BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

2. Februāris 2021 12:02

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas

“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas” sagatavojusi Tieslietu ministrijas pastāvīgā darba grupa dokumentu izstrādāšanas jautājumos, un to  mērķis ir skaidrot  normatīvajos  aktos  noteiktās  prasības dokumentu, tostarp   elektronisko,  izstrādāšanai un noformēšanai, sniedzot piemērus šo prasību piemērošanai.

Mūsdienās ikvienam ir jāprot sagatavot tādu dokumentu,   kuram  ir  juridisks  spēks,  jo  tikai dokuments ar juridisku spēku nodrošina iespēju to izmantot  savu  tiesību  īstenošanai  vai  likumisko interešu   aizstāvībai. Tiesiskajās   attiecībās dokumenta noformēšanas prasību izpildei ir tikpat liela, bet dažkārt pat lielāka nozīme nekā dokumenta teksta saturam. Vadlīniju  mērķauditorija  ir  ikviena  organizācija  un  fiziskā  persona,  kurai  ir  nepieciešama palīdzība dokumenta noformēšanā.

Vadlīnijas  izstrādātas  atbilstoši  spēkā  esošajiem  normatīvajiem  aktiem  un  labās  prakses piemēriem to sagatavošanas laikā (2020. gada janvārī, bet vadlīnijas aktualizētas - 2021. gada maijā), tādēļ dokumentu izstrādē un noformēšanā jāņem vērā vadlīnijās minēto normatīvo aktu aktuālās redakcijas. Tāpat šīm vadlīnijām nav saistoša rakstura, ar tām nav obligāti jāiepazīstas un jāievēro, bet gan var izmantot kā palīglīdzekli dokumentu noformēšanai, ja tāds nepieciešams. Visas dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas obligātās prasības ir noteiktas normatīvajos aktos.

1
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Prakses materiāli
Avots: Valsts policija, 2017
Vadlīnijas naida noziegumu identifikācijai un izmeklēšanai
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās
Prakses materiāli
Avots: Eiropas Komisija, 2013
Prakses rokasgrāmata par Briseles IIa regulas piemērošanu
Latvijas Republikas prokuratūra
Prakses materiāli
Avots: Latvijas Republikas prokuratūra, 2022
Latvijas Republikas ģenerālprokurora ziņojums par 2021. gadā paveikto un 2022. gada darbības prioritātēm
Latvijas Republikas prokuratūra
Prakses materiāli
Avots: Latvijas Republikas prokuratūra, 2022
Prokuratūras darbības stratēģija 2022.–2027. gadam
Latvijas Republikas prokuratūra, Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Finanšu izlūkošanas dienests
Prakses materiāli
Avots: Finanšu izlūkošanas dienests, 2022
Cilvēku tirdzniecība un tās rezultātā iegūto līdzekļu legalizācija
AUTORU KATALOGS