BIBLIOTĒKA Grāmatas

15. Februāris 2021 14:00

Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem bērnu tiesību jomā

Šī rokasgrāmata ir paredzēta praktizējošiem juristiem bez specializācijas, tiesnešiem, prokuroriem, bērnu aizsardzības iestādēm un citiem praktiķiem un organizācijām, kas ir atbildīgas par bērnu tiesību juridiskās aizsardzības nodrošināšanu.

SKATĪT GRĀMATU [PDF]

Rokasgrāmatu par Eiropas tiesību aktiem bērnu tiesību jomā kopīgi sagatavoja Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un Eiropas Padome sadarbībā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas sekretariātu. Tā ir ceturtā rokasgrāmata sērijā par Eiropas tiesību aktiem, ko kopīgi sagatavojušas minētās organizācijas. Iepriekšējās rokasgrāmatas ir veltītas Eiropas tiesību aktiem diskriminācijas novēršanas, patvēruma, robežu un imigrācijas un datu aizsardzības jomā.

Bērni ir pilntiesīgi tiesību subjekti. Tāpēc šīs rokasgrāmatas mērķis ir padziļināt izpratni un uzlabot zināšanas par juridiskajiem standartiem, kas Eiropā aizsargā un veicina šīs tiesības. Līgumā par Eiropas Savienību Savienībai ir noteikts pienākums veicināt bērnu tiesību aizsardzību. Eiropas Savienības Pamattiesību harta, ES regulas un direktīvas, kā arī ES Tiesas judikatūra palīdzēja precīzāk noteikt bērnu tiesību aizsardzības saturu.

Eiropas Padomes līmenī ir liels skaits konvenciju, kas pievēršas konkrētiem bērnu tiesību aizsardzības aspektiem, sākot ar bērnu tiesībām un drošību kibertelpā un beidzot ar bērnu adopciju. Šīs konvencijas palīdz stiprināt aizsardzību, kas bērniem piešķirta saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un Eiropas Sociālo hartu, tostarp saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru un Eiropas Sociālo tiesību komitejas lēmumiem.

! Rokasgrāmatas manuskripts ir pabeigts 2015. gada jūnijā. Turpmākie atjauninājumi ir pieejami FRA tīmekļa vietnē fra.europa.eu, Eiropas Padomes tīmekļa vietnē http://coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/children-rights un Eiropas Cilvēktiesību tiesas tīmekļa vietnes echr.coe.int judikatūras sadaļā.

3
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Jānis Joņevs
Grāmatas
Avots: Latvijas Vēstnesis, 2022
Izdevums jauniešiem: "Satversme kabatā"
Augstākā tiesa
Grāmatas
Avots: Augstākā tiesa, 2022
Grāmata “Senāts lasa Satversmi”
Konkurences padome
Prakses materiāli
Avots: Konkurences padome, 2022
Konkurences padomes pārskats par iestādes darbu 2021. gadā
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra, Eiropas Padome
Grāmatas
Avots: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2022
Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā
Anastasija Orehova
Prakses materiāli
Avots: Tiesu administrācija, 2022
Rokasgrāmatas "Latviešu valoda tiesu nolēmumos" atjauninātā redakcija
AUTORU KATALOGS