MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Linards Ābelīte
žurnāls  24. Maijs 2022
Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2021-24-03
Ievads [1] Satversmes tiesa (turpmāk – ST) 2022. gada 10. martā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021-24-03 "Par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 24.18 punkta (redakcijās, kas bija spēkā no 2021. gada 7. aprīļa līdz 1. jūnijam) (turpmāk – apstrīdētā norma) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk ...
Juris Jansons
žurnāls  24. Maijs 2022
Par lielo tirdzniecības centru darbības ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas apstākļos
Šī gada 10. martā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2021-24-03 par normām, kas ierobežoja komercdarbību lielajos tirdzniecības centros.1 Satversmes tiesa šajā lietā analizēja jau spēku zaudējuša normatīvā akta normas, t.i., Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 24.18 punkta redakcijās, kas bija spēkā ...
Viktorija Soņeca
žurnāls  24. Maijs 2022
Citu cilvēku tiesību un sabiedrības labklājības aizsardzība
Satversmes tiesa 2022. gada 10. martā pasludināja spriedumu lietā Nr. 2021‑24‑03 "Par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 24.18 punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2021. gada 7. aprīļa līdz 1. jūnijam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam ...
Anvars Zavackis, Ilona Linde, Ieva Sviķe, Uldis Zemzars
žurnāls  24. Maijs 2022
Solis ceļā uz kriminālsodu politikas reformu un nepilngadīgo kriminālatbildības pārskatīšanu
Ievads 2022. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā (turpmāk – KL), Kriminālprocesa likumā un Latvijas sodu izpildes kodeksā (turpmāk – LSIK). Atbilstoši šo likumprojektu anotācijās norādītajam ar grozījumiem tiek aizsākta nepilngadīgo kriminālatbildības sistēmas reforma, paredzot nepilngadīgai personai atšķirīgu sodu piemērošanas, izpildes un aizstāšanas kārtību, kā arī veiktas citas izmaiņas tiesiskajā regulējumā, ...
Dina Gailīte
žurnāls  24. Maijs 2022
Vai Satversme ir efektīva arī nemierīgos laikos  
Viens no žurnāla "Jurista Vārds" veikumiem Satversmes jubilejas gadā ir 15. februārī – tieši konstitūcijas pirmās redakcijas pieņemšanas simtgadē – izdotais eseju krājums par būtiskākajiem Satversmes jēdzieniem mūsdienu Latvijas juristu interpretācijā. Autoru tikšanās 15. februārī nevarēja notikt pandēmijas ierobežošanas noteikumu dēļ. Savukārt uz pavasari atliktais pasākums noritēja pavisam citās noskaņās – domājot par Krievijas starptautiski agresīvās uzvedības ietekmi uz kaimiņvalstīm, tai skaitā Latviju, un to, cik noturīga mūsu valsts konstitucionālā iekārta ir pret šāda veida draudiem. Tam arī bija veltīta 16. maijā aizvadītā eseju autoru diskusija Rīgas pilī. ...
Sannija Matule
žurnāls  24. Maijs 2022
Pilnveidotas iespējas Eiropas Savienības tiesību interesentiem
Tieslietu ministrija informē, ka šā gada pavasarī ir noslēgusies projekta "Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana" īstenošana. Tā ietvaros ieviestie risinājumi ir ļāvuši uzlabot Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles procesu un ministriju savstarpējo sadarbību Eiropas Savienības Tiesas (ES Tiesa), Vispārējās tiesas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesas (EBTA tiesa) lietu uzskaitē. Savukārt sabiedrības informēšanas nolūkam funkcionāli ir uzlabots portāls www.estiesibas.lv, kurā tiek publicēta ar ES tiesību aktu pārņemšanu un dalību ES Tiesas lietās saistīta informācija. ...
žurnāls  24. Maijs 2022
Īsumā...
Foto: Ilmārs Znotiņš, VPK 18. maijā svinīgā ceremonijā Rīgas pilī tiesneša zvērestu Valsts prezidentam Egilam Levitam deva rajona (pilsētas) tiesu tiesneses Renāte Vernuša, Lienīte Meldriņa un Evita Kaužēna. ● ● ● Par Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Tieslietu padome 18. maijā iecēla šīs tiesas tiesnesi, tiesas priekšsēdētāja vietnieci Sanitu Kanenbergu. Priekšsēdētāja amata pienākumus ...
žurnāls  24. Maijs 2022
Valsts kontrole norāda uz nepieciešamajiem uzlabojumiem
Noslēdzoties ikgadējām finanšu revīzijām ministrijās un centrālajās valsts iestādēs, Valsts kontrole sniegusi 24 atzinumus par gada pārskatiem, no tiem divi – Kultūras ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai – ar iebildēm būtisku apjoma ierobežojumu dēļ. Apkopojot Valsts kontroles sniegtos atzinumus par šiem pārskatiem, Valsts kontrole secinājusi, ka gada pārskatu kvalitāte saglabājas iepriekšējo gadu līmenī. 2021. ...
žurnāls  24. Maijs 2022
Par E-lietas projekta attīstību un Tieslietu akadēmijas izveides procesu
16. maijā Tieslietu ministrija kopā ar Tiesu administrāciju informēja Tieslietu padomi par paveikto un turpmāk plānotajiem soļiem E-lietas programmas ieviešanas procesā. Vienlaikus Tieslietu ministrija sniedza aktuālo informāciju par īstenotajiem pasākumiem Tieslietu akadēmijas izveidē. E-lietas platforma un e-lietas portāls darbojas jau vairākus mēnešus, šobrīd noslēdzies darbs pie tiesiskā regulējuma pielāgošanas e-lietas ...
žurnāls  24. Maijs 2022
No 1. augusta darbu sāks Rīgas pilsētas tiesa
18. maijā Tieslietu padome rakstveida procesā pieņēma lēmumus attiecībā uz rajonu (pilsētu) tiesu skaitu Latvijā un noteica apvienotās Rīgas pilsētas tiesas tiesnešu skaitu. Tieslietu padome nolēma, ka no 2022. gada 1. augusta Latvijā būs deviņas rajonu (pilsētu) tiesas, kā arī precizēja pirmās instances tiesu darbības teritorijas atbilstoši šobrīd spēkā esošajam Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam. Tāpat ...
Leonards Pāvils
žurnāls  24. Maijs 2022
Kāda būs nākamā Saeima
Oktobra pirmajā datumā notiks 14. Saeimas vēlēšanas. Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas un pētījumu centra SKDS veiktā aptauja, palielinās iedzīvotāju skaits, kuri dažādu iemeslu dēļ vispār neplāno piedalīties vēlēšanās. Aptaujas dati ir satraucoši.1 Klāt nāk bažas – cik daudziem balsošanas dienā būs nederīgi personu apliecinoši dokumenti (pases un eID kartes), jo pastāv nopietnas problēmas ar to atjaunošanu Pilsonības ...
RĀDĪT VĒL / 26928