MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Egons Rusanovs, Linda Lielbriede
domnīca  23. Septembris 2022 / 17:48
Daži kritiski apsvērumi par pierādījumu pārbaudes kārtības maiņu iztiesāšanā (turpinājums)
Daži kritiski apsvērumi par pierādījumu pārbaudes kārtības maiņu iztiesāšanā (sākums) Kriminālprocesa efektivitātes stiprināšanas nepieciešamība, allaž būdama politikas veidotāju un likumdevēja rūpe, kas pēdējos gados arvien biežāk nodarbinājusi arī tiesnešu prātus, ar dažādiem sociāli orientētiem mērķiem un vērtībām pamanās aizstāt vispārcilvēciskās vērtības (šī jēdziena piepildīšanu ar saturu gan ir atstājama lasītāju pašu ziņā), tādējādi, ...
LU Juridiskā fakultāte
jaunumi  23. Septembris 2022 / 15:49
Vija Kalniņa aizstāvēs promocijas darbu “Pakalpojumu sniegšanas brīvība līdzdalības ekonomikā”
Latvijas Universitātes (LU) Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 7. oktobrī plkst. 12.00 Vija Kalniņa aizstāvēs promocijas darbu "Pakalpojumu sniegšanas brīvība līdzdalības ekonomikā" starptautisko tiesību apakšnozarē zinātnes doktora grāda (Ph. D.) tiesību zinātnē iegūšanai. Darbs izstrādāts LU asociētā profesora Dr. iur. Artūra Kuča zinātniskā vadībā.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  23. Septembris 2022 / 15:41
Tieslietu ministrijā viesojās Austrālijas notariāta pārstāvji
Ceturtdien, 22. septembrī, Tieslietu ministriju pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Austrālijas notariāta pārstāvji, lai tiktos ar Ministru prezidenta biedru, tieslietu ministru Jāni Bordānu, Tieslietu ministrijas parlamentāro sekretāri Ilonu Kronbergu, Dzimtsarakstu departamentu, Starptautiskās sadarbības departamentu un Eiropas lietu departamenta pārstāvjiem. Tikšanās laikā viesi tika iepazīstināti ar Tieslietu ministrijas starptautisko sadarbību un starptautisko jautājumu risināšanas gadījumiem, kā arī ministrijas vēsturi, funkcijām un sadarbību ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi.  ...
Latvijas Vēstnesis
jaunumi  23. Septembris 2022 / 11:56
"Latvijas Vēstnesī" izsludināti četri likumi, to skaitā par atbalstu Ukrainas bēgļiem un grozījumi Imigrācijas likumā
Šodien, 23. septembrī, oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) papildu laidienā Nr. 185A izsludināti četri likumi, tostarp grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, ar kuriem noteikts, ka Ukrainas bēgļi varēs saņemt pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu, kā arī grozījumi Imigrācijas likumā, ar kuriem mainīta termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanas un pagarināšanas kārtība Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem.  ...
Tiesu administrācija
jaunumi  23. Septembris 2022 / 10:29
Tiesu administrācijas pārstāvji piedalās Baltijas valstu tiesu darba administrēšanas seminārā
22. un 23.septembrī Helsinkos, Somijā norisinās Baltijas valstu seminārs, kurā tiekas Baltijas valstu delegāciju pārstāvji, Somijas Tiesu administrācijas pārstāvji un apspriež ar tiesu darba administrēšanu un tās attīstību saistītus jautājumus, apmainoties ar pieredzi par katras valsts aktuālajām aktivitātēm tiesu darba administrēšanas jomā.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  23. Septembris 2022 / 10:25
Augstākās tiesas darbinieki gūst pieredzi Dānijas tiesās
No 18. līdz 20. septembrim Augstākās tiesas darbinieki – Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Maksims Miņejevs, tiesnešu palīdzes Liene Āķe un Zane Skrastiņa, kā arī Administratīvo lietu departamenta tiesnešu palīdzes Monta Krone un Laura Vigupe – devās komandējumā uz Kopenhāgenu, lai piedalītos pieredzes apmaiņas sanāksmēs Dānijas Augstākajā tiesā un Dānijas Tiesu administrācijā.  ...
Saeimas Preses dienests
jaunumi  22. Septembris 2022 / 16:39
Saeima konceptuāli atbalsta latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusa nodrošināšanas likuma projektu
Lai izskaustu nostiprinājušos praksi ikdienas saziņā darba vidē un pakalpojumu sniegšanā līdztekus izmantot latviešu un krievu valodu, kā arī nodrošinātu iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem ikdienā lietot valsts valodu vai apgūt to, Saeima ceturtdien, 22. septembrī, konceptuāli atbalstīja latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusa nodrošināšanas likuma projektu.  ...
RĀDĪT VĒL / 27541