MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Iekšlietu ministrija
jaunumi  2. Decembris 2022 / 21:42
Ar ES fondu līdzekļu palīdzību stiprināta iekšlietu dienestu mobilitāte gaisā, uz ūdens un sauszemes
2. decembrī Rīgā Eiropas Savienības (ES) iekšlietu fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda noslēguma un 2021.-2027. gada plānošanas perioda atklāšanas pasākumā “Eiropas Savienības ieguldījums Tavā drošībā!” Iekšlietu ministrijas un iekšlietu nozares vadība, kā arī iekšlietu nozares eksperti pārrunāja valsts ārējās un iekšējās drošības stiprināšanā paveikto un plānoto, pateicoties ES fondu līdzekļiem. Jāatzīmē, ka 2021.-2027.gadā ES iekšlietu fondiem ir būtiski palielinājies piešķirtais finansējums, lai pārdomāti un sistemātiski turpinātu stiprināt Latvijas un ES drošību, patvēruma sistēmu un robežuzraudzību.  ...
Egons Rusanovs, Linda Lielbriede
domnīca  2. Decembris 2022 / 14:06
II. Termiņu un stadiju izpratne kriminālprocesuālajā sistēmā
Mēdz sacīt, ka problēmjautājuma definēšana jau ir pussolis ceļā uz tā risinājumu meklējumiem, tādējādi turpmākā izklāsta skaidrības labad visupirms būtu nepieciešamu konspektīvi aplūkot tiesību uz taisnīgu tiesu saturā ietilpstošās garantijas, kam sevišķa nozīme piemīt tieši Kriminālprocesa likuma 489. panta pirmās daļas praktiskajā piemērošanā. Tiesa gan, nepretendējot uz tamlīdzīga izklāsta pilnīgumu, jāuzsver, ka uzmanība galvenokārt akcentējama ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  1. Decembris 2022 / 18:50
Mūsdienīgas resocializācijas programmas: pamats drošākai sabiedrībai
Balstoties uz 2018. un 2019. gadā veikto kvalitātes novērtējumu, tika secināts, ka nepieciešams pārstrādāt resocializācijas programmas atbilstoši mūsdienīgiem standartiem. Lai to realizētu laika posmā no 2018. gada februāra līdz 2022. gada decembrim, Ieslodzījuma vietu pārvalde sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu Eiropas Sociālā fonda projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" ietvaros veica astoņu resocializācijas programmu uzlabošanu vai pilnīgu pārstrādi.  ...
Jurista Vārds
jaunumi  1. Decembris 2022 / 18:51
Paziņoti žurnāla “Jurista Vārds” 17. studentu konkursa uzvarētāji
1. decembrī notika “Jurista Vārda” 17. studentu pētniecisko darbu konkursa apbalvošanas pasākums. Klātesot konkursa dalībniekiem, žūrijas komisijas locekļiem un redakcijas pārstāvjiem, tika paziņoti četru sekciju uzvarētāji, galvenās balvas ieguvējs, kā arī tika pasniegta Cerību balva. Vienlaikus, ievērojot iesniegto darbu lielo skaitu un augsto kvalitāti, šogad par vairākiem darbiem tika piešķirtas arī veicināšanas balvas.  ...
Tiesībsarga birojs
jaunumi  1. Decembris 2022 / 10:13
Tiesībsarga ikgadējā cilvēktiesību un labas pārvaldības konference “Cieņpilna iesaiste kā demokrātijas pamats”
Ceturtdien, 8.decembrī, norisināsies tiesībsarga ikgadējā cilvēktiesību un labas pārvaldības konference. Šī gada tēma – “Cieņpilna iesaiste kā demokrātijas pamats”. Konference notiks hibrīda formātā – diskusijas dalībnieki atradīsies klātienē, tikmēr skatītāji un klausītāji varēs iesaistīsies diskusijās attālināti. Aicinām vērot konferenci speciāli izveidotajā mājaslapā, kurā būs nodrošināts gan surdotulks, gan mākslīgā intelekta radīti subtitri, kā arī iespējas iesūtīt jautājumus un komentārus: https://events.tiesraides.lv/tiesibsargs2022  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  29. Novembris 2022 / 19:56
Strīdā starp EKO OSTU un SKONTO BŪVI tiesai no jauna jāvērtē prasība daļā par parāda un līgumsoda piedziņu
Senāta Civillietu departaments 29. novembrī strīdā starp SIA ,,EKO OSTA” un SIA ,,SKONTO BŪVE” par veiktajiem darbiem Inčukalna sērskābā gudrona dīķī, atcēla Zemgales apgabaltiesas 2020. gada 19. novembra spriedumu daļā, ar kuru noraidīta prasība par parāda un līgumsoda piedziņu, un lietu šajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.  ...
RĀDĪT VĒL / 27950