabiedriskajos medijos un sociālajos tīklos bija izvietots videoieraksts, kurā bija redzams, kā automašīnas vadītājs ar pasažieriem brauc ar ātrumu 240 km/h, iebrauc apdzīvotā vietā "Tīnūži" un vienlaikus rupji pārkāpj vairākas Ceļu satiksmes noteikumu prasības. Šajā videoierakstā arī redzams, ka transportlīdzekļa vadītājs būtiski pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu, veic bīstamu ...
žurnāls  23. Jūlijs 2024
Īsumā...
Latvijas Universitātes (LU) Padome izskatījusi un pieņēmusi LU rektora priekšlikumu par vienotas LU Doktorantūras skolas dibināšanu. Doktorantūras skolas pamatuzdevumi būs visu doktorantūras studiju programmu īstenošana un promocija, jauno pētnieku karjeras attīstības nodrošināšana, doktorantūras kvalitātes uzraudzība un pilnveide, kā arī starptautiskās sadarbības veicināšana. ● ● ● Eiropas Cilvēktiesību tiesa 18. jūlijā ...
žurnāls  23. Jūlijs 2024
Tiesībsargs norāda uz cilvēktiesību pārkāpumiem
Tiesībsarga izpētē par cilvēktiesību ievērošanu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanā iezīmējas visai satraucoša prakse attiecībā uz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanu. Izpēte atklāja trūkumus ne tikai normatīvajos aktos, bet arī tiesvedības pielāgošanā, zināšanu un izpratnes trūkumā par cilvēku ar dažāda veida invaliditāti vajadzībām, kā arī komunikācijā ar viņiem. ...
žurnāls  23. Jūlijs 2024
Plāno konfiscēt Baltkrievijā reģistrētas automašīnas
Sniedzot atbalstu atbildīgajām nozarēm – Satiksmes ministrijai un Iekšlietu ministrijai, Tieslietu ministrija šobrīd izstrādā un iesniegs Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai likumprojektu tiesiskā regulējuma izmaiņām, kas liegs Latvijas Republikā uzturēties Baltkrievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem, tostarp šķērsot valsts robežu tranzītā. Plānots, ka, izvairoties no normatīvajā regulējumā ...
žurnāls  23. Jūlijs 2024
Paziņoti jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena rezultāti
Septīto valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vasaras sesijā sekmīgi nokārtojuši kopumā 58 studenti (dati pirms eksāmena rezultātu apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanas). Eksāmenu kārtoja 172 studenti no sešām augstskolām: Baltijas Starptautiskās akadēmijas; Biznesa augstskolas "Turība"; Daugavpils universitātes; Latvijas Universitātes; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas; Rīgas Stradiņa universitātes. ...
Jurijs Georgs Rusakovs
žurnāls  23. Jūlijs 2024
Saturies – Olimpiskās spēles nāk!
Ja viss iepriekšējais mēnesis pagājis futbola zīmē, tad, nenoliedzami, atlikušais jūlija mēnesis un augusts sporta ziņā būs Olimpisko spēļu laiks. Šogad Olimpiskās spēles norisināsies Parīzē, un tās tiks atklātas jau šonedēļ – 26. jūlijā. Kaut gan sākumā varētu šķist, ka nekāda sakara sportam ar tiesībām nav, saistība ir liela. Kā aktuālāko var minēt faktu, ka Baltkrievijas un Krievijas sportisti tomēr drīkstēs piedalīties ...
RĀDĪT VĒL / 31052