BIBLIOTĒKA Grāmatas

15. Februāris 2021 14:00

Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem bērnu tiesību jomā

Šī rokasgrāmata ir paredzēta praktizējošiem juristiem bez specializācijas, tiesnešiem, prokuroriem, bērnu aizsardzības iestādēm un citiem praktiķiem un organizācijām, kas ir atbildīgas par bērnu tiesību juridiskās aizsardzības nodrošināšanu.

SKATĪT GRĀMATU [PDF]

Rokasgrāmatu par Eiropas tiesību aktiem bērnu tiesību jomā kopīgi sagatavoja Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un Eiropas Padome sadarbībā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas sekretariātu. Tā ir ceturtā rokasgrāmata sērijā par Eiropas tiesību aktiem, ko kopīgi sagatavojušas minētās organizācijas. Iepriekšējās rokasgrāmatas ir veltītas Eiropas tiesību aktiem diskriminācijas novēršanas, patvēruma, robežu un imigrācijas un datu aizsardzības jomā.

Bērni ir pilntiesīgi tiesību subjekti. Tāpēc šīs rokasgrāmatas mērķis ir padziļināt izpratni un uzlabot zināšanas par juridiskajiem standartiem, kas Eiropā aizsargā un veicina šīs tiesības. Līgumā par Eiropas Savienību Savienībai ir noteikts pienākums veicināt bērnu tiesību aizsardzību. Eiropas Savienības Pamattiesību harta, ES regulas un direktīvas, kā arī ES Tiesas judikatūra palīdzēja precīzāk noteikt bērnu tiesību aizsardzības saturu.

Eiropas Padomes līmenī ir liels skaits konvenciju, kas pievēršas konkrētiem bērnu tiesību aizsardzības aspektiem, sākot ar bērnu tiesībām un drošību kibertelpā un beidzot ar bērnu adopciju. Šīs konvencijas palīdz stiprināt aizsardzību, kas bērniem piešķirta saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un Eiropas Sociālo hartu, tostarp saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru un Eiropas Sociālo tiesību komitejas lēmumiem.

! Rokasgrāmatas manuskripts ir pabeigts 2015. gada jūnijā. Turpmākie atjauninājumi ir pieejami FRA tīmekļa vietnē fra.europa.eu, Eiropas Padomes tīmekļa vietnē http://coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/children-rights un Eiropas Cilvēktiesību tiesas tīmekļa vietnes echr.coe.int judikatūras sadaļā.

3
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Prakses materiāli
Avots: Valsts policija, 2017
Vadlīnijas naida noziegumu identifikācijai un izmeklēšanai
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās
Prakses materiāli
Avots: Eiropas Komisija, 2013
Prakses rokasgrāmata par Briseles IIa regulas piemērošanu
Latvijas Republikas prokuratūra
Prakses materiāli
Avots: Latvijas Republikas prokuratūra, 2022
Latvijas Republikas ģenerālprokurora ziņojums par 2021. gadā paveikto un 2022. gada darbības prioritātēm
Latvijas Republikas prokuratūra
Prakses materiāli
Avots: Latvijas Republikas prokuratūra, 2022
Prokuratūras darbības stratēģija 2022.–2027. gadam
Latvijas Republikas prokuratūra, Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Finanšu izlūkošanas dienests
Prakses materiāli
Avots: Finanšu izlūkošanas dienests, 2022
Cilvēku tirdzniecība un tās rezultātā iegūto līdzekļu legalizācija
AUTORU KATALOGS