JAUNUMI

26. Februāris 2024 / 17:09

"Latvijas sabiedriskā autobusa" strīdā par transporta pakalpojumu sniegšanu Ventspilī administratīvā tiesa vēršas EST

Administratīvā rajona tiesa apturējusi tiesvedību strīdā, kurā SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" vērsusies pret Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) par pērnā gada 6. februāra lēmuma atzīšanu par prettiesisku daļā, kas attiecas uz iepirkuma tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā Ventspilī un vērsusies ar prejudiciālajiem jautājumiem Eiropas Savienības Tiesā (EST), aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Pērnā gada 6. februārī IUB noraidījis visas sūdzības un atļāvis Autotransporta direkcijas (ATD) slēgt līgumus ar izraudzītajiem uzvarētājiem konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2033. gadam pēdējās atlikušajās piecās reģionālo autobusu maršrutu tīkla daļās.

2021. gada 19. maijā ATD izsludināja atklātu konkursu, "Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā", kurā piedāvājumi bija iesniedzami līdz 2021. gada 30. augustam.

"Latvijas Sabiedriskais Autobuss" iesniedza piedāvājumu tostarp iepirkuma 7. lotē "Ventspils". Iepirkuma rezultātā ar ATD 2022. gada 7. decembra lēmumu uzņēmuma piedāvājums noraidīts, savukārt līguma slēgšanas tiesības piešķirtas iepirkuma uzvarētājai PSIA "Ventspils reiss".

Uzņēmums ATD lēmumu apstrīdēja IUB. "Latvijas Sabiedriskais Autobuss" tostarp iebilda par iepirkuma uzvarētājas kā tieši pakļautā pakalpojuma sniedzēja dalību iepirkumā. Birojs ATD lēmumu atstāja negrozītu.

"Latvijas Sabiedriskais Autobuss" IUB lēmumu pārsūdzēja tiesā. Tagad tiesa lēmusi apturēt tiesvedību un vērsties EST. Tiesvedība tiks atjaunota pēc EST atbildes sniegšanas.

Administratīvā rajona tiesā ir arī cita ar uzņēmumu saistīta lieta, kurā "Latvijas sabiedriskais autobuss" individuāli un apvienībā kopā ar Lietuvas "Vlasava" vērsušās pret ATD saistībā ar veiktajiem grozījumiem līgumos par reģionālajiem pārvadājumiem.

Lietu tiesā plānots turpināt skatīt 19. aprīlī plkst. 10.00.

ATD noslēdza līgumus ar pārvadātājiem "Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā" septiņās lotēs. "Latvijas sabiedriskais autobuss" un "Vlasava" iesniedza pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, kurā lūdz tiesu atcelt ATD noslēgtos līgumus konkursa procedūras "Par tiesību piešķiršanu piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā" maršruta tīkla daļās jeb lotēs "Gulbene, Alūksne, Balvi", "Jelgava, Dobele", "Madona", "Rēzekne, Ludza", "Talsi, Tukums", "Valmieras, Valka, Smiltene" un "Ventspils".

"Latvijas sabiedriskā autobusa" pārstāvji norāda, ka ATD, noslēdzot līgumus ar pārvadātājiem, ir veicis būtiskus grozījumus noslēgtajos iepirkuma līgumos. Kā skaidro uzņēmumā, sākotnējie konkursa nosacījumi salīdzinājumā ar jau noslēgtajos līgumos iekļautajiem nosacījumiem, būtiski atšķiras, jo ATD ir pagarinājis pakalpojuma uzsākšanas termiņu, lai gan konkursa nolikumā noteiktais maksimālais sagatavošanās termiņš līguma izpildei bija noteikts 13 mēneši.

Kā pauž "Latvijas sabiedriskā autobusa" pārstāvji, ja konkursa pretendentam būtu bijusi pieejama informācija iepirkuma procedūras laikā, ka sagatavošanās termiņš līguma izpildei būs garāks par 13 mēnešiem, tad piedāvājumus būtu iesniedzis lielāks pretendentu skaits, piedāvājot tehniski un finansiāli izdevīgākus piedāvājumus, kas ietekmētu konkursa rezultātus.

"Latvijas sabiedriskais autobuss" arī norāda, ka ATD neņem vērā jau Administratīvās rajona tiesas pavasarī pieņemto lēmumu attiecībā uz noslēgtajām vienošanām ar AS "Nordeka", kur par līdzvērtīgi veiktiem patvaļīgiem grozījumiem, tiesa uzdeva atcelt vienošanās, ar kurām veiktas izmaiņas pakalpojuma uzsākšanas termiņā. "ATD atkal rīkojas līdzīgi, augstāk minētajās lotēs prettiesiski pagarinot pārvadātājiem noteikto sagatavošanās termiņu līgumu izpildei, kas pārsniedz konkursa dokumentācijā noteikto maksimālo 13 mēnešu sagatavošanās posmu, lai uzsāktu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus saskaņā ar konkursa nosacījumiem," pauž "Latvijas sabiedriskā autobusa" pārstāvji.

Kā skaidro uzņēmumā, Publisko iepirkumu likumā ir noteikts, ka iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu. "Latvijas sabiedriskā autobusa" ieskatā konkrētajā gadījumā ATD, būtiski grozot Iepirkuma līguma noteikumus noslēgtajos Līgumos, ir pārkāpis Publisko iepirkumu likumu.

ATD noslēgtajos septiņos līgumos paredzējis sabiedriskā transporta pakalpojumu uzsākšanas termiņu robežās no 14 līdz pat 21 mēnesim. Ja potenciālajiem pakalpojuma sniedzējiem būtu zināms, ka sagatavošanās termiņš var tikt noteikts pat līdz 21 mēnesim, tad attiecīgi arī ieguldījumi un investīcijas, kas nepieciešamas reģionālo pārvadājumu nodrošināšanai, būtu plānotas citādāk, kas tieši ietekmē atklātā konkursā iesniedzamos finanšu piedāvājumus.

"Latvijas sabiedriskā autobusa" pārstāvji norāda, ka visi septiņi pārvadātāji vēl nav sākuši pakalpojuma sniegšanu un ir tikai sagatavošanās perioda pats sākums, tāpēc Publisko iepirkumu likumā noteikto mērķu sasniegšanas nolūkā un sabiedrības interesēs ATD prettiesiskā rīcībā būtu novēršama, laužot iepirkuma līgumus.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
jaunumi
12. Aprīlis / 15:20
Latvija tiks pārstāvēta ANO Noziedzības novēršanas un krimināltiesību komisijā
12. Aprīlis / 14:56
Cietušajam izdevumus par advokāta palīdzību kriminālprocesā iespējams piedzīt arī civilprocesuālā kārtībā
12. Aprīlis / 10:38
Ierosināta lieta par valodas lietojumu priekšvēlēšanu aģitācijā
12. Aprīlis / 08:57
Noziedzības novēršanas padome apstiprina konfiskācijas fonda līdzekļu palielināšanu cietušo atbalstam
11. Aprīlis / 15:36
Latvija un Ukraina paraksta vēsturisku ilgtermiņa drošības saistību vienošanos
AUTORU KATALOGS