Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
jaunumi  30. Septembris 2020 / 14:08
EK publicē pirmo ES mēroga ziņojumu par tiesiskumu
Eiropas Komisija šodien ir publicējusi pirmo ES mēroga ziņojumu par tiesiskumu. Šodien publicētajā ziņojumā ir ietverta informācija no katras dalībvalsts un aplūkotas gan pozitīvas, gan negatīvas norises. Ziņojums liecina, ka daudzās dalībvalstīs ir augsti tiesiskuma standarti, taču Eiropas Savienībā pastāv būtiski izaicinājumi tiesiskuma jomā.
Ekonomikas ministrija
jaunumi  30. Septembris 2020 / 14:06
Nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem turpmāk būs jāapdrošina savas darbības civiltiesiskā atbildība
2020. gada 1. augustā stājās spēkā Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums (turpmāk - Likums), kas paredz regulēt nekustamā īpašuma darījumu starpnieku profesionālās darbības tiesiskos pamatus un nodrošināt šo personu profesionālās darbības uzraudzību, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu un sekmētu stabilu, drošu un uzticamu starpniecības pakalpojumu sniegšanu.
Valsts kontrole
jaunumi  30. Septembris 2020 / 14:04
Valsts kontrole: Valsts izbūvētais platjoslas interneta tīkls nerisina piekļuves problēmas internetam
Pirms vairāk nekā 10 gadiem, uzsākot platjoslas interneta “vidējās jūdzes” izbūvi, kas ir starpposms starp maģistrālajām platjoslas interneta līnijām un apdzīvotām vietām, valsts vēlējās nodrošināt stabilu interneta piekļuvi visiem Latvijas iedzīvotājiem. Saskaņā ar ieceri, par Eiropas Savienības (ES) un valsts līdzekļiem izveidojot interneta pieslēguma punktus apdzīvotās vietās, komersantiem rastos interese piedāvāt interneta pakalpojumus ...
Augstākā tiesa
jaunumi  30. Septembris 2020 / 09:26
Iespēja nodot lietu citai tiesai saglabājama, bet izmantojama kā izņēmuma norma
Iespēja nodot lietu citai tiesai saglabājama, bet izmantojama kā izņēmuma norma Kā risinājums slodžu izlīdzināšanai starp tiesām un lietu ātrākai izskatīšanai civilprocesā tiek izmantots Civilprocesa likuma 32.1panta regulējums, kas ļauj pārsūtīt lietas no vienas tiesas uz citu. Tieslietu padome diskutēja, vai šī norma, kas likumā ieviesta uz noteiktu laiku, nosakāma kā pastāvīga likuma norma. Prakse liecina, ka lietas pārsūtīšanas pamatojums ne vienmēr ir ...
Augstākā tiesa
jaunumi  29. Septembris 2020 / 18:33
Noraida pieteikumu par iespējamiem zaudējumiem cietušajam krimināllietā sakarā ar iestādes prettiesisku rīcību
Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 28. septembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par zaudējumu atlīdzību cietušajam krimināllietā saistībā ar prokuratūras kļūdaini izvirzīto apsūdzību un protesta neiesniegšanu par pirmās instances tiesas spriedumu. Senāts piekrita Administratīvās apgabaltiesas spriedumā secinātajam, ka pat gadījumā, ja prokuratūra krimināllietā būtu iesniegusi ...
Augstākā tiesa
jaunumi  29. Septembris 2020 / 12:39
Tieslietu padomes desmitgadē uzsver tās lomu tiesu varas neatkarības un kvalitātes stiprināšanā
Ar svinīgu sēdi, kurā piedalījās Valsts prezidents, tagadējā Tieslietu padome, tiesnešu pašpārvaldes institūciju vadītāji, kā arī tiesneši, kas iepriekš bijuši padomes locekļi, 28. septembrī atzīmēta Tieslietu padomes desmitā gadadiena. Atzinīgi novērtējot Latvijā nebijušas institūcijas izveidošanu un attīstību, uzsvērts, ka nākotnē Tieslietu padomei vēl vairāk jānostiprina sava loma valstī kopumā un tieslietu sistēmā.
Dina Gailīte
žurnāls  29. Septembris 2020
Pieslēdz kontu, kas pildās, nevis tukšojas!
Pieslēdz kontu, kas pildās, nevis tukšojas! Aptuveni 15 tūkstoši – tik daudz rakstu ir publicēti "Jurista Vārdā" kopš tā sākotnes pirms 20 gadiem. Izdalot uz 52 ik gadu iznākošiem žurnāla laidieniem, pēdējā laikā iznāk aptuveni 15 raksti katru nedēļu (no īsas ziņas līdz plašai analītikai). "Jurista Vārdā" mūsu ārštata autori gan diskutē par topošo likumu kvalitāti un problēmām esošajā regulējumā un tiesu praksē, gan meklē ceļus pareizai ...
žurnāls  29. Septembris 2020
Īsumā...
Īsumā... Saeimas prezidijs un frakciju padome 24. septembrī nolēma, ka kandidatūras Satversmes tiesas tiesneša amatam izvirzāmas līdz 8. oktobrim. Kandidatūras jāizvirza, jo līdzšinējā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele ir iecelta Eiropas Savienības Tiesas tiesneša amatā. ● ● ● Saeima 24. septembrī otrajā lasījumā pieņēma Dzīvojamo telpu īres likuma projektu, kas izstrādāts, lai precizētu un pilnveidotu līdzšinējo regulējumu, ...
žurnāls  29. Septembris 2020
Noteiktas amata pienākumu izpildes vietas
Noteiktas amata pienākumu izpildes vietas Tieslietu padome noteikusi tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesnesēm, kas rajona (pilsētas) tiesneša amatā ieceltas ar Saeimas 3. septembra lēmumu. Tiesnesei Zanei Aldiņai noteikts pildīt amata pienākumus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, tiesnesei Līgai Supei – Vidzemes rajona tiesā Valmierā, tiesnesei Nataļjai Saratovai – Daugavpils tiesā.
žurnāls  29. Septembris 2020
Tiesu priekšsēdētāji diskutē Augstākajā tiesā
Tiesu priekšsēdētāji diskutē Augstākajā tiesā Turpinot informācijas un viedokļu apmaiņu ar tiesu priekšsēdētājiem, Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Senāta departamenta priekšsēdētāji 21. septembrī tikās ar rajona (pilsētu) tiesu priekšsēdētājiem. Notika diskusija, kā risinājums slodžu izlīdzināšanai starp tiesām un lietu ātrākai izskatīšanai tiek izmantots Civilprocesa likuma 32.1 panta regulējums, kas ...
RĀDĪT VĒL / 22905