MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Saeimas Preses dienests
jaunumi  5. Decembris 2023 / 17:17
Vardarbības risku mazināšanai skolās komisija konceptuāli atbalsta ieceri izglītības iestādēm ļaut pārmeklēt skolēnu mantas
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija otrdien, 5.decembrī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Izglītības likumā, kas skolām ļautu pārmeklēt skolēnu mantas gadījumos, kad pastāvētu pamatotas aizdomas par vardarbības draudiem vai citiem nozīmīgiem drošības riskiem. Likumdošanas iniciatīvu iesniedzis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs  ...
Tiesu administrācija
jaunumi  5. Decembris 2023 / 15:06
Strasbūrā notika Eiropas Komisijas tieslietu sistēmu efektivitātei 41. plenārsanāksme
2023. gada 4. un 5. decembrī Strasbūrā, Francijā, notika Eiropas Komisijas tieslietu sistēmu efektivitātei (European Commission for the Efficiency of Justice, (CEPEJ)) 41. plenārsanāksme, kurā piedalījās Eiropas Padomes dalībvalstu tieslietu sistēmas pārstāvji. Šajā plenārsanāksmē Latviju pārstāvēja Tiesu administrācijas Starptautiskās sadarbības un datu analītikas nodaļas vadītāja Agnija Karlsone-Djomkina.  ...
Iekšlietu ministrija
jaunumi  5. Decembris 2023 / 13:30
Valdība apstiprina Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu 2023.–2025. gadam
5. decembrī Ministru kabinets apstiprināja Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu 2023.–2025. gadam, kas paredz palielināt tiesībaizsardzības iestāžu spējas novērst un atklāt organizēto noziedzīgo grupu izdarītos noziegumus. Tāpat plāns paredz jaunus instrumentus, ar kuru palīdzību tiks samazināta organizēto noziedzīgo grupu interese un spējas īstenot noziedzīgo darbību Latvijā.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  5. Decembris 2023 / 13:22
ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē vienojas stiprināt dalībvalstu sadarbību smago un organizēto noziegumu apkarošanā
Pirmdien, 4. decembrī, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs Briselē piedalījās Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, diskutējot par ES dalībvalstu tiesībsargājošo iestāžu sadarbību smago un organizēto noziegumu apkarošanā Eiropā. Tāpat sanāksmes laikā aktualizēts jautājums par noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālo standartu ieviešanu dalībvalstīs.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  5. Decembris 2023 / 13:13
Projekta ietvaros sekmēs bijušo ieslodzīto efektīvu atgriešanos darba vidē un iekļaušanos sabiedrībā
Otrdien, 5. decembrī, valdība apstiprināja Tieslietu ministrijas sagatavotos Ministru kabineta noteikumus [1], kas paredz Ieslodzījuma vietu pārvaldei (turpmāk – IeVP) īstenot projektu, turpinot attīstīt notiesāto resocializācijas procesu, lai nodrošinātu bijušo ieslodzīto efektīvu atgriešanos un iekļaušanos sabiedrībā, īpaši nodarbinātības jomā.  ...
Konkurences padome
jaunumi  5. Decembris 2023 / 13:00
Konkurences padomes rīkotajā Juristu forumā eksperti diskutē par konkurences tiesību aktualitātēm
Šodien, 5. decembrī, Pasaules Konkurences dienā norit astotais Konkurences padomes (KP) rīkotais Juristu forums, kur KP pārstāvji klātienē tiekas ar konkurences tiesību praktizējošiem advokātiem, juristiem un tiesu varas pārstāvjiem, lai pārrunātu teorētiskus un praktiskus jautājumus par konkurences tiesību normu piemērošanu un interpretāciju.  ...
Dmitrijs Skačkovs
žurnāls  5. Decembris 2023
Konkretizēta un nekonkretizēta mantas izcelsme kriminālprocesā
[1] 2023. gada 14. novembrī Latvijas Universitātē notika diskusija, kurā tika prezentēts "Jurista Vārda" grāmatžurnāls "Noziedzīgi iegūtās mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes". Gan šis izdevums pats par sevi, gan diskusijā izskanējušās domas ne tikai atgādina vispārzināmu patiesību, ka jebkurš normatīvs regulējums, gluži kā Rīga, nekad nebūs gatavs, bet liecina arī par ...
Inga Tenisa
žurnāls  5. Decembris 2023
Jauna kārtība reģistrēto (vārda) akciju ieķīlāšanā ar komercķīlu
Turpinot darbu pie akciju uzskaites un reģistrācijas kārtības sakārtošanas ar 2024. gada 1. jūliju spēkā stāsies 2023. gada 15. jūnijā pieņemtie grozījumi Komercķīlu likumā. Jaunie Komercķīlas likuma grozījumi pieņemti saistībā ar izmaiņām Komerclikumā un likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un nosaka jaunu reģistrēto (jeb vārda) akciju ieķīlāšanas kārtību, kas ar 2024. gada 1. jūliju pielīdzinās to ieķīlāšanu līdzšinējai sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla daļu ieķīlāšanas kārtībai. ...
Jurista Vārds
žurnāls  5. Decembris 2023
Iznākusi grāmata, kas veltīta apdrošināšanas līgumam
Tiesu namu aģentūras izdevniecībā iznākusi tiesību zinātņu doktores Danas Rones grāmata "Apdrošināšanas līgums",1 kas, izdevuma recenzentu vērtējumā, kopumā sniedz plašu ieskatu līdz šim maz pētītā jomā. Lai gan arī iepriekš apdrošināšanas tiesībām latviešu valodā ir tikušas veltītas citu autoru publikācijas un grāmatas, apdrošināšanas līgumtiesības ir tikai viena daļa no tām, un D. Rone savā pētījumā ...
Ņikita Kovaļovs
žurnāls  5. Decembris 2023
Pārbaudījumu tiesības – aktualitāte un problemātika
Ievads Pārbaudījumu tiesības ir Latvijas tiesību sistēmas administratīvo tiesību apakšnozare, kas aptver dažāda rakstura juridiskos jautājumus, kas ir saistīti ar pārbaudījumiem. Pārbaudījums ir jebkurš darbs, uzdevums vai uzdevumu kopums, kura mērķis ir novērtēt studenta vai skolēna zināšanu līmeni. Visizplatītākie pārbaudījumu veidi ir kontroldarbs jeb starppārbaudījums un eksāmens jeb gala pārbaudījums. Pārbaudījumu tiesību ...
Laila Medina
žurnāls  5. Decembris 2023
Valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir un būs. Bet kāds?
I. Ievads Dalība Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas (turpmāk – Eksāmena komisija) darbā un tās vadība kopš 2022. gada vasaras ir pamats rakstā ietvertajai analīzei par valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk arī – valsts eksāmens) – tā juridisko dabu, vietu Latvijas tiesību sistēmas attīstībā, kā arī empīriskiem novērojumiem par to, vai eksāmena ieviešana ...
Jurista Vārds
žurnāls  5. Decembris 2023
Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena normatīvais regulējums un statistika
Normatīvais regulējums Šobrīd valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 46, kas saskaņā ar Augstskolu likuma 58. panta ceturto daļu izdoti 2019. gada 15. janvārī. Pirms tam, 2018. gada 1. janvārī, stājās spēkā Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumi Nr. 771 "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība", kas pirmo ...
Ineta Ziemele
žurnāls  5. Decembris 2023
Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena nozīme un izaicinājumi
Atskatoties uz pirmajiem pieciem valsts eksāmeniem, gribētos izcelt dažas tēzes, pie kurām, manuprāt, ir būtiski pieturēties, lai turpinātu ceļu līdz šā eksāmena mērķu sasniegšanai. Ceļš vēl ir samērā tāls ejams. Tajā nebūt nav sarežģīti pazaudēt skaidru vīziju un apņemšanos, kādēļ valstī nobrieda griba veidot vienotu jurista kvalifikācijas eksāmenu. Līdz ar to ceru, ka šīs tēzes palīdzēs noturēt uzņemto kursu. [1] Tas, ...
RĀDĪT VĒL / 29849