MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Satversmes tiesa
jaunumi  30. Maijs 2023 / 17:34
Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normu, kas noteic pamatu zvērināta advokāta izslēgšanai no zvērinātu advokātu skaita
Satversmes tiesa 2023. gada 30. maijā pieņēma lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā par normu, kas noteic pamatu zvērināta advokāta izslēgšanai no zvērinātu advokātu skaita, pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 3. punktu, jo bija nokavēts pieteikuma iesniegšanas termiņš.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  30. Maijs 2023 / 16:02
Senāts atstāj spēkā rīkojumu par atvaļināšanu no dienesta par noteiktā laikā neiesniegtu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
Senāta Administratīvo lietu departaments 30. maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesa spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas pieteikums par Militārās izlūkošanas un drošības dienesta rīkojuma atcelšanu. Ar minēto rīkojumu pieteicēja atvaļināta no dienesta 2021. gada 15. novembrī, jo dienestā nebija iesniegusi Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai informējusi par vakcinācijas procesa uzsākšanu.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  30. Maijs 2023 / 14:29
Senāts atzīst par pamatotu Valkas novada domes lēmumu par liegumu rīkot sapulci laikā, kad valstī bija izsludināta ārkārtas situācija
Senāta Administratīvo lietu departaments 30. maijā atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesa spriedumu, ar kuru noraidīts biedrības „Sabiedriskie Satversmes Sargi” pieteikums par sapulces rīkošanu Valkā. Senāts atzina, ka pirmās instances tiesa ir pareizi piemērojusi tiesību normas, pamatojot sapulces rīkošanas aizliegumu un šāds aizliegums bija samērīgs.  ...
Kārlis Oja
žurnāls  30. Maijs 2023
Administratīvie sodi par atkārtoti fiksētiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem
Pēdējā laikā plašu ažiotāžu ir izraisījuši Valsts policijas piemērotie administratīvie sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuri vairākkārt ir fiksēti ar fotoradariem. Proti, fiksējot transportlīdzekļu, par kuriem nav veikta to īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, izmantošanu ceļu satiksmē. Personām, kuras ir aizmirsušas iegādāties OCTA polisi, Valsts policija sodus piemēro par katru nākamo ...
Anastasija Jumakova, Inese Celmiņa, Līva Upena
žurnāls  30. Maijs 2023
Latvijas valstspiederīgo bērnu interešu aizsardzības aspekti ārvalstīs
Šajā rakstā atspoguļota Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzības ārvalstīs situācija gan no statistikas viedokļa, tostarp raksturojot Latvijas kompetento iestāžu iesaisti un paveikto situācijas uzlabošanā, gan arī norādot konkrētus prakses piemērus un identificējot iespējamos risinājumus Latvijas bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs. ...
Laila Grāvere
žurnāls  30. Maijs 2023
Ir laiks izveidot ģimenes tiesu
Tiesībsargs daudzkārt ir uzsvēris, ka bērna tiesību aizsardzība ir īstenojama ciešā sadarbībā ar ģimeni, valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām fiziskajām un juridiskajām personām. Katra pienākums ir sniegt palīdzību bērnam, kuram tā nepieciešama, tostarp bāriņtiesām ir jāaizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības. Tomēr, atskatoties uz pēdējo gadu norisēm, redzams, ka, par spīti centieniem situāciju uzlabot, aizvien ir daudz tādu gadījumu, kuros bāriņtiesa ir kavēta savu pienākumu veikšanā vai arī tos neveic pienācīgi. Šajā rakstā vērsta uzmanība uz dažām problēmām, jo īpaši saistībā ar ētiska rakstura pārkāpumiem, bāriņtiesu darbībā, kas nonākušas tiesībsarga redzeslokā, kā arī rosināts diskutēt par jaunas institūcijas – ģimenes tiesas – izveidi. ...
Anda Smiltēna
žurnāls  30. Maijs 2023
Pubertāte kā likumpārkāpumus veicinošs faktors: kā sodīt šādus bērnus
Šī raksta mērķis ir uzsākt diskusiju par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpuma (jeb administratīvā pārkāpuma) korelāciju ar bērna antisociālas uzvedības cēloņiem kopsakarā ar faktu, ka administratīvā atbildība bērniem tiek piemērota vecumā no 14 līdz 18 gadiem un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi vecumā no 11 līdz 18 gadiem, tas ir, vecumā, kurā bērns tiek saukts par pusaudzi un piedzīvo pubertāti. ...
Ieva Pīpiķe, Baiba Amoliņa
žurnāls  30. Maijs 2023
Bērna "labošana" sociālās korekcijas izglītības iestādē – kļūdas, kuras nedrīkst atkārtot
Jau vairāk nekā gadu valsts un pašvaldību institūciju dienaskārtībā ir jautājums par to, kādu pakalpojumu nodrošināt "problemātiskajiem" pusaudžiem, kuri izdara likumpārkāpumus un kuru "vieta" līdz pat 2022. gada vidum bija sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni" (turpmāk – SKII "Naukšēni"). SKII "Naukšēni" tika likvidēta 2022. gada vasarā, kad Izglītības un zinātnes ...
RĀDĪT VĒL / 28882