BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

15. Februāris 2021 15:30

Rokasgrāmata bāriņtiesām: 3. sējums
Informatīvu metodisko materiālu apkopojums

Rokasgrāmatas 3. sējums satur metodiskos ieteikumus, kas izveidoti, lai bāriņtiesām sniegtu atbalstu apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai pieprasīšanai, oficiālās statistikas veidlapas "Bāriņtiesas pārskats par darbu " aizpildīšanai. Tāpat šajā sējumā iekļauti Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ieteikumi bāriņtiesām paškontroles veikšanai, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem un bērnu labākajām interesēm atbilstošu bāriņtiesas darbību.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir izstrādājusi informatīvu metodisko materiālu apkopojumu – rokasgrāmatu bāriņtiesām nolūkā sekmēt vienotu un kvalitatīvu bāriņtiesu darbības praksi visā Latvijā, nodrošinot, ka bāriņtiesas visus lēmumus un darbības konkrētu lietu ietvars vērtēs no bērna vislabāko interešu perspektīvas.

Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt bāriņtiesām metodisku atbalstu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā, izskaidrojot normatīvo aktu prasības un sniedzot ieskatu bāriņtiesas darbībā dažādu situāciju, kas saistītas ar bērna tiesību aizsardzību, risināšanā.

Šīs rokasgrāmatas mērķauditorija ir bāriņtiesas, kā arī citas valsts un pašvaldības institūcijas, kurām, savstarpēji sadarbojoties, jānodrošina prioritāra bērna tiesību un interešu aizsardzība. Jāņem vērā, ka rokasgrāmata bāriņtiesām ir plānota kā “atvērta tipa” informatīvais materiāls, līdz ar to metodiskie ieteikumi tajā tiks aktualizēti un papildināti, ņemot vērā gan izmaiņas normatīvajos aktos, gan procesus sabiedrībā. (Par aktuālo versiju vienmēr ieteicams pārliecināties avota, tas ir,  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, tīmekļvietnē!)

Lai nodrošinātu informācijas pārskatāmību, kā arī atvieglotu informācijas atlasi, rokasgrāmata bāriņtiesām ir sadalīta 3 sējumos. Šeit publicēts rokasgrāmatas 3. sējums.

2
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Valsts valodas centrs
Grāmatas
Avots: Valsts valodas centrs, 2022
Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata
Valsts valodas centrs
Grāmatas
Avots: Valsts valodas centrs, 2022
Starptautisko tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata
Augstākā tiesa
Grāmatas
Avots: Augstākā tiesa, 2022
Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi 2021
Autoru kolektīvs
Grāmatas
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2022
Jaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi. I
Autoru kolektīvs
Grāmatas
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2022
New Legal Reality: Challenges and Perspectives. II
AUTORU KATALOGS