Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Kārlis Piģēns
žurnāls  4. Augusts 2020
Panākta vienošanās par ES budžetu 2021.–2027. gadam
Panākta vienošanās par ES budžetu 2021.–2027. gadam 21. jūlijā Briselē, noslēdzoties Eiropas Savienības (ES) pastāvēšanas vēsturē vienam no ilgākajiem dalībvalstu līderu samitiem, panākta bezprecedenta vienošanās par nākamo ES daudzgadu budžetu un Eiropas ekonomikas atjaunošanas fondu, kas nozīmē vairāk nekā 10 miljardu eiro pienesumu Latvijas izaugsmei. Latvijas ekonomikas attīstībai nākamo septiņu gadu laikā būs pieejami gandrīz 10,5 miljardi eiro, ...
žurnāls  4. Augusts 2020
Īsumā...
Īsumā... Otrdien, 28. jūlijā, Ministru kabinets nolēma līdz 2025. gada 31. oktobrim pagarināt Valtera Mūrnieka termiņu Iekšējās drošības biroja priekšnieka amatā. ● ● ● Noskaidrojot tiesu viedokli un izlases veidā analizējot tiesu nolēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, secināts, ka iestāžu iesniegtās apelācijas sūdzības salīdzinoši reti tiek apmierinātas. Tāpēc Tieslietu ministrija aicina valsts pārvaldes iestādes izvērtēt pārsūdzību ...
žurnāls  4. Augusts 2020
Mainīta labprātīgi nesamaksāto naudas sodu piedziņas kārtība
Mainīta labprātīgi nesamaksāto naudas sodu piedziņas kārtība Administratīvās atbildības likuma (AAL) spēkā stāšanās šā gada 1. jūlijā ir mainījusi līdzšinējo izpildes kārtību lietās par ceļu satiksmē izdarītajiem pārkāpumiem un nesamaksāto naudas sodu piedziņu. Turklāt nolēmumu izpilde administratīvo pārkāpumu jomā šobrīd vēl var tikt veikta gan pēc AAL, gan pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK). Proti, par apstāšanās vai ...
žurnāls  4. Augusts 2020
Atbalsta grozījumus noteikumos, lai novērstu vardarbību ģimenē
Atbalsta grozījumus noteikumos, lai novērstu vardarbību ģimenē 28. jūlijā Ministru kabinets pieņēma grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 161 "Kārtība, kurā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību", kurus izstrādāja Valsts policija. Grozījumu nolūks ir iekļaut tajos normu par anketēšanu – specifisku veidlapu, ko policijas darbinieks izsaukuma brīdī aizpilda par konfliktu ģimenē ar pienākumu to vienas darba dienas ...
žurnāls  4. Augusts 2020
Par Eiropas prokuroru apstiprināts Gatis Doniks
Par Eiropas prokuroru apstiprināts Gatis Doniks Foto no Prokuratūras arhīva Pagājušonedēļ, 27. jūlijā, Eiropas Savienības Padome Eiropas Prokuratūras Eiropas prokurora amatā apstiprināja Latvijas pārstāvi Gati Doniku. Viņa pilnvaru termiņš Eiropas prokurora amatā būs seši gadi, ko Eiropas Savienības Padome var papildus pagarināt par trīs gadiem. G. Doniks prokurora pienākumus pašlaik veic Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta ...
žurnāls  4. Augusts 2020
Par parlamentārās kontroles mehānismu pilnveidi Saeimas vairākuma un opozīcijas savstarpējās sadarbības ietvaros
Par parlamentārās kontroles mehānismu pilnveidi Saeimas vairākuma un opozīcijas savstarpējās sadarbības ietvaros Valsts prezidenta paziņojums Nr. 14 Daru zināmu, ka 2020. gada 2. jūlijā esmu saņēmis trīspadsmit 13. Saeimas deputātu parakstītu vēstuli, kurā vērsta uzmanība uz iespējamiem trūkumiem Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likuma tiesiskajā regulējumā. Saeimas deputātu vēstulē izteikti priekšlikumi Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likuma ...
Estere Egle
žurnāls  4. Augusts 2020
Aizvadītajā gadā EST ierosināts rekordliels lietu skaits
Kā ik gadu, Eiropas Savienības Tiesa (EST) ir publicējusi aizvadītā gada apskatu, kas piedāvā konspektīvu ieskatu pārskata perioda statistikas datos, būtiskākajās norisēs un spriedumos, uzsverot to galvenās tēzes. Jaunākais EST ziņojums liecina, ka 2019. gads iestādei bijis zīmīgs vairāku apsvērumu dēļ, tostarp apstiprinājusies rosināto lietu pieauguma tendence, tādēļ tās skats nākotnē ir vērsts arī uz mākslīgā intelekta radītajām iespējām, jo īpaši ...
Jurista Vārds
žurnāls  4. Augusts 2020
Publicēts 2020. gada Eiropas Savienības apkopojums tiesiskuma jomā
Publicēts 2020. gada Eiropas Savienības apkopojums tiesiskuma jomā Eiropas Komisija 2020. gada 10. jūlijā publicēja 2020. gada Eiropas Savienības (ES) rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā1 – salīdzinošu pārskatu par tiesu sistēmu efektivitāti, kvalitāti un neatkarību visās ES dalībvalstīs. Šā gada rezultātu apkopojums liecina par tiesu sistēmu efektivitātes pastāvīgu uzlabošanos daudzās dalībvalstīs. Vienlaikus saskaņā ar Eirobarometra rezultātiem tiesu ...
Natālija Knipše
žurnāls  4. Augusts 2020
Natālija Knipše
Natālija Knipše Izglītība: Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, LU Juridiskā fakultāte. Darba pieredze: Jau gandrīz gadu strādāju ZAB "Šķiņķis Pētersons" par jurista palīdzi. Iepriekšējā darba pieredze bija laikmetīgās mākslas un ārpolitikas pētniecības nozarēs. Kādas tiesību nozares saista visvairāk un kāpēc? Primāri konstitucionālās tiesības, jo tās manā uztverē ir tiesību sistēmas centrs un kalpo par pamatu visam, kas ap tām "apaug". Mani aizrauj ...
Inga Švarca
žurnāls  4. Augusts 2020
Pārejas perioda taisnīguma mehānismi demokrātiskā Latvijā
Pārejas perioda taisnīguma mehānismi demokrātiskā Latvijā I. Ievads Par valstīm pārejas periodā tiek sauktas valstis, kuras pēc nedemokrātiska režīma mainās demokrātiskas, tiesiskas un cilvēktiesību ievērojošas valsts virzienā. Visas bijušās Padomju Savienības valstis, kuras kopš 1989. gada atradās pārejas periodā no represīva totalitāra režīma uz plurālistisku demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesības ievērojošu valsts iekārtu, var tikt apzīmētas ...
Mareks Reders
žurnāls  4. Augusts 2020
Autortiesību uz pasūtītu datorprogrammu saglabāšanas iespējas
Datorprogrammu eksports no Latvijas kopš 2000. gada ir palielinājies 25 reizes1 un 2020. gadā var sasniegt vienu miljardu eiro. Latvijā nav radīta neviena līdzvērtīgi atpazīstama datorprogramma kā Igaunijā radītā datorprogramma Skype, tomēr datorprogrammu eksporta apjomā esam Igauniju apsteiguši jau pirms pieciem gadiem. No Latvijas visbiežāk eksportē pēc pasūtījuma radītas datorprogrammas. Tā kā nav vispārpieņemta viedokļa par iespējām saglabāt autortiesības uz ...
Jānis Baumanis
žurnāls  4. Augusts 2020
Nesamaksāto nodokļu legalizēšana
Nesamaksāto nodokļu legalizēšana Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir viens no kaitīgākajiem ekonomiskajiem noziegumiem. Eiropas Parlamenta rezolūcijas priekšlikumā par organizēto noziedzību, korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu norādīts, ka "noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu plūsmas, veicot naudas līdzekļu pārskaitījumus, var kaitēt finanšu sektora stabilitātei un reputācijai un apdraudēt Savienības iekšējo tirgu [..]; ...
Jurista Vārds
žurnāls  4. Augusts 2020
Cik pelna un kādā nodokļu režīmā darbojas juridisko pakalpojumu sniedzēji
Cik pelna un kādā nodokļu režīmā darbojas juridisko pakalpojumu sniedzēji Sākoties pandēmijas krīzei, daudzās nozarēs kļuva aktuāls jautājums par valsts atbalstu, kas tika sasaistīts ar strādājošo iepriekš nomaksātajiem nodokļiem. Lai noskaidrotu, kāda ir situācija juridisko pakalpojumu jomā, "Jurista Vārds" sadarbībā ar Valsts ieņēmuma dienestu (VID) apkopoja informāciju par nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids datu apkopošanas brīdī atbilda ...
Elīna Liepniece
žurnāls  4. Augusts 2020
Pārrobežu mantojuma lietu vešana pie Latvijas notāra
Eiropas Komisijas ir norādījusi, ka ik gadu aptuveni 9–10 % jeb 450 000 no visām mantojuma lietām ir lietas ar pārrobežu elementu, kuru kopējā kapitāla vērtība ir aptuveni 120 miljardi eiro.1 Tā kā pārrobežu mantojuma lietu skaits Eiropas Savienībā ir apjomīgs, jāsecina, ka jautājumi, kas skar pārrobežu mantojuma lietu vešanu, ietekmē ievērojamu Eiropas Savienības iedzīvotāju daļu un tādēļ ir ļoti aktuāli Eiropas Savienības ietvaros.
Egons Rusanovs, Signe Skutele
domnīca  3. Augusts 2020 / 10:39
Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē IV. Konservatīvisms-patriotisms, kārtība un brīvība
Rodžers Skrutons būtisku savas intelektuālās dzīves daļu bija veltījis tam, lai definētu un aizstāvētu konservatīvismu kā “sociālo filozofiju un politisko programmu”.Viņš uzskatīja, ka būt par konservatīvo nozīmē novērtēt kultūras un politiskās tradīcijas, kuras ir mantotas no pagātnes, pieturēties pie tām un nodot tās tālāk nākamajām paaudzēm. Proti, pēc R. Skrutona ieskatiem, konservatīvisms ir pieķeršanās filozofija, jo “mēs esam pieķērušies ...
RĀDĪT VĒL / 22637