MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Satversmes tiesa
jaunumi  27. Maijs 2022 / 17:31
Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normām, kas paredzēja kriminālatbildību par publisku aicinājumu likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību
Satversmes tiesa 2022. gada 27. maijā pieņēma nolēmumu lietā Nr. 2021-34-01 “Par Krimināllikuma 82. panta pirmās daļas redakcijā, kas bija spēkā no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada 10. maijam, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. panta pirmajam teikumam un 2016. gada 21. aprīļa likuma „Grozījumi Krimināllikumā” pārejas noteikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92. panta otrajam teikumam”.  ...
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
jaunumi  27. Maijs 2022 / 12:24
KNAB sagatavo tālākizglītotājus pretkorupcijas jautājumos
24. un 25. maijā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) programmas "Tālākizglītotāju pretkorupcijas jautājumos sagatavošana" (Train the trainer) ietvaros rīkoja mācības valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem. Mācību mērķis ir stiprināt pretkorupcijas mācību sistēmu un sekmēt valsts un pašvaldību institūciju iesaisti savu darbinieku izglītošanā par pretkorupcijas jautājumiem. Tālākizglītotāji pretkorupcijas jautājumos ir tiesīgi savās institūcijās darboties kā iekšējie treneri un īstenot pretkorupcijas mācības saviem kolēģiem.  ...
Satversmes tiesa
jaunumi  27. Maijs 2022 / 12:21
Satversmei atbilst regulējums, kas noteica izglītības procesa organizāciju Covid-19 infekcijas izplatības laikā
Satversmes tiesa 2022. gada 26. maijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021‑33‑0103 “Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 8. punkta, Izglītības likuma 1. panta 1.1 un 12.4 punkta, 14. panta 45. punkta, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.3. apakšpunkta, 32.7 punkta 2. apakšpunkta un 32.7 punkta 3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 112. pantam”.  ...
jaunumi  27. Maijs 2022 / 10:27
Tiesu administrācijas raidieraksts "Mediācija kā domstarpību risināšanas forma un alternatīva tiesvedībai"  
Mediācija ir brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību. Šādas pušu sarunas ar vidutāja starpniecību ir iespējamas gan ārpustiesas stadijā, gan tiesvedības procesa gaitā, kā rezultātā ietaupās laiks un nauda un risinājums ir pieņemams abām konfliktējošajām pusēm. Tiesu administrācija aicina noskatīties jaunāko raidierakstu, kurā piedalās zvērināta ...
Patentu valde
jaunumi  26. Maijs 2022 / 12:28
Patentu valde piedāvā jaunu publisko datubāzi
Patentu valdes mērķis ir nodrošināt pēc iespējas ērtāku piekļuvi publiskajiem datiem par preču zīmēm, dizainparaugiem un patentiem. Tāpēc izstrādāta un apmeklētājiem kopš 26. maija pieejama jauna, uzlabota Patentu valdes datubāze. Patentu valdes eksperti kopā ar datubāzes izstrādātājiem ir cītīgi strādājuši, lai uzlabotu un vienkāršotu publisko datubāzu funkcionalitāti, kā arī nodrošinātu pēc iespējas parocīgāku un vienkāršāku piekļuvi publiski pieejamajiem datiem par preču zīmēm, dizainparaugiem un patentiem.  ...
Kristīne Rožkalne
domnīca  26. Maijs 2022 / 07:01
Tiesiskuma cena. Tiesa, tiesneši un atcelti spriedumi – kad tiesu sistēma kļūdās.
Taisnīgas tiesas pīlāri ir likums un tiesneši, – sabiedrības aizsardzības pīlāri ir taisnīgums tiesā. Likumsakarīgi, gadījumā, kad viens pīlārs sāk drupt, tiek vājināta kopējā stabilitāte, jo smagumu sadale gulsies uz visu citu pleciem. Izņēmums nav arī ar tiesu darbu, īstenojot taisnīgumu un veicinot uzticamības līmeni sabiedrībā.  ...
RĀDĪT VĒL / 26964