MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Uldis Krastiņš
žurnāls  21. Maijs 2024
Spriedums Solange I – Eiropas konstitucionālisma dzimšana pirms 50 gadiem
29. maijā būs apritējis pusgadsimts, kopš Vācijas Federālā Konstitucionālā tiesa pasludināja tā saukto Solange I1 spriedumu. Šajā spriedumā Karlsrūes tiesa izteica savu novērtējumu par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienības (ES) priekštecē – Eiropas Ekonomiskajā kopienā. Proti, Federālās Konstitucionālās tiesas ieskatā, integrācijas process Kopienā vēl nebija attīstījies līdz Kopienas tiesību pamattiesību kataloga izstrādei, kas būtu Parlamenta pieņemtas spēkā esošas tiesību normas, kas būtu salīdzināmas ar Vācijas Pamatlikumā ietverto pamattiesību katalogu. Attiecīgi Federālā Konstitucionālā tiesa norādīja, ka Vācijas tiesa lietā pēc Eiropas Savienības Tiesas (EST) prejudiciālā nolēmuma saņemšanas var nepiemērot Kopienas tiesību normu atbilstoši interpretācijai, kuru ir sniegusi EST, ja un ciktāl tā ir pretrunā ar kādu no Pamatlikumā ietvertajām pamattiesībām.2 ...
Latvijas Universitātes izspēles komanda
žurnāls  21. Maijs 2024
Latvijas Universitātes komanda piedalās Starptautiskā šķīrējtiesas procesa izspēlē
Marta beigās noslēdzās Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Starptautiskā šķīrējtiesas procesa) 31. izspēle. Tā ir pasaulē lielākā privāttiesību izspēle, kurā šogad piedalījās 373 komandas no 89 valstīm – vairāk nekā 2500 studenti un 1100 arbitri. Latvijas Universitātes komandai bija gods šajā izspēlē piedalīties jau 24. reizi, šogad šādā sastāvā: maģistranti Jurijs Georgs Rusakovs, Edvards Ričards Slavinsks un bakalaura studiju programmas 3. kursa studenti Roberts Gusts, Laura Ivonna Šteinberga un Marta Vīksna. ...
LU komanda Eiropas Savienības tiesību izspēlēs
žurnāls  21. Maijs 2024
Latvijas Universitātes komandas panākumi Eiropas Savienības tiesību izspēlē
Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) komandas 2023./2024. mācību gadā ir piedalījušās vairākās starptautiskās tiesu izspēlēs. Tajā skaitā LU JF tika pārstāvēta Eiropas Savienības tiesību izspēlē (European Law Moot Court), kurā studējošajiem bija iespēja demonstrēt savas spējas Eiropas Savienības Tiesas prejudiciālā nolēmuma pieņemšanas procesā. ...
Izspēles rīkotāji
žurnāls  21. Maijs 2024
Noskaidroti prof. Konstantīna Čakstes izspēles uzvarētāji  
13. aprīlī ar fināla kārtu Augstākās tiesas Senāta telpās noslēdzās ikgadējā profesora Konstantīna Čakstes civiltiesību izspēle. Arī šogad aizraujošās sacīkstes notika divu dienu garumā, kurās piedalījās 16 komandas, turklāt visas vienīgi no Latvijas Universitātes (LU). Citas augstskolas šoreiz savus studentus uz izspēli neatsūtīja, tomēr ceram, ka nākamgad tās saņemsies un izspēle būs vēl aizraujošāka! ...
Dace Lauberga
žurnāls  21. Maijs 2024
Likuma "Par valsts noslēpumu" piemērošanas problemātika
2024. gada 6. aprīlī stājās spēka Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča iesniegtie likuma "Par valsts noslēpumu"1 (turpmāk – Likums) grozījumi,2 kas paredz, ka pašvaldību vadošajām amatpersonām (domes priekšsēdētājam un vietniekiem) pēc 2025. gada pašvaldību vēlēšanām būs jāiegūst speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam. Ņemot vērā, ka ir aktualizējies jautājums par Likuma grozīšanu, ir būtiski norādīt vēl arī uz citiem problēmjautājumiem šī likuma piemērošanā. ...
Gaidis Bērziņš
žurnāls  21. Maijs 2024
Kreditora un kapitālsabiedrības dalībnieka tiesības pēc mantas pārdošanas plāna faktiskās izpildes maksātnespējas procesā
Kreditora intereses un tiesības [1] Maksātnespējas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka juridiskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi. Parādnieka mantas uzskaitījums ir dots Maksātnespējas likuma 92. pantā. Skaidrības labad norādāms, ka parādnieka mantas sastāvā ir iekļaujamas arī ...
Anita Rodiņa, Dita Plepa
žurnāls  21. Maijs 2024
Satversmes tiesas dialogs ar Saeimu
Marta beigās izdevniecībā "Routledge" tika izdota starptautiska monogrāfija,1 kurā apkopoti projekta "JUDICON-EU" pētījuma rezultāti par Eiropas valstu konstitucionālo tiesu un likumdevēja attiecībām. Minētais pētījums ietver arī rezultātus par Satversmes tiesas un Saeimas dialoga kvalitāti. Šā raksta mērķis ir izklāstīt galvenos pētījuma secinājumus par Satversmes tiesas un Saeimas dialogu, kā arī ilustrēt tiesu varas un likumdevēja attiecību raksturojošās tendences. ...
žurnāls  21. Maijs 2024
Tieslietu ministrija aicina Tevi komandā
Tieslietu ministrija Tieslietu ministrija aicina Tevi komandā NOZARU POLITIKAS DEPARTAMENTA POLITIKAS IZSTRĀDES NODAĻAS VADĪTĀJA ierēdņa amatā Mēs Tev uzticēsim: plānot, vadīt nodaļas darbu, noteikt nodaļas ierēdņu, darbinieku kompetences noteiktajās jomās; organizēt valsts politikas izstrādi, koordinēt tās īstenošanu personas datu aizsardzības, nekustamā īpašuma valsts kadastra uzturēšanas, zemes reformas īstenošanas, ...
žurnāls  21. Maijs 2024
Īsumā...
16. maijā tieslietu ministres Ineses Lībiņas-Egneres vadībā aizvadīta E-lietas uzraudzības padomes sēde, kurā pieņemts lēmums arī Konkurences padomei, Maksātnespējas kontroles dienestam un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam iekļauties vienotā E-lietas arhitektūrā, tādējādi attīstot vienotu izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveidi Latvijā. ● ● ● 17. maijā notika Latvijas tiesnešu konference, kurā tiesneši no ...
žurnāls  21. Maijs 2024
Tieslietu padome publicē pērnā gada pārskatu
Tieslietu padome ir publicējusi ikgadējo pārskatu par Tieslietu padomes un visas tiesu sistēmas darbības rezultātiem 2023. gadā. Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs norāda: "Tieslietu padome aizvadītajā gadā papildus ikdienas funkciju pildīšanai ir aktīvi darbojusies tiesu darba stiprināšanas jomā un Tieslietu padomes 2021.–2025. gada darbības stratēģijas īstenošanā. Pārskats sniedz pilnvērtīgu ieskatu par ...
RĀDĪT VĒL / 30785