MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Valsts kanceleja
jaunumi  21. Jūnijs 2024 / 16:29
TAP portāls iegūst ANO publisko pakalpojumu balvu 2024
Piektdien, 21. jūnijā, Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) paziņojusi ANO publisko pakalpojumu balvas 2024 laureātus. Kategorijā “Inovācija publiskās pārvaldes iestādēs” uzvarējis Valsts kancelejas radītais Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls jeb TAP portāls – valdībā izskatāmo dokumentu un datu aprites informācijas sistēma.  ...
Konkurences padome
jaunumi  21. Jūnijs 2024 / 13:30
Noskaidroti konkurences tiesību zinātnisko darbu konkursa uzvarētāji
2024. gada 20. jūnijā ar zinātnisko darbu prezentācijām noslēdzās trešais ZAB PricewaterhouseCoopers Legal SIA (PwC Legal), Konkurences padomes (KP) un Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) rīkotais zinātnisko darbu konkurss konkurences tiesībās. Par konkursa uzvarētāju tika atzīta Alma Vilma Gūtmane, saņemot galveno balvu - 1500 eiro, savukārt prakses vietu KP ieguva Beāte Kržanoviča.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  21. Jūnijs 2024 / 13:27
Senāts: termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas kārtība mainīta ar mērķi ierobežot Krievijas pilsoņu uzturēšanos Latvijā
Ar Senāta Administratīvo lietu departamenta 20. jūnija lēmumu ir noslēgusies tiesvedība lietā, kurā Krievijas pilsonis lūdza termiņuzturēšanās atļaujas izdošanu. Pieteicējs pārsūdzēja Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, jo ar to viņa pieteikums tika noraidīts. Atteikumā ierosināt kasācijas tiesvedību Senāts uzsvēra likumdevēja mērķi ierobežot Krievijas pilsoņu uzturēšanos Latvijā, ņemot vērā Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu un apdraudējumu, ko Krievijas pilsoņu atrašanās Latvijā varētu radīt valsts drošībai.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  21. Jūnijs 2024 / 09:43
Senāts uzsver vecāka pienākumu pildīt tiesas nolēmumu, lai nodrošinātu bērna labākās intereses
Senāta Administratīvo lietu departaments 19. jūnijā izskatīja lietu, kurā māte lūdza atcelt bāriņtiesas lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu. Bāriņtiesa aizgādības tiesības bija pārtraukusi, jo māte ļaunprātīgi nepildīja tiesas nolēmumus, kā rezultātā bērnam ilgstoši liedza uzturēt attiecības ar tēvu. Māte uzskatīja, ka rīkojās bērna interesēs. Senāts tam nepiekrita un uzsvēra, ka tiesas nolēmumi bija jāpilda.  ...
Iekšējās drošības birojs
jaunumi  20. Jūnijs 2024 / 10:34
Iekšējās drošības biroja organizētajā konferencē “Amatpersonu vardarbīga rīcība: mīti un realitāte” uzsvērts teorētisko un praktisko zināšanu līdzsvars vardarbības novēršanā
2024. gada 13. jūnijā Iekšējās drošības birojs organizēja tiešsaistes konferenci “Amatpersonu vardarbīga rīcība: mīti un realitāte”, kuras ietvaros deleģētās personas no Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja, Tiesībsarga biroja, prokuratūras, Valsts policijas koledžas, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra un Iekšējās drošības biroja konferences dalībniekiem sniedza informāciju, kas var veicināt amatpersonu dienesta pilnvaru izpildes kvalitāti, un labo praksi, stiprinot amatpersonu zināšanas un prasmes par vardarbīgas rīcības cēloņiem un fiziska spēka lietošanas intensitāti.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  19. Jūnijs 2024 / 15:45
Ar Amsterdamas Universitātes pasniedzēju Konstantinesku diskutē par mākslīgā intelekta iespējām
Piektdien, 14. jūnijā, Biedrības “Latvijas tiesību institūts” ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros Augstākajā tiesā viesojās Amsterdamas Universitātes pasniedzējs Mihņa Konstantinesku (Mihnea Constantinescu). Ar pasniedzēju tikās Civillietu departamenta senatori Marika Senkāne un Kaspars Balodis, Administratīvo lietu departamenta senatores Dzintra Amerika un Anita Kovaļevska, zinātniski analītiskā padomniece Iveta Pundure un Krimināllietu departamenta senatore Aija Branta.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  19. Jūnijs 2024 / 15:31
EK ziņojums: Latvija ir līdere digitālo risinājumu un pieejamas tiesu sistēmas nodrošināšanā
Eiropas Komisijas 2024. gada ziņojumā par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard) secināts, ka, īstenojot Tieslietu ministrijas iniciētās reformas tiesu sistēmā un attīstot pakalpojumu digitalizāciju, Latvija ir kļuvusi par vienu no līderēm digitālo risinājumu un pieejamas tiesu sistēmas nodrošināšanā.  ...
Uzņēmumu reģistrs
jaunumi  19. Jūnijs 2024 / 13:01
Uzņēmumu reģistra iniciatīva uzlabot patieso labuma guvēju pārbaudes procesu saņem atbalstu
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalsta Uzņēmumu reģistra (UR) iniciatīvu uzlabot patieso labuma guvēju (PLG) pārbaudes procesu, ieviešot “iesniedz vienreiz” (“once only”) principu starp publisko un privāto sektoru. Iniciatīva ļaus mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem un ikvienai citai juridiskajai personai situācijās, kad PLG pārbaudes veic kā UR tā kredītiestādes, kā arī stiprina PLG pārbaudes un līdz ar to arī efektivizē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas procesu.  ...
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
jaunumi  18. Jūnijs 2024 / 15:44
KNAB izveido starpinstitūciju darba grupu interešu konflikta novēršanas regulējuma pilnveidošanai
Jūnija sākumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), kas ir atbildīgā institūcija par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normu ievērošanas uzraudzību, izveidoja starpinstitūciju darba grupu. Šīs darba grupas mērķis ir izvērtēt esošo interešu konflikta novēršanas regulējumu, kā arī meklēt iespējamus risinājums, lai tā piemērošanu padarītu skaidrāku, saprotamāku un efektīvāku.  ...
RĀDĪT VĒL / 30948