MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
jaunumi  7. Decembris 2022 / 19:01
Līdztiesības tiesību aktu kopums: Komisija ierosina jaunus noteikumus vecāku stāvokļa atzīšanai starp dalībvalstīm
7. decembrī Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu regulai, kuras mērķis ir ES līmenī saskaņot starptautisko privāttiesību noteikumus attiecībā uz vecāku stāvokli. Priekšlikums ir vērsts uz bērna labākajām interesēm un tiesībām. Tas nodrošinās juridisko skaidrību visu veidu ģimenēm, kas atrodas pārrobežu situācijā ES, neatkarīgi no tā, vai tās pārceļas no vienas dalībvalsts uz citu, lai ceļotu vai dzīvotu, vai tāpēc, ka tām ir ģimenes locekļi vai īpašums citā dalībvalstī. Viens no galvenajiem priekšlikuma aspektiem ir tas, ka vecāku stāvoklis, kas noteikts kādā ES dalībvalstī, būtu jāatzīst visās pārējās dalībvalstīs bez jebkādas īpašas procedūras.  ...
Latvijas tiesu portāls Tiesas.lv
jaunumi  7. Decembris 2022 / 12:21
Rīgas apgabaltiesas un LU Juridiskās fakultātes zinātniski praktiskajā konferencē apspriestas tendences apelācijas instancē un tiesu darba aktuālie jautājumi
5. decembrī Latvijas Universitātē (LU) notikušajā Rīgas apgabaltiesas un Juridiskās fakultātes organizētajā zinātniski praktiskajā konferencē pārrunāti apelācijas instances tiesas darba kvalitātes un efektivitātes jautājumi Covid-19 ierobežošanas apstākļos, kā arī nākotnes izaicinājumi, nodrošinot uz cilvēku tiesībām centrētu justīciju.  ...
Sabiedrība par atklātību Delna
jaunumi  7. Decembris 2022 / 08:17
Delna un KNAB aicina Starptautiskajā pretkorupcijas dienā diskutēt par korupcijas ietekmi uz nacionālo un globālo drošību
Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aicina valsts un pašvaldību institūcijās strādājošos, drošības nozares organizāciju darbiniekus, kā arī 14. Saeimas deputātus un citus interesentus šī gada 9. decembrī piedalīties Starptautiskajai pretkorupcijas dienai veltītajā pasākumā “Korupcija – nacionālās un globālās drošības drauds”.  ...
Maksātnespējas kontroles dienests
jaunumi  6. Decembris 2022 / 11:05
Izmaiņas maksātnespējas procesa norisē saistībā ar minimālās algas palielināšanos
Minimālās algas palielināšanās no 2023. gada 1. janvāra no 500 eiro uz 620 eiro ietekmēs vairākus maksātnespējas procesa aspektus – palielināsies iemaksājamais depozīts, kreditoriem novirzāmo līdzekļu apjoms fiziskās personas maksātnespējas procesā un no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājamā summa maksātnespējīgo uzņēmumu darbiniekiem.  ...
Iekšlietu ministrija
jaunumi  6. Decembris 2022 / 11:00
Pilnveidos tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku prasmes rīkoties emocionāli saasinātās situācijās
6. decembrī Ministru kabinets pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas ziņojumu par atļauju Valsts policijai un Valsts policijas koledžai uzņemties finanšu saistības un īstenot pasākumus “ERASMUS+” finansētā projektā “PROTECT – Psihosociālo risku mazināšana tiesībaizsardzībā: apmācība kā līdzeklis labklājības veicināšanai” ietvaros, veicot metodisko materiālu izstrādi un apmācības tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem.  ...
Juris Stukāns
žurnāls  6. Decembris 2022
Pierādīšanas standarta nošķiršanas jautājumi – "ārpus saprātīgām šaubām" un "iespējamības pārsvars"
Visbūtiskākais jautājums, analizējot krimināltiesības un tieši kriminālatbildības institūtu, ir – kāds ir pamats personas saukšanai pie kriminālatbildības, tas ir, pamats atzīt, ka persona ir vainojama izdarītajā noziedzīgajā nodarījumā? Krimināllikuma 1. panta pirmā daļa nosaka, ka pie kriminālatbildības saucama un sodāma tikai tāda persona, kura ir vainīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tas ir, kura ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības izdarījusi Krimināllikumā paredzētu nodarījumu, kam ir visas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes. Tātad ir jābūt kritērijam, kas sniedz atbildi uz to, vai persona ir vainīga un līdz ar to tai ir jāatbild par izdarīto un jāizcieš sods. Atbildi uz šo jautājumu sniedz Kriminālprocesa likuma (turpmāk – KPL) 19. panta trešā daļa, kurā ir noteikts tā sauktais pierādīšanas standarts jeb šis kritērijs. ...
RĀDĪT VĒL / 27988