Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Iekšlietu ministrija
jaunumi  11. Jūnijs 2021 / 14:33
Iekšlietu ministrija paraksta Kopīgo paziņojumu par apņemšanos strādāt pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā
Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs ir parakstījis Kopīgu paziņojumu par apņemšanos strādāt pret cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas nolūkā Baltijas jūras reģiona valstīs, tādējādi apliecinot Iekšlietu ministrijas vēlmi turpināt darbu, lai stiprinātu Latvijas kapacitāti cilvēku tirdzniecības novēršanā.  ...
Latvijas Republikas prokuratūra
jaunumi  11. Jūnijs 2021 / 14:19
Tiesai nosūtīta krimināllieta par kontrabandu lielā apmērā
2021. gada 9. jūnijā Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurore tiesai nosūtīja krimināllietu septiņu personu apsūdzībā par to, ka viņi izdarīja muitošanai pakļauto preču ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā, apejot muitas kontroli (kontrabanda), organizētā grupā un lielā apmērā, nodarot valstij mantisku zaudējumu 33 308,21 EUR.  ...
Iekšlietu ministrija
jaunumi  11. Jūnijs 2021 / 10:20
Vērtē sasniegto cilvēku tirdzniecības darbaspēka ekspluatācijas nolūkos novēršanā
Trešdien, 9. jūnijā, Baltijas jūras valstu padome (BJVP*) rīkoja attālinātu starptautisku konferenci “Kompetences veidošana, palīdzības sniegšana un cilvēku tirdzniecības novēršana darbaspēka ekspluatācijas nolūkos” (Competence building, assistance provision and prevention of trafficking in human beings for labour exploitation (CAPE)).  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  10. Jūnijs 2021 / 17:30
Saeimā otrajā lasījumā atbalsta TM rosināto regulējumu piespiedu nomas attiecību reformai
Ceturtdien, 10. jūnijā, Saeima otrajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt vienotu regulējumu attiecībām starp mājokļu un zemes īpašniekiem dalītajā īpašumā. Izvēlētais risinājums paredz esošo nomas regulējumu aizstāt ar likumiskām zemes lietošanas tiesībām par maksu, padarīt skaidrākas un vienkāršākas pušu starpā esošās tiesiskās attiecības, kas savukārt mazinātu strīdu un tiesvedību skaitu dalītā īpašumā. Likumprojekts nosaka vienotu maksu par zemes lietošanu 4% apmērā no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības gadā.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  10. Jūnijs 2021 / 15:43
Saeima pieņem nozīmīgus grozījumus Zemesgrāmatu likumā: samazina nodevas un vienkāršo būves ierakstīšanu
Ceturtdien, 10. jūnijā, Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Zemesgrāmatu likumā, kuri paredz vienkāršot ar būves ierakstīšanu un dzēšanu zemesgrāmatā saistītās procedūras, un Saeimas deputāta Gata Eglīša priekšlikumu valsts nodevas apmēru samazināšanai par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  10. Jūnijs 2021 / 13:42
Lietā par iekšlietu ministra lēmumu iekļaut personu "melnajā sarakstā" nolēmums būs pieejams 1. jūlijā
Senāta Administratīvo lietu departaments 10. jūnijā tiesas sēdē mutvārdu procesā turpināja izskatīt pieteikumu par Latvijas Republikas iekšlietu ministra lēmuma par pieteicēja iekļaušanu "melnajā sarakstā" jeb ārzemnieka iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, atcelšanu.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  10. Jūnijs 2021 / 11:56
Saeima otrajā lasījumā atbalsta piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas likumprojektu
Ceturtdien, 10. jūnijā, Saeima otrajā lasījumā atbalstīja piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas likumprojektu. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt risinājumu izbeigt piespiedu dalīto īpašumu, sniedzot iespēju dzīvokļu īpašnieku kopībai likumā noteiktajā kārtībā izmantot izpirkuma tiesības attiecībā uz mājai piesaistīto zemi.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  10. Jūnijs 2021 / 09:54
Ārvalstu uzņēmēji sāk izrādīt interesi par jaunā Liepājas cietuma būvniecības projektu
Pēc atklātā konkursa izsludināšanas par Liepājas cietuma būvniecības iepirkumu interesi sāk izrādīt starptautiskie uzņēmumi. Pagājušajā nedēļā, 3. jūnijā, Tieslietu ministriju apmeklēja Itālijas ģenerāluzņēmuma Rizzani de Eccher pārstāvji, lai iepazītos ar vispārīgo informāciju par Liepājas cietuma būvniecības projektu.  ...
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome
jaunumi  10. Jūnijs 2021 / 09:52
Saistību neizpildes biežākais cēlonis – laicīga informācijas nesaņemšana
Saistību neizpildes biežākais cēlonis ir nevis līdzekļu trūkums, bet gan laicīga informācijas nesaņemšana. Tāpēc Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome 10. jūnijā, atzīmējot Starptautisko tiesu izpildītāju dienu, aicina iedzīvotājus ikdienā plašāk izmantot modernos komunikācijas rīkus, tostarp valsts oficiālajā portālā Latvija.lv reģistrēt savu e-adresi. Tas veicinās laicīgu paziņojumu saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām, būtiski samazinot parādnieku skaitu Latvijā.  ...
Satversmes tiesa
jaunumi  9. Jūnijs 2021 / 18:15
Ierosināta lieta par normām, kas noteic privātpersonai atlīdzināmo ar juridisko palīdzību saistīto izmaksu maksimālo apmēru
Satversmes tiesas 4. kolēģija 2021. gada 9. jūnijā ierosināja lietu "Par Ministru kabineta 2011. gada 8. novembra noteikumu Nr. 859 "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru" 3., 4. un 5. punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2015. gada 8. maija līdz 2020. gada 9. aprīlim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam".  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  9. Jūnijs 2021 / 15:22
Atstāj spēkā Valsts zemes dienesta atteikumu veikt datu aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā bez dzīvokļu kopības lēmuma
Senāta Administratīvo lietu departaments 9. jūnijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Valsts zemes dienests pieteicējiem atteicis veikt dzīvokļa īpašuma kadastrālo uzmērīšanu ar datu aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā sakarā ar dzīvokļa īpašuma pārbūvi. Senāts atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka gadījumā, ja atsevišķā īpašuma pārbūve skar kopīpašumā esošo daļu un/vai tās rezultātā mainās dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmērs, dzīvokļa īpašniekam nepieciešams saņemt dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišanu.  ...
RĀDĪT VĒL / 24615