MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Maksātnespējas kontroles dienests
jaunumi  17. Maijs 2022 / 14:55
MKD mācībās Valsts policijas darbiniekus informē par maksātnespējas procesa norisi un uzraudzības praksi
Turpinot Maksātnespējas kontroles dienesta (MKD) un Valsts policijas veiksmīgo sadarbību maksātnespējas kontroles jomā, 2022. gada 11. maijā noritēja MKD rīkotās apmācības Valsts policijas darbiniekiem "Tiesiskais regulējums juridiskās personas maksātnespējas procesā". Īpaša uzmanība apmācībās tika veltīta maksātnespējas procesa norisei praksē, tiesu praksei un atziņām. Tāpat tika apskatīti administratora pienākumi un šai profesijai izvirzītās prasības maksātnespējas procesa lietvedības, dokumentu glabāšanas u.c. jautājumos. MKD eksperti atklāja parādnieku biežāk uzdotos jautājumus un sniegtās atbildes.  ...
žurnāls  17. Maijs 2022
Juridiskās palīdzības administrācija meklē juriskonsultu ierēdņa amatā
Juridiskās palīdzības administrācija Tieslietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas apsaimnieko līdzekļus, kas paredzēti valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām cietušajiem, kā arī nodrošina noziedzīgos nodarījumos cietušos ar informatīvu atbalstu. Aicina pievienoties Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās nodaļas JURISKONSULTA ierēdņa amatā (2 vakances ...
Kārlis Ločmelis
žurnāls  17. Maijs 2022
Ieguldījumu platformu ekonomika un ar to saistītie riski
Ekonomikas izaugsmes cikla sākums ir brīdis, kad palielinās inovācijas tautsaimniecībā. To stimulē zemās procentu likmes, kas veicina investīcijas gan finanšu aktīvos – akcijās un obligācijās, gan nefinanšu aktīvos, kā, piemēram, nekustamajā īpašumā, un to vērtība ceļas. Tas atļauj tautsaimniecībām attīstīties, palielināt peļņu, turpināt aizņemties un veidot jaunas investīcijas. Šis process palielina personu pārliecību, ka ...
Agita Sprūde
žurnāls  17. Maijs 2022
Elektronisko pierādījumu piemērošanas izaicinājumi
1. Ievads Pirms kāda laika mikroblogošanas vietnē Twitter izraisījās diskusija par pareizu dokumentu parakstīšanu, iesniedzot pieteikumu tiesā. Bija kolēģi, kas dažos gadījumos bija saņēmuši lēmumu no tiesas par pieteikuma nepieņemšanu, ja pieteikums bija e-parakstīts vienā pakotnē ar pielikumiem, savukārt citiem tiesnešiem (kā arī Tieslietu ministrijai 2021. gada skaidrojumā) šāds formāts bija licies atbilstošs likuma prasībām. ...
Laura Ērkšķe
žurnāls  17. Maijs 2022
Kolektīvās finansēšanas regulas viestās pārmaiņas kopfinansējuma vidē
No brīža, kad 2015. gadā Latvijā parādījās vērā ņemami kopfinansējuma pakalpojuma sniedzēji jeb savstarpējo aizdevumu platformas, pagāja salīdzinoši neilgs laiks, līdz finanšu pakalpojumu uzraugošās iestādes, kā Finanšu un kapitāla tirgus komisija un arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, sāka vērtēt, kuram finanšu un kapitāla tirgus pakalpojuma ietvaram šāds pakalpojums būtu pakļaujams un kādā veidā uzraugāms. Tas ir ...
Vadims Danovičs, Ludmila Jadčenko, Jana Šmerlinga, Aleksandrs Janovskis
žurnāls  17. Maijs 2022
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju jaunais regulējums Eiropas Savienībā
Vēsturiskais ieskats Pēdējā desmitgadē visā Eiropā kā atbildes reakcija uz aizvien stingrākiem nosacījumiem tradicionālo finansētāju – komercbanku – un to māteskompāniju kredītpolitikā, ko savukārt lielā mērā ietekmēja nacionālo un starptautisko regulējošo orgānu prasības pēc 2008.–2010. gada globālās finanšu krīzes, straujiem tempiem attīstās tā sauktais alternatīvo finanšu tirgus, ko veido kolektīvās finansēšanas platformas. ...
Laima Letiņa
žurnāls  17. Maijs 2022
FinTech risku pārvaldības vide un vajadzības
Inovācijas, kas balstītas tehnoloģijās, ir mainījušas, maina un turpinās mainīt mūsu ikdienu, pārveidojot līdz šim ierastos procesus un paverot jaunu skatu uz jau ierastām lietām. Liela ietekme tām ir arī uz finanšu nozari, kas līdzās inovāciju sniegtajām iespējām pakalpojumu pilnveidē vienlaikus pieprasa arī izpratni par riskiem un to atbilstošu pārvaldību. Svarīgi, lai, atbalstot inovācijas finanšu pakalpojumu jomā, tiktu ...
Veronika Sajadova
žurnāls  17. Maijs 2022
Decentralizēta ilūzija par finanšu brīvību
Decentralizētās finanses (turpmāk – DeFi) ir viens no ievērības cienīgiem finanšu tehnoloģiju (FinTech) aktivitāšu sektoriem.1 Augošā tendence jau ir piesaistījusi miljardiem ASV dolāru un turpina stimulēt sabiedrības interesi. DeFi tika veidotas pretstatā centralizētajām finansēm (turpmāk – CeFi), lai sniegtu tādas priekšrocības kā, piemēram, decentralizēto pārvaldību, viedos līgumus un atvērtā koda tehnoloģijas. Kaut arī DeFi palīdz samazināt esošos riskus, vienlaikus tās rada jaunus izaicinājumus. Šajā rakstā sniegts neliels ieskats DeFi ekosistēmā, tās priekšrocībās un trūkumos, kas Latvijas tiesību vidē ir salīdzinoši maz pētīti. ...
Anna Vladimirova-Krjukova
žurnāls  17. Maijs 2022
Personas dati FinTech uzņēmumos: pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Degviela Personas dati bieži ir galvenais uzņēmuma resurss, un tas ne vienmēr ir atkarīgs no biznesa apjoma. Protams, ir tādi tehnoloģiju giganti kā Meta, strauji augoši un pelēkajā zonā esoši globālie uzņēmumi kā Clearview AI, bet ir arī vairāki mazāki, tomēr spēcīgi uzņēmumi, kam ir nepieciešami personas dati, lai sniegtu pakalpojumus un būtu ienesīgi. Starp tiem ir arī pie FinTech nozares piederīgas organizācijas Baltijā, ...
Inese Lazdovska
žurnāls  17. Maijs 2022
Finanšu tiesību problemātikas risinājumu ietekme uz Latvijas FinTech nozares attīstību
Ievads FinTech uzņēmumu veiksmīgai attīstībai ir nepieciešams FinTech darbību, pirmkārt, pieļaujošs, otrkārt, arī darbību veicinošs finanšu sektora normatīvais regulējums. Tomēr nevar aizmirst, ka FinTech pakalpojumi un produkti top ne tikai finanšu darbību regulējošo prasību ietvarā. Nevis finanšu darbību regulējošās prasības, bet finanšu tiesības un citas privāttiesību normas, tai skaitā finanšu tiesībām pieskaitāmās ...
Mārtiņš Bērziņš
žurnāls  17. Maijs 2022
Bankas pieredze: kā sadarbība ar FinTech var paātrināt uzņēmuma izaugsmi un atvieglot ikdienu
Arvien biežāk dažādu nozaru uzņēmumi, t.sk. finanšu, izvēlas savus risinājumus radīt nevis paši no A līdz Z, bet gan konkrētā to izstrādes posmā piesaistīt partnerus. Finanšu tehnoloģiju uzņēmumu pakalpojumu izmantošana kļūst par aizvien populārāku izvēli arī banku vidū. Citadele vairāku risinājumu izstrādē ir sadarbojusies ar FinTech uzņēmumiem – gan iegādājoties viņu radītos risinājumus vai integrējot tos, gan kopā izstrādājot jaunus pakalpojumus. Rakstā autors atspoguļo, kāda ir bankas pieredze FinTech pakalpojumu izmantošanā un kādas priekšrocības šāda pieeja sniedz. ...
Marine Krasovska
žurnāls  17. Maijs 2022
FinTech ekosistēma Latvijā: izaicinājumi un attīstības virzieni
Kas ir FinTech uzņēmums? Tas ir uzņēmums, kas rada un izmanto jaunas un inovatīvas tehnoloģijas finanšu pakalpojumu sniegšanai, rada jaunus vai būtiski maina esošos finanšu produktus un pakalpojumus. FinTech uzņēmums var veidoties kā jaunuzņēmums, kas rada inovāciju konkrētā jomā. Šis termins attiecināms arī uz tehnoloģiju uzņēmumiem, kuri, piemēram, izmantojot savas platformas, piedāvā lietotājiem inovatīvus savu finanšu ...
Jurista Vārds
žurnāls  17. Maijs 2022
Ar speciālu normu risina juridiskos šķēršļus rīcībai ar okupācijas varas simboliem
Pagājušo ceturtdien, 12. maijā, Saeima steidzamības kārtībā divos lasījumos pieņēma, bet Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludināja likumu, kas paredz apturēt Latvijas un Krievijas divpusējā līguma darbību attiecībā uz memoriālajām būvēm un pieminekļiem. Rosinātais grozījums jeb pats likuma papildinājums ar jaunu pantu tiešā veidā nerunā par konkrētu rīcību attiecībā uz kādu būvi vai pieminekli, taču tiek uzskatīts, ka ar šādu likumdevēja soli ir risināti juridiskie šķēršļi arī iespējamai pieminekļa demontāžai Uzvaras parkā Rīgā, jo, kā izriet no likumprojekta anotācijas, Latvijai turpmāk vairs nebūtu pienākuma saglabāt tādas būves kā konkrētais piemineklis. ...
RĀDĪT VĒL / 26883