Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Leonards Pāvils
žurnāls  26. Maijs 2020
Preses brīvība
Preses brīvība Tiesiskā ziņā mediju brīvība ir daļa no tiesībām uz vārda un izteiksmes brīvību. Praktiskā ziņā neatkarīgi mediji ir svarīgākais patiesas informācijas iegūšanas avots. Preses brīvība ikvienā valstī nozīmē augstāku demokrātijas un attiecīgi zemāku korupcijas līmeni. Iespējams tāpēc, ka preses brīvība ir tik svarīga tiesiskā un praktiskā ziņā, pastāv pilnvaru iedalījums: pirmā vara – likumdevējs (legislative), otrā – ...
žurnāls  26. Maijs 2020
Īsumā...
Īsumā... Valdība 19. maijā pieņēma lēmumu pārdalīt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļus 499 miljonu eiro apmērā Covid-19 pandēmijas radīto seku likvidēšanai. No pārdalītajiem 499 miljoniem eiro vairāk nekā puse jeb 283 miljoni eiro paredzēti transporta projektiem. ● ● ● Rīgas pilī 21. maijā Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša zvērestu deva Administratīvās rajona tiesas Rīgā tiesnese Līga Cielava un Kurzemes rajona ...
žurnāls  26. Maijs 2020
Atjaunotajai Augstākajai tiesai aprit trīsdesmitā gadadiena
Atjaunotajai Augstākajai tiesai aprit trīsdesmitā gadadiena Augstākajai tiesai šogad maijā aprit at­jaunošanas trīsdesmitā gadadiena. Pēc Lat­vijas PSR Augstākās padomes pieņemtās deklarācijas "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" Latvija sāka valsts praktisko atjaunošanu un pārvaldes ie­stādes ieguva ne tikai jaunus nosaukumus, bet arī jaunu – neatkarīgai valstij atbilstošu – darbības saturu. Latvijas PSR Augstākā tiesa kļuva par Latvijas ...
žurnāls  26. Maijs 2020
Konkurss uz Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora amatu
Konkurss uz Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora amatu Valsts kanceleja 18. maijā izsludināja atklātu konkursu uz Valsts zemes die­­nes­ta ģenerāldirektora amatu. Preten­denti tiek aicināti iesniegt pieteikumus konkursā elektroniski līdz 8. jūnijam. Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir maģistra grāds sociālajās zināt­nēs, tiesību zinātnēs, dabas zinātnēs, informācijas tehnoloģijās vai inženierzinātnēs, kā arī pēdējo piecu gadu laikā ...
žurnāls  26. Maijs 2020
Advokātam piespriež nosacītu cietumsodu
Advokātam piespriež nosacītu cietumsodu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa par 9000 eiro piesavināšanos kādam advokātam piespriedusi nosacītu cietumsodu, piemērojot brīvības atņemšanu uz vienu gadu un sešiem mēnešiem, sodu nosakot nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem. Saskaņā ar apsūdzību zvērinātais ad­vokāts no kādas cietušās personas pieņēma glabāšanā 10 000 eiro, par to noformējot paraksta zīmi. Kad cietušā persona vērsās ...
Matīss Vingris
žurnāls  26. Maijs 2020
Matīss Vingris
Matīss Vingris Izglītība: Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Jūrmalas Mūzikas vidusskola un Latvijas Universitāte (LU), kur ieguvu gan bakalaura grādu, gan profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Darba pieredze: Iepriekš strādāju Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namā un Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā par tiesneša palīgu, kā arī LU Juridiskā departamenta Tiesiskā atbalsta nodaļā par vecāko juriskonsultu. Pašlaik esmu ...
Līna Kovalevska, Ivars Austers
žurnāls  26. Maijs 2020
Uzticēšanās tiesnešiem un sociālais cinisms
Raksta mērķis ir noskaidrot, vai pastāv saikne starp sociālo cinismu kā sociālo aksiomu kopu un uzticēšanos tiesnešiem. Diskusijas par uzticamību tiesai regulāri parādās plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, un viens no šādiem uzskatāmiem gadījumiem bija arī nesenās publiskās debates par tiesas spriedumu tā sauktajā Zolitūdes lietā,1 kuru ietvaros tika arī apšaubīts tiesas lemtais.
Saulvedis Vārpiņš
žurnāls  26. Maijs 2020
Spriedums "Zolitūdes lietā": viens notiesāts, astoņi attaisnoti. Nejaušība vai likumsakarīgs rezultāts?
Šobrīd gan Latvijas, gan visas pasaules uzmanības centrā ir Covid-19 un citas aktualitātes atkāpušās otrajā vai pēdējā plānā vai pat aizmirstas pavisam. Viena no tādām tēmām ir tā sauktās Zolitūdes traģēdijas lietas spriedums, kas pēc pasludināšanas šā gada 18. februārī sabiedrībā uzjundīja arī diskusijas par kritiski zemo izmeklēšanas un apsūdzības kvalitāti un nepieciešamām fundamentālām pārmaiņām, bet pēdējos mēnešos publiskajā telpā vairs ...
Aleksejs Dimitrovs
žurnāls  26. Maijs 2020
Tiesu kari (kārtējā sezona)
Tiesu kari (kārtējā sezona) [1] 2020. gada 5. maijā Vācijas Federālā Konstitucionālā tiesa (turpmāk – BVerfG) pasludināja spriedumu lietā 2 BvR 859/15.1 Spriedums attiecas uz vairākām konstitucionālām sūdzībām, kas vērstas pret Eiropas Centrālās bankas (turpmāk – ECB) valsts sektora aktīvu iegādes programmu (turpmāk – VSIP). BVerfG konstatēja, ka Vācijas valdība un Bundestāgs pārkāpa sūdzību iesniedzēju tiesības, kas noteiktas Pamatlikumā ...
Viktorija Soņeca
žurnāls  26. Maijs 2020
Vācijas Federālā Konstitucionālā tiesa met izaicinājumu EST – kurai pieder galavārds?
Vācijas Federālā Konstitucionālā tiesa met izaicinājumu EST – kurai pieder galavārds? Ievads Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas (turpmāk – Vācijas Konstitucionālā tiesa) 2020. gada 5. maija spriedums,1 no kura izriet, ka Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST), sniedzot atbildes uz prejudiciāliem jautājumiem Weiss u.c. lietā,2 rīkojusies ultra vires,3 ierindojies pēdējā laika apspriestāko jautājumu topā. Turklāt tas kļuvis par vienu no ...
Irēna Kucina
žurnāls  26. Maijs 2020
Satricinājums Eiropas Savienības tiesību telpā
Satricinājums Eiropas Savienības tiesību telpā I. Ievads Vācijas Konstitucionālā tiesa savā 2020. gada 5. maija spriedumā1 atzina pieteicēju (individuālu pilsoņu) tiesības, balstoties uz vācu tautas suverenajām tiesībām un demokrātijas principu,2 Vācijas parlamentāri demokrātiskās iekārtas3 un konstitūcijas negrozāmā kodola aizsardzību,4 prasīt no valdības un parlamenta novērst Eiropas Centrālās bankas (turpmāk – ECB) valstu vērtspapīru uzpirkšanas ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  25. Maijs 2020 / 15:06
Aptauja par šķīrējtiesu darbu
Tieslietu ministrija saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumā doto uzdevumu veic izvērtējumu par Šķīrējtiesu likuma darbības efektivitāti, tajā skaitā, novērtējot šķīrējtiesām izvirzītu prasību izpildi. Izvērtējuma ietvaros Tieslietu ministrija ir izstrādājusi arī aptaujas anketu, kuras mērķis ir noskaidrot šķīrējtiesu klientu viedokli par šķīrējtiesu darba kvalitāti. Aicinām tos, kuriem pēdējo divu gadu laikā bija pieredze ar strīdu risināšanu ...
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome
jaunumi  25. Maijs 2020 / 10:32
Par parādu atgūšanu no pabalstiem
Saeima aizvadītajā nedēļā izskatīja jautājumu par to, vai būtu lietderīgi samazināt parādu atgūšanas iespējas, liedzot tiesas lēmuma izpildes nodrošināšanā piemērot iespēju vērst piedziņu uz jebkāda veida pabalstiem. Šobrīd parādus drīkst atgūt tikai no tiem pabalstiem, kuriem ir saistība ar parādnieka darba samaksu, bet piedziņu nedrīkst vērst uz valsts un pašvaldības sociālajiem, kā arī citiem pabalstiem.
RĀDĪT VĒL / 22318