BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

3. Maijs 2021 17:30

Pašnovērtējuma rīks vertikālu vienošanos novērtēšanai

Vertikāla vienošanās ir vienošanās, kuru noslēguši divi vai vairāki tirgus dalībnieki, no kuriem katrs veic saimniecisko darbību atšķirīgā ražošanas vai izplatīšanas līmenī jeb izplatīšanas ķēdes posmā, un kura attiecas uz preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pārdošanas noteikumiem.  Atbilstīgi Konkurences likumam tirgus dalībniekiem ir pienākums veikt vienošanās iespējamās ietekmes novērtējumu. Lai atvieglotu vienošanās izvērtējuma veikšanu, Konkurences padome ir sagatavojusi uzņēmumiem pašnovērtējuma rīku, ar kura palīdzību tie var novērtēt, vai pastāv kādi riski, ka vienošanās var negatīvi ietekmēt konkurenci un atbilstīgi konkurences tiesību regulējumam vertikālā vienošanās būtu izvērtējama individuāli un padziļināti, nepieciešamības gadījumā konsultējoties Konkurences padomē, vai paziņojama konkurences iestādē, vai aizliedzama pavisam.

Vertikālas vienošanās starp tirgus dalībniekiem nav aizliegtas, bet tirgus dalībniekiem ir pienākums novērtēt, vai vienošanās atbilstīgi gan nacionālajām tiesību normām – Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, gan Eiropas Savienības tiesību normām - Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 1. punktā nav uzskatāma par tādu, kas ierobežo konkurenci, un tādējādi ir aizliegta. Turklāt nav nepieciešams, ka vienošanās ir noformēta rakstveida formā, piemēram, vertikālos ierobežojumus iekļaujot līgumā. Gan nacionālās, gan ES tiesību normas, kas attiecas uz aizliegtām vertikālām vienošanām, ir piemērojams arī tirgus dalībnieku sadarbībai, kura tiek īstenota neformāli un ko sauc par saskaņotu darbību, tostarp, arī konstatējot vienas puses vienpusēju rīcību, kas saņēmusi otras puses piekrišanu.

Jāpiebilst, ka Konkurences padomes sagatavotais materiāls ir informatīvs, un tas neaptver visus iespējamos aizliegtu vertikālu vienošanos aspektus. Informatīvā materiāla mērķis ir sniegt tirgus dalībniekiem skaidrojumu par to, kādas vienošanās par preču un pakalpojumu tālākpārdošanas cenām būtu pārbaudāmas, lai noteiktu to atbilstību konkurences tiesību regulējumam, kas aizliedz konkurences kavējošu, ierobežojošu vai deformējošu vienošanās slēgšanu.

0
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Jānis Joņevs
Grāmatas
Avots: Latvijas Vēstnesis, 2022
Izdevums jauniešiem: "Satversme kabatā"
Augstākā tiesa
Grāmatas
Avots: Augstākā tiesa, 2022
Grāmata “Senāts lasa Satversmi”
Konkurences padome
Prakses materiāli
Avots: Konkurences padome, 2022
Konkurences padomes pārskats par iestādes darbu 2021. gadā
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra, Eiropas Padome
Grāmatas
Avots: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2022
Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā
Anastasija Orehova
Prakses materiāli
Avots: Tiesu administrācija, 2022
Rokasgrāmatas "Latviešu valoda tiesu nolēmumos" atjauninātā redakcija
AUTORU KATALOGS