Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Augstākā tiesa
jaunumi  10. Jūlijs 2020 / 11:05
Atceļ spriedumu par vairāk nekā 66 miljonu eiro piedziņu no “LatRosTrans”
Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments 9. jūlijā atcēla Latgales apgabaltiesas spriedumu par vairāk nekā 66 miljonu eiro piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LatRosTrans” prasītājas – Novopolockas republikāniskā unitārā naftas transportēšanas uzņēmuma "Družba” – labā. Senāts nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
Satversmes tiesa
jaunumi  9. Jūlijs 2020 / 16:33
Norma, kas nosaka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru nenodarbinātām personām ar invaliditāti un senioriem, neatbilst Satversmei
Satversmes tiesa 2020. gada 9. jūlijā pasludināja spriedumu lietā Nr. 2019-27-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam un 109. pantam”.
Augstākā tiesa
jaunumi  9. Jūlijs 2020 / 11:00
Augstākajā tiesā skatāma izstāde par senatoru devumu juridiskās literatūras laukā
Senāts nav tikai kasācijas instance konkrētās lietās un judikatūras veidotājs, bet arī juridiskās domas virzītājs. Senatora vārdam ir svars ne tikai tiesas nolēmumos, bet arī grāmatās rakstītajās rindās. Gatavojoties Senāta atjaunošanas 25. gadadienai, Augstākajā tiesā izveidota izstāde “Senatori juridiskās literatūras laukā”, kas liecina par senatoru devumu Latvijas juridiskās domas attīstībā.
Augstākā tiesa
jaunumi  8. Jūlijs 2020 / 11:38
Augstākās tiesas Civillietu departaments iesniedzis pieteikumu Satversmes tiesā
Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments 25. jūnijā, izskatot prasītāja kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu viņa prasības lietā pret Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde” par atjaunošanu darbā un vidējās izpeļņas par darba piespiedu kavējuma laiku piedziņu, apturēja tiesvedību lietā un iesniedza pieteikumu Satversmes tiesā.
Rūta Reinsone
žurnāls 
Ar kampaņu #GribuStudēt vērš uzmanību uz papildu atbalsta nepieciešamību studentiem
Liela daļa augstskolās studējošo paralēli studijām veic algotu darbu, tostarp daļa strādā, lai samaksātu par studijām, taču Covid-19 izraisītā krīze un ārkārtas situācija ieviesa būtiskas korekcijas arī darba tirgū. Līdz ar citiem darbu zaudēja arī daudzi studenti, un, lai gan tam var būt ļoti negatīvas sekas, vismaz pagaidām valsts būtisku atbalstu tiem nesola.
Iekšlietu ministrija
jaunumi  7. Jūlijs 2020 / 17:45
Brīva piekļuve policijas darbiniekam nepieciešamajai informācijai no jebkuras dalībvalsts stiprinās visas Eiropas drošību
Otrdien, 7. jūlijā, notika Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu iekšlietu ministru neformālā videokonferences sanāksme, kurā Vācija kā nākamā ES Padomes prezidentūras valsts iepazīstināja ar savas darbības prioritātēm. Latviju sanāksmē pārstāvēja Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.
Ineta Ziemele
žurnāls  7. Jūlijs 2020
Eiropas Savienības tiesību konstitucionalitātes kontrole Latvijā
Eiropas Savienības tiesību konstitucionalitātes kontrole Latvijā Ievads Latvijas tiesiskajā telpā diskusija par Eiropas Savienības tiesību jautājumiem iet plašumā, kas ir dabīga attīstība, jo tā raksturo Latvijas tiesību sistēmas un tiesiskās domas pakāpenisku eiropeizāciju. Pozitīvi ir jāvērtē arī tas, ka Latvija nepalika bez savām nelielajām debatēm par Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas 2020. gada 5. maija spriedumu, kurā tā nepiekrita ...
RĀDĪT VĒL / 22535