JAUNUMI

29. Jūlijs 2022 / 11:26

Eiropas Komisija publicējusi pirmo ziņojumu par Policijas direktīvas ieviešanu un piemērošanu

Eiropas Komisija saskaņā ar Policijas direktīvas 62. panta 1. punktu ir publicējusi pirmo ziņojumu par Policijas direktīvas ieviešanu un piemērošanu.

Ziņojumā aplūkota Policijas direktīvas1 noteikumu piemērošana, jo īpaši attiecībā uz  personas datu nosūtīšanu trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, vienlaikus aplūkojot direktīvas piemērošanu plašākā tvērumā. Ziņojumā sniegts arī pārskats par to, kā dalībvalstis ir transponējušas Policijas direktīvu savos tiesību aktos, izklāstītas pirmās atziņas, kas gūtas no Policijas direktīvas ieviešanas un piemērošanas, kā arī apsvērumi plānotai tālākai virzībai.

Arī Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) 2021. gada 14. decembrī sniedza ieguldījumu Eiropas Komisijas ziņojuma sagatavošanā. Ziņojumā ir iekļauts EDAK sniegtais viedoklis, tai skaitā EDAK paustās bažas un ieteikumi, piemēram, aicinājums dalībvalstīm nodrošināt nacionālās uzraudzības iestādes ar pietiekamiem resursiem, lai izpildītu Policijas direktīvā noteiktos pienākumus.

Latvijā Policijas direktīva transponēta ar likumu “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” .

 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu un atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem, vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes pamatlēmumu 2008/977/TI.

0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
jaunumi
10. Augusts / 11:22
Vietnē likumi.lv pievienota sasaiste ar EST spriedumiem
10. Augusts / 10:54
Tiesībsargs nosūtījis vēstuli "Amnesty International" Eiropas reģionālā biroja direktoram
9. Augusts / 15:24
Latvija iesniedz lūgumu iesaistīties trešās puses statusā ECT izskatāmajā lietā “Ukraina pret Krieviju (X)”
8. Augusts / 10:58
Valsts policijas strukturālās reformas: pārmaiņas Galvenajā kriminālpolicijas pārvaldē
5. Augusts / 13:04
Par Senātā izskatāmām lietām no 8. līdz 12. augustam
AUTORU KATALOGS