MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Egons Rusanovs, Linda Lielbriede
domnīca  27. Janvāris 2023 / 12:42
V. Tiesību uz aizstāvību realizācijas korelācija ar paziņojuma par nopratināmajām personām sagatavošanu (turpinājums)
I. Ievads II. Termiņu un stadiju izpratne kriminālprocesuālajā sistēmā III. Paziņošanas par tiesas sēdi procesuāli tiesiskā evolūcija IV. Tiesību uz aizstāvību realizācijas korelācija ar paziņojuma par nopratināmajām personām sagatavošanu Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas[1] (turpmāk – Cilvēktiesību konvencija) 6. panta 3. punkta d. apakšpunkts noteic, ka ikvienam, kurš tiek apsūdzēts noziedzīgā ...
Latvijas tiesu portāls Tiesas.lv
jaunumi  27. Janvāris 2023 / 10:45
Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere viesojas Ekonomisko lietu tiesā
25. janvārī tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere tikās ar Ekonomisko lietu tiesas (ELT) tiesnešiem un darbiniekiem, lai dialoga veidā pārrunātu atsevišķus tiesību politikas jautājumus. Tikšanās dalībnieki apsprieda ELT līdzšinējos darbības rezultātus un nākotnes vīziju, kā arī tiesnešu atbalsta personāla lomu un vajadzības.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  27. Janvāris 2023 / 10:43
Apstiprināti Valsts probācijas dienesta plānotā projekta specifiskie iesnieguma vērtēšanas kritēriji
26. janvārī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sēdē tika apstiprināti 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.6. pasākuma "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai" specifiskie projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  27. Janvāris 2023 / 10:41
Atstāj negrozītu notiesājošo spriedumu krimināllietā saistībā ar kokvilnas kravas piesavināšanos
Senāta Krimināllietu departaments 26. janvārī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas 2021. gada 14. maija spriedumu, ar kuru trīs personas atzītas par vainīgām apsūdzībā par kokvilnas kravas piesavināšanos. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētais uzņēmējs sodīts ar brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem un četriem mēnešiem, viņa dzīvesbiedre ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem, un trešā lietā apsūdzētā – ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem un diviem mēnešiem. Ar spriedumu divi no apsūdzētajiem atzīti par vainīgiem arī dokumenta viltošanā mantkārīgā nolūkā, bet apsūdzētā uzņēmēja dzīvesbiedre šajā apsūdzībā attaisnota. No apsūdzētajiem par labu cietušajam uzņēmumam solidāri piedzīti 9 094 238,96 eiro.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  26. Janvāris 2023 / 15:47
Tieslietu ministre piedalīsies Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru neformālajā sanāksmē
Ceturtdien un piektdien, 26., 27. janvārī, notiekošajā Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru neformālajā sanāksmē Stokholmā piedalīsies tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere. Sanāksmē plānots diskutēt par risinājumiem, kā stiprināt tiesisko sadarbību krimināllietās, lai sekmētu Krievijas pastrādāto noziegumu koordinētu izmeklēšanu.  ...
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
jaunumi  26. Janvāris 2023 / 15:10
Patērētāju tiesību aizsardzība: Google apņemas sniegt patērētājiem skaidrāku un precīzāku informāciju, lai ievērotu ES noteikumus
Vai jums jebkad ir bijušas grūtības saprast, vai pērkat kaut ko tieši no Google vai no cita zīmola, vai arī jums ir bijušas grūtības atrast informāciju par galīgajām izmaksām? Lai vēl vairāk saskaņotu savu praksi ar ES tiesību aktiem, galvenokārt attiecībā uz pārredzamības trūkumu un skaidru informāciju patērētājiem, Google ir apņēmies ieviest izmaiņas vairākos no saviem produktiem un pakalpojumiem. Pēc dialoga, kas 2021. gadā sākās ar Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīklu (CPC), kuru koordinēja Eiropas Komisija un vadīja Nīderlandes Patērētāju un tirgus pārvalde un Beļģijas Ekonomiskās inspekcijas ģenerāldirektorāts, Google ir piekritis risināt iestāžu izvirzītās problēmas un ieviest izmaiņas Google Store, Google Play Store, Google Hotels un Google Flights, lai nodrošinātu atbilstību ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem.  ...
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
jaunumi  26. Janvāris 2023 / 15:03
Eiropas Komisija veic pasākumus, lai pasargātu cilvēkus no radikalizācijas un ekstrēmistu veiktas vervēšanas riska tiešsaistē
Komisija šodien nolēma nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstules 22 dalībvalstīm —; Austrijai, Beļģijai, Bulgārijai, Čehijai, Dānijai, Grieķijai, Igaunijai, Itālijai, Īrijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Luksemburgai, Maltai, Nīderlandei, Polijai, Portugālei, Rumānijai, Slovēnijai, Spānijai, Somijai un Zviedrijai par to, ka tās nav izpildījušas konkrētus pienākumus, kas paredzēti regulā par teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē, piemēram: prasību izraudzīties iestādi vai iestādes, kas atbild par izņemšanas rīkojumu izdošanu, un paziņot par šīm iestādēm Komisijai, norādīt publisku kontaktpunktu un paredzēt noteikumus un pasākumus attiecībā uz sodiem juridisko pienākumu neizpildes gadījumā.  ...
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
jaunumi  26. Janvāris 2023 / 14:54
Eiropas Komisija vērsīsies Tiesā pret 6 dalībvalstīm par to, ka tās nav novērsušas Eiropas dabai kaitīgo invazīvo svešzemju sugu ieviešanos
Eiropas Komisija šodien nolēma vērsties Eiropas Savienības Tiesā pret Bulgāriju, Īriju, Grieķiju, Itāliju, Latviju un Portugāli par to, ka tās nav īstenojušas dažādus noteikumus, kas paredzēti Regulā (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (Invazīvu sugu regula jeb IS regula). Invazīvas svešzemju sugas ir augi un dzīvnieki, ko nejauši vai apzināti ievieš teritorijā, kur tie parasti nav sastopami.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  26. Janvāris 2023 / 14:11
Senāts skaidro patērētāja tiesības prasīt cenas samazinājumu, iegādājoties lietotu automašīnu ar trūkumiem
Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments, izskatot lietu kasācijas kārtībā 25. janvārī, atcēla Zemgales apgabaltiesas 2021. gada 20. maija spriedumu, ar kuru noraidīta patērētāja prasība par pirkuma maksas samazināšanu un pirkuma maksas daļas piedziņu no automašīnu tirgotājas SIA „Automotiv”, kas veic saimniecisko darbību ar zīmolu „EZ AUTO”. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Zemgales apgabaltiesā.  ...
Satversmes tiesa
jaunumi  26. Janvāris 2023 / 14:08
Raidieraksta Tversme jaunā epizode: Latvijas un Lietuvas tiesu sadarbība tiesiskuma veicināšanā un demokrātijas aizsardzībā
Šodien, 26. janvārī, Satversmes tiesa publicē raidieraksta “Tversme” jauno epizodi, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina sarunājas ar Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāju Danuti Jočieni (Danutė Jočienė) par sadarbību starp Latvijas un Lietuvas konstitucionālajām tiesām, to kopīgajiem izaicinājumiem un konstitucionālo tiesu lomu demokrātijas ilgtspējas veicināšanā.  ...
RĀDĪT VĒL / 28228