BIBLIOTĒKA Grāmatas

22. Februāris 2021 15:00

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2016

Šajā krājumā publicēti 9 akadēmiskā personāla, kā arī 13 studentu un absolventu raksti. Tie veltīti ne tikai tiesībām, bet arī personāla vadības, finanšu un grāmatvedības, nekustamo īpašumu pārvaldīšanas, datorzinību u. c. jautājumiem. 

SKATĪT GRĀMATU [PDF]

Juridiskā koledža savas darbības 16. gadā turpināja tās tradīcijas, kas palīdz uzlabot studiju kvalitāti, ceļ mācībspēku profesionalitāti, ļauj arī studentiem ievingrināties pētniecībā. Visu to nodrošina zinātniski pētnieciskās aktivitātes, kurās nepārtraukti iesaistīti docētāji un regulāri piedalās arī studenti.

Pētnieciskā darba rezultāti tiek publiskoti un apspriesti zinātniskajās konferencēs koledžā, kā arī regulāri rīkotajās starptautiskajās konferencēs. Šo konferenču ziņojumi un diskusijas tajās piesaista daudz interesentu, bet materiāli nereti noder lekcijās un palīdz studentiem, gatavojoties eksāmeniem vai kvalifikācijas darbu izstrādes procesā.

Vairāki studenti savus rakstus ir sagatavojuši publicēšanai pēc valsts eksāmenu un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisiju ieteikuma, ņemot vērā aizstāvēto darbu augsto kvalitāti. Krājuma materiāli varētu būt noderīgi tālākajā studiju procesā koledžā, kā arī tie būs pieejami citu augstskolu studentiem un interesentiem visā Latvijā.

0
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Anastasija Orehova
Prakses materiāli
Avots: Tiesu administrācija, 2022
Rokasgrāmatas "Latviešu valoda tiesu nolēmumos" atjauninātā redakcija
Konkurences padome
Prakses materiāli
Avots: Konkurences padome, 2022
Naudas soda sadales vadlīnijas
Tieslietu ministrija
Prakses materiāli
Avots: Tieslietu ministrija, 2020
Eiropas Savienības tiesību ieviešanas rokasgrāmata
Prakses materiāli
Avots: Valsts policija, 2017
Vadlīnijas naida noziegumu identifikācijai un izmeklēšanai
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās
Prakses materiāli
Avots: Eiropas Komisija, 2013
Prakses rokasgrāmata par Briseles IIa regulas piemērošanu
AUTORU KATALOGS