Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Satversmes tiesa
jaunumi  27. Novembris 2020 / 16:02
Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova cilvēktiesību konferencē runā par cilvēka vērtību un cieņu pilsoniskajā sabiedrībā
Šodien, 27. novembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova attālināti piedalījās Rīgas Juridiskās augstskolas un Ārlietu ministrijas gadskārtējā konferencē par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā. Sanita Osipova savā priekšlasījumā runāja par vairākām šogad Satversmes tiesā izskatītām lietām, kas atklāj cilvēka cieņas konceptu un dažādos aspektos skar cilvēka pamattiesību ievērošanu.
Augstākā tiesa
jaunumi  27. Novembris 2020 / 15:55
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par lūgumu izsniegt atļauju un apmaksāt medicīnisku manipulāciju citā dalībvalstī saistībā ar personas reliģisko pārliecību
Senāta Administratīvo lietu departaments 27. novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atteikts izsniegt atļauju un segt pieteicēja izdevumus par viņa dēla ārstēšanu Polijā, ņemot vērā, ka Latvijā bija pieejama valsts apmaksāta ārstēšana, par kuras medicīnisko efektivitāti nebija šaubu, taču izmantotā ārstēšanas metode neatbilda pieteicēja reliģiskajai pārliecībai.
Konkurences padome
jaunumi  27. Novembris 2020 / 15:53
Konkurences padome un Iepirkumu uzraudzības birojs diskusijā spriedīs par publisko iepirkumu organizētāju atbildību godīgas konkurences vides nodrošināšanā
Pasaules Konkurences dienai par godu piektdien, 4. decembrī, Konkurences padome sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju rīkos diskusiju "Saskares punkts: konkurence", kas veltīta publisko iepirkumu tēmai. Pasākumā tiks diskutēts par pasūtītāju atbildību godīgas konkurences vides veicināšanā, kā arī apbalvoti akcijas "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei 2020" laureāti.
Augstākā tiesa
jaunumi  27. Novembris 2020 / 14:23
Apgabaltiesai no jauna jāvērtē pieteikums par morālā kaitējuma atlīdzinājumu saistībā ar nepamatotu saukšanu pie administratīvās atbildības
Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 27. novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam uzlikts pienākums publiski atvainoties savai darbiniecei par nepamatotu saukšanu pie administratīvās atbildības. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
Augstākā tiesa
jaunumi  26. Novembris 2020 / 15:26
Augstākās tiesas priekšsēdētājs: Tiesnešu ētikas komisijas skaidrojums stiprinās tiesnešu pašpārvaldi
“Ir ļoti pozitīvi, ka Tiesnešu ētikas komisija ir viennozīmīgi pateikusi, ka tiesnešu dalība pašpārvaldē ir neatņemama tiesneša profesijas sastāvdaļa un ka pat tiešo pienākumu pildīšana – tiesas spriešana – var nebūt attaisnojošs iemesls nepiedalīties pašpārvaldes vēlēšanās. Tas noteikti stiprinās gan tiesnešu pašpārvaldi, gan līdz ar to arī tiesiskumu visā valstī,” Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs atzinīgi vērtē Tiesnešu ...
Augstākā tiesa
jaunumi  26. Novembris 2020 / 15:17
Atzīst par pamatotu Ministru kabineta rīkojumu par Rail Baltica dzelzceļa trases izvietojumu posmā pie Vitrupes un Salacas
Senāta Administratīvo lietu departaments 26. novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, noraidot pieteikumu par Ministru kabineta rīkojuma atcelšanu par Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras būvniecībai akceptēto izvietojumu posmā pie Salacas un Vitrupes. Senāts atzina, ka tiesa ir vispusīgi izvērtējusi paredzētās darbības akceptu, tostarp ietekmes uz vidi novērtējumu, un Senāts nesaskata kļūdas tiesas izdarītajā vērtējumā. Tiesa ir ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  25. Novembris 2020 / 19:43
TM: Jaunās izmaiņas “Latvijas Vēstneša” darbībā dos nozīmīgu ieguvumu sabiedrībai
No 2021. gada 1. janvāra komersantiem un iedzīvotajiem nebūs jāmaksā par oficiālo paziņojumu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Vēl nozīmīgas izmaiņas – vienuviet būs pieejami visi pašvaldību saistošie noteikumi, turklāt sistematizētā veidā. To nosaka 24. novembrī Saeimā pieņemtie Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma grozījumi, ko rosināja Tieslietu ministrija.
LU Juridiskā fakultāte
jaunumi  25. Novembris 2020 / 15:07
Nērika Lizinska aizstāvēs promocijas darbu par valsti kā starptautiska šķīrējtiesas līguma pusi
Latvijas Universitātes (LU) Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2020. gada 4. decembrī Nērika Lizinska aizstāvēs promocijas darbu "Valsts kā starptautiska šķīrējtiesas līguma puse" starptautisko tiesību apakšnozarē zinātnes doktora grāda (Ph.D.) tiesību zinātnē iegūšanai. Darbs izstrādāts LU asociētās profesores Dr. iur. Ingas Kačevskas zinātniskā vadībā.
LU Juridiskā fakultāte
jaunumi  25. Novembris 2020 / 14:57
Lolita Buka aizstāvēs promocijas darbu par tiesībām tikt aizmirstam interneta meklētājprogrammās
Latvijas Universitātes (LU) Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2020. gada 4. decembrī Lolita Buka aizstāvēs promocijas darbu "Tiesību tikt aizmirstam interneta meklētājprogrammās mijiedarbība ar izteiksmes brīvību" starptautisko tiesību apakšnozarē zinātnes doktora grāda (Ph.D.) tiesību zinātnē iegūšanai. Darbs izstrādāts LU asociētā profesora, Dr.iur. Artūra Kuča zinātniskā vadībā.
Augstākā tiesa
jaunumi  25. Novembris 2020 / 13:44
Senāts: Personas godu un cieņu var aizskart arī ar iesniegumu valsts iestādei, ja iesniedzējs nav rīkojies godprātīgi
Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments 25. novembrī atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2018. gada 21. marta spriedumu, ar kuru noraidīta valsts amatpersonas (tiesneša) prasība pret AS „Swedbank” par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un nemantiskā kaitējuma atlīdzības piedziņu. Senāts atzīst, ka apgabaltiesas pieļautie trūkumi pārsūdzētā sprieduma juridiskajā pamatojumā vērtējami kā būtiski, proti, tādi, kas varēja ...
RĀDĪT VĒL / 23244