MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Maksātnespējas kontroles dienests
jaunumi  4. Jūlijs 2022 / 15:26
Informatīvs materiāls par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmēm
Maksātnespējas kontroles dienests ir izstrādājis informatīvo materiālu par maksātnespējas procesu uzraudzībā konstatētajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijām un pazīmēm kā atbalsta instrumentu maksātnespējas procesa administratoriem Novēršanas likuma (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums) prasību izpildē.  ...
Biznesa augstskola "Turība"
jaunumi  4. Jūlijs 2022 / 12:10
Biznesa augstskola Turība jaunajā maģistra programmā piedāvās uzņēmumu un organizācijas vadītājiem iegūt jurista tvērienu
Jau šoruden Biznesa augstskolas Turība Juridiskā fakultāte vērs durvis jaunai maģistra studiju programmai “Tiesības organizācijas vadībā”, kas īpaši veidota uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, kuriem būtu iespējams iegūt nepieciešamās zināšanas juridiskajos jautājumos no biznesa domāšanas un vadības skatpunkta.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  1. Jūlijs 2022 / 14:46
Tiesai no jauna jāvērtē durvju izgatavošanas plātnēm un līstēm piemērojamais muitas nodoklis
Senāta Administratīvo lietu departaments 1. jūlijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu pieteicējas – SIA “PRODEX” – strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu par ievestajām precēm – durvju sagatavēm vai koka plātnēm un līstēm – piemērojamo muitas nodokli. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.  ...
Rīgas apgabaltiesa
jaunumi  1. Jūlijs 2022 / 10:25
Iesaistieties dialogā ar tiesu varu, uzdodot savu jautājumu Temīdas teltī!
Ikvienam Tieslietu padomes Temīdas telts apmeklētājam sarunu festivālā “Lampa”, kas šodien sākas Cēsīs, būs unikāla iespēja uzdot savu jautājumu gan elektroniski, gan klātienē, lai saņemtu profesionālas un cieņpilnas atbildes un iesaistītos dialogā ar tiesu varas pārstāvjiem.* Interesentiem iespēja attālināti sekot diskusijām un vērot tās ierakstā.  ...
Latvijas Vēstnesis
jaunumi  1. Jūlijs 2022 / 10:09
Oficiālai elektroniskai publikācijai Latvijā – 10 gadu. Saņem atlasītu saturu e-pastā!
Līdz 2012. gada 1. jūlijam Latvijā oficiālā publikācija, kas ir publiski ticama un juridiski saistoša, – bija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētais saturs. Neskatoties uz to, ka "Latvijas Vēstnesis" jau pagājušajā gadsimta deviņdesmitajos gados kļuva pieejams elektroniski, tā saturam bija informatīvs statuss. Pirms 10 gadiem Latvijas sabiedrība ieguva tolaik Eiropas mērogā inovatīvu iespēju, ka elektroniski publicētais saturs ir ar oficiālās publikācijas nozīmi.  ...
Satversmes tiesa
jaunumi  30. Jūnijs 2022 / 14:59
Ierosināta lieta par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu, ar kuru apturēta Rīgas domes saistošo noteikumu, ar kuriem tika apstiprināts Rīgas teritorijas plānojums, darbība
Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 29. jūnijā ierosināja lietu „Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2022. gada 22. marta rīkojuma Nr. 1‑2/2224 „Par Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta ceturtajai daļai un 8. pantam, likuma „Par pašvaldībām” 49. panta pirmajai daļai un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. panta trešajai daļai”.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  30. Jūnijs 2022 / 12:22
Latvija sadarbībā ar Vāciju uzsāk Twinning projekta "Godprātīguma veicināšana un korupcijas novēršana Armēnijas publiskajā sektorā" īstenošanu
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības organizāciju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) uzsākusi Eiropas Savienības finansētā Twinning (mērķsadarbības) projekta "Godprātīguma veicināšana un korupcijas novēršana Armēnijas publiskajā sektorā" (Fostering integrity and preventing corruption in the public sector in Armenia) īstenošanu, kura ietvaros 2022. gada jūnijā pirmajā misijā uz Erevānu devās arī ekspertes no Latvijas.  ...
RĀDĪT VĒL / 27136