MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Tieslietu ministrija
jaunumi  24. Maijs 2024 / 16:06
Inese Lībiņa-Egnere Tallinā piedalīsies Baltijas valstu un Ziemeļvalstu tieslietu ministru sanāksmē
27. un 28. maijā Tallinā tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere piedalīsies Baltijas valstu un Ziemeļvalstu jeb NB8 tieslietu ministru sanāksmē. Sanāksmē plānots apspriest valstu kopīgu nostāju un turpmāku rīcību Ukrainas atbalstā, tostarp jautājumos par Krievijas aktīvu pārņemšanu un Ukrainas tieslietu nozares noturības stiprināšanu. Tāpat Inese Lībiņa-Egnere vērsīs uzmanību Krievijas īstenotajiem hibrīddraudiem pret Baltijas valstu amatpersonām un nepieciešamībai novērst Krievijas pilsoņu strādāšanu Eiropas Padomē un citās starptautiskās institūcijās.  ...
Satversmes tiesa
jaunumi  24. Maijs 2024 / 14:06
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Eiropas Konstitucionālo tiesu konferences XIX kongresā uzsver ģeopolitiskā konteksta izvērtēšanas nozīmi demokrātijas stiprināšanā  
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina un tiesnesis Artūrs Kučs 21.–23. maijā Kišiņevā, Moldovā, piedalījās Eiropas Konstitucionālo tiesu konferences XIX kongresā “Tiesu aizstāvības veidi un ierobežojumi: konstitucionālo tiesu gadījums”.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  24. Maijs 2024 / 12:36
Abpusējā sardzē: Eiropas Savienības vērtības sargā tiesu neatkarību, tiesu vara – Eiropas Savienības vērtības
Eiropas Savienības tiesības sākas nacionālajās tiesās, jo tās piemēro un interpretē Eiropas tiesības konkrētās tiesu lietās, un, uzdodot prejudiciālos jautājumus Eiropas Savienības Tiesai, veido tās judikatūru. Tādēļ var teikt, ka nacionālās tiesas ir svarīgākās Eiropas Savienības tiesas un aizsargā Eiropas Savienības vērtības – uzsvērts Augstākās tiesas rīkotajā konferencē “Eiropas Savienības vērtības – katra nacionālā tiesneša atbildība”, kas notika 23. maijā un bija veltīta Latvijas 20 gadiem Eiropas Savienībā.  ...
Tieslietu padome
jaunumi  24. Maijs 2024 / 12:00
Tieslietu padome apstiprina vadlīnijas tiesas spriedumu rakstīšanai krimināllietās
Piektdien, 24. maijā, Tieslietu padome apstiprināja Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas izstrādātās vadlīnijas tiesas spriedumu rakstīšanai krimināllietās pirmās un apelācijas instances tiesām. Vadlīniju mērķis ir sekmēt spriedumu kvalitātes paaugstināšanos un nodrošināt visās tiesās vienotu pieeju tiesu spriedumu rakstīšanā.  ...
Satversmes tiesa
jaunumi  23. Maijs 2024 / 15:23
Ierobežojums saņemt izvērtējumu pedagoga darba veikšanai sodāmības laikā atbilst Satversmei
Satversmes tiesa atzina par Satversmei atbilstošu ierobežojumu personai, kura sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, sodāmības laikā saņemt izvērtējumu par tās atbilstību pedagoga darba veikšanai. Satversmes tiesa uzsvēra, ka sodāmības termiņa beigu datums ir brīdis, no kura ir jēgpilni vērtēt to, vai persona varētu būt resocializējusies, un ir iespējams vērtēt tās atbilstību pedagoga amatam.  ...
Saeimas Preses dienests
jaunumi  23. Maijs 2024 / 14:57
Varēs iesniegt arī nepilnīgi aizpildītu pirmreizējo akcionāru reģistru, konceptuāli nolemj Saeima
Gadījumos, kad akciju sabiedrības rīcībā nav visu aktuālo datu par akcionāru, tai būs iespēja Uzņēmumu reģistrā iesniegt arī nepilnīgi aizpildītu pirmreizējo akcionāru reģistru, paredz ceturtdien, 23.maijā, Saeimā konceptuāli – pirmajā lasījumā – atbalstītie par steidzamiem atzītie grozījumi Komerclikumā.  ...
Tiesu administrācija
jaunumi  23. Maijs 2024 / 14:48
Naudas piedziņas civilprocess vienkāršotā procedūrā – priekšnoteikumus un ieguvumus skaidro tiesnesis
Naudas piedziņas procesu tiesā efektīvi nodrošina civillietas izskatīšana vienkāršotajā procedūrā, kas ir efektīvs veids īsā termiņā panākt strīda noregulējumu ar tiesas spriedumu gan no procesuālās ekonomijas, gan no tiesāšanās izdevumu samērīguma viedokļa. Šāda vienkāršota civillietas izskatīšana ir spēkā no 2011. gada 30. septembra, kad stājās spēkā Civilprocesa likuma 30.3 nodaļa, kura regulē prasības pieteikumu izskatīšanu maza apmēra prasībās (kopš 2018.gada to nosaukums - vienkāršotās procedūras lietas) par naudas piedziņu un uzturlīdzekļu piedziņu.  ...
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
jaunumi  23. Maijs 2024 / 12:33
KNAB: Piecas personas, iespējams, panākušas nelikumīgu pašvaldības finansējuma izlietošanu Gulbenes novada bijušās izglītības iestādes pārbūves procesā
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nodevis Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai kriminālprocesu, kurā ieguva pierādījumus tam, ka Gulbenes novada pašvaldības amatpersona un četras fiziskas personas apstiprināja dokumentāciju par faktiski neizpildītiem būvdarbiem Gulbenes novada pašvaldības bijušās izglītības iestādes pārbūves procesā. Noziedzīgo nodarījumu rezultātā pašvaldībai, iespējams, radīts vairāk nekā 16 tūkst. eiro mantiskais zaudējums.  ...
Tieslietu padome
jaunumi  22. Maijs 2024 / 13:42
Tieslietu padome plāno apstiprināt vadlīnijas tiesas spriedumu rakstīšanai krimināllietās
Piektdien, 24. maijā, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā plānots apstiprināt Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas izstrādātās vadlīnijas tiesas spriedumu rakstīšanai krimināllietās pirmās un apelācijas instances tiesām. Vadlīniju mērķis ir sekmēt spriedumu kvalitātes paaugstināšanos un nodrošināt visās tiesās vienotu pieeju tiesu spriedumu rakstīšanā.  ...
RĀDĪT VĒL / 30803