MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Uzņēmumu reģistrs
jaunumi  19. Jūnijs 2024 / 13:01
Uzņēmumu reģistra iniciatīva uzlabot patieso labuma guvēju pārbaudes procesu saņem atbalstu
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalsta Uzņēmumu reģistra (UR) iniciatīvu uzlabot patieso labuma guvēju (PLG) pārbaudes procesu, ieviešot “iesniedz vienreiz” (“once only”) principu starp publisko un privāto sektoru. Iniciatīva ļaus mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem un ikvienai citai juridiskajai personai situācijās, kad PLG pārbaudes veic kā UR tā kredītiestādes, kā arī stiprina PLG pārbaudes un līdz ar to arī efektivizē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas procesu.  ...
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
jaunumi  18. Jūnijs 2024 / 15:44
KNAB izveido starpinstitūciju darba grupu interešu konflikta novēršanas regulējuma pilnveidošanai
Jūnija sākumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), kas ir atbildīgā institūcija par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normu ievērošanas uzraudzību, izveidoja starpinstitūciju darba grupu. Šīs darba grupas mērķis ir izvērtēt esošo interešu konflikta novēršanas regulējumu, kā arī meklēt iespējamus risinājums, lai tā piemērošanu padarītu skaidrāku, saprotamāku un efektīvāku.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  18. Jūnijs 2024 / 14:23
Stājas spēkā notiesājošs spriedums par slepkavības mēģinājumu, kuram apsūdzētais gatavojies, lasot literatūru un skatoties filmas
Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 18. jūnijā atteica ierosināt kasācijas tiesvedību, un tādējādi stājās spēkā Kurzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru apsūdzētais notiesāts par slepkavības mēģinājumu, piespriežot brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un probācijas uzraudzību uz 2 gadiem. Aizstāve notiesājošo spriedumu bija pārsūdzējusi daļā par sodu.  ...
Uldis Krastiņš
žurnāls  18. Jūnijs 2024
Kā izskaidrot parlamenta atlaišanu Francijas V republikā
Labāku brīdi būtu grūti izvēlēties. 8. jūnija vakarā līdz ar ziņām par pirmajiem vēlēšanu rezultātiem, kas vēstīja pārliecinošu ekstrēmi labējās partijas uzvaru, Francijas prezidents Emanuels Makrons (Emmanuel Macron) uzrunāja tautu, izmantojot sabiedrisko televīziju. Savā runā viņš pauda bažas par arvien pieaugošo uzvarējušās ekstrēmi labējās partijas ietekmi un novērtēja to kā Francijas degradēšanos. Brīdi vēlāk prezidents tiešajā ēterā atlaida parlamenta apakšpalātu,1 kas nozīmē priekšlaicīgas vēlēšanas 20 dienu termiņā. ...
Svetlana Dūmiņa
žurnāls  18. Jūnijs 2024
Riski, pērkot dzīvokli padomju laika daudzdzīvokļu ēkā
Dzīvokļa iegāde ir viens no svarīgākajiem un ietekmīgākajiem lēmumiem, ar kuru savas dzīves laikā saskaras indivīdi un ģimenes visā pasaulē. Latvijā, tāpat kā citās bijušās Padomju Savienības valstīs, dzīvokļi padomju laikā celtajās daudzdzīvokļu ēkās veido nozīmīgu daļu no kopējā valsts dzīvojamā fonda un arī nozīmīgu daļu no kopējā nekustamā īpašuma tirgus. Šīs ēkas ir būvētas 1955.–1990. gadā un nes sevī vēsturisko laikmeta ...
Jānis Uzulēns
žurnāls  18. Jūnijs 2024
Inženierkonsultanta un FIDIC līgumu izmantošanas priekšrocības publiskajā iepirkumā
Publiskajam iepirkumam likumā ir definēts mērķis. Tas aprakstīts trīs punktos. Autoram šī raksta ietvaros svarīgākais šķiet mērķis nodrošināt pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku. Dr. sc. ing. Jana Simanovska kādā prezentācijā demonstrējusi Eiropas Komisijas pētījuma datus, kas liecina, ka 83 % gadījumu nelietderīgi izdevumi iepirkumos radušies nepietiekamas profesionalitātes dēļ un ...
Kārlis Tračums, Edgars Rancāns, Linda Darčika
žurnāls  18. Jūnijs 2024
Pārdomāta apdrošināšana būvniecības procesā – no pasūtītāja skatpunkta
Ievads Būvniecības process sastāv no vairākiem secīgiem posmiem, un tā veiksmīgs galarezultāts ir būves pieņemšana ekspluatācijā un nodošana pasūtītājam. Būvprojekta sekmīga realizācija ir atkarīga no visu būvniecības procesā iesaistīto personu mijiedarbības. Būvniecības procesa neatņemama sastāvdaļa ir dažādu risku apdrošināšana. Šim nolūkam likumā noteiktajiem subjektiem ir paredzēta obligātā civiltiesiskās atbildības ...
Irēna Lejiņa
žurnāls  18. Jūnijs 2024
Būtiskākie pievienotās vērtības nodokļa aspekti būvniecības nozarē
Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) piemērošana būvniecības nozarē ir atšķirīga no PVN sistēmas standarta principiem. Šajā rakstā autore sniegs ieskatu par nodokļa piemērošanas nosacījumiem, specifiku un būtiskākajiem aspektiem, kas varētu interesēt būvniecības nozares uzņēmējus. Rakstā tiks apskatīts: Pievienotās vērtības nodokļa likumā (turpmāk – PVN likums) noteiktais īpašais nodokļa režīms būvniecības pakalpojumiem – kā tas darbojas; kritēriji, kas kvalificē sniegto pakalpojumu par būvniecības pakalpojumu, un riski, kas izriet no nekorektas pakalpojumu kvalifikācijas; būvniecības pakalpojumu un citu ar nekustamo īpašumu saistīto pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas principi un izrietošās sekas; priekšnodokļa atskaitīšanas principi būvniecības projektos un riski, kas saistīti ar tiesībām atskaitīt priekšnodokli par saņemtajiem pakalpojumiem. ...
Ronalds Vītols, Marta Bādere
žurnāls  18. Jūnijs 2024
Subjektīvisms godprātības vērtējumā
Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 42. panta otrās daļas 9. punkts paredz, ka fakultatīvs (iekļaujams iepirkuma dokumentācijā) kandidātu un pretendentu (turpmāk – pretendents) izslēgšanas iemesls ir fakts, ka pasūtītājs ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem var pierādīt, ka pretendents savā profesionālajā darbībā pieļāvis tādus būtiskus pārkāpumus, kuru dēļ ir pamatoti apšaubāma tā godprātība atbilstoši izpildīt iepirkuma ...
Una Petrauska, Līna Gavare
žurnāls  18. Jūnijs 2024
Vai pienācīgas rūpības pienākums uzņēmumu vērtības ķēdē ir saistošs būvniecības nozarei
Atbildīga uzņēmējdarbība nav jauna prakse, taču līdz ar jauniem tiesību aktiem ilgtspējas jomā šādai uzņēmumu atbildībai tiek pievērsta īpaša uzmanība. Jau no pagājušā gadsimta beigām1 ir bijuši centieni risināt vides aizsardzības jautājumus starptautiskā līmenī, kas ietekmēja arī atbildīgas uzņēmējdarbības izpratni. Viena no nesenākajām šādām iniciatīvām ir Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Vispārējā konvencija ...
Jānis Uzulēns
žurnāls  18. Jūnijs 2024
Trūkumi normatīvajos aktos "projektē un būvē" metodes sekmīgai lietošanai būvniecībā
Tiek uzskatīts, ka "projektē un būvē" kā būvniecības projekta realizācijas metode ir senākā no zināmajām metodēm. Latvijā minētā būvniecības projekta realizācijas metode līdztekus lineārai projekta realizācijas metodei un publiskajai un privātajai partnerībai ir pietiekami zināma un būvniecības nozarei saprotama. Katrai metodei ir savas priekšrocības un mīnusi. Būvniecības īstenošanas metodes izvēle ir svarīgs ...
RĀDĪT VĒL / 30937