BIBLIOTĒKA Grāmatas

22. Augusts 2022 15:36

Constitutional Law

Due to the centenary of the Satversme (the Constitution of Latvia), "Latvijas Vēstnesis" offers the English translation of the book "Constitutional Law" in digital format to any reader free of charge. It is available on the website juristavards.lv – hosted by Latvian Law journal "Jurista Vārds" – in the section Library.

The book "Constitutional Law" co-authored by three Latvian lawyers Jānis Pleps, Edgars Pastars and Ilze Plakane has been widely acclaimed by readers and is well-known book on constitutional law in Latvia. The book has three editions (2004, 2014, 2021) all published by Latvijas Vēstnesis (the Agency publishing Official Gazette). 

The English translation is based on the latest edition of the book, which has been abridged to provide readers with information on Latvian constitutional law and the practice of its application. The English translation has been delivered by Ingūna Beķere, while a preface of the digital version of the book written by Mārtiņš Paparinskis.

The Constitution of Latvia – named Satversme – is a unique constitution in the European and global context, which makes the constitutional order of Latvia interesting for researchers of constitutional law theory and comparative constitutional law. The book systematises the case-law of the Constitutional Court and the Supreme Court on various issues of the application of the Satversme, as well as provides references to available sources for a more in-depth study. In this way, it could be useful as a reliable and handy guide for foreign stakeholders in the theory and practice of the application of the Constitution. The authors of the book emphasize the importance to create one's own narrative about Latvia in the world, including lawyers – to provide objective and meaningful information about our legal system, also in historical and comparative perspective.

xxx

Plašu lasītāju atzinību guvusī triju Latvijas juristu Jāņa Plepa, Edgara Pastara un Ilzes Plakanes grāmata “Konstitucionālās tiesības” ir populārākais valststiesību darbs Latvijā, kuru VSIA “Latvijas Vēstnesis” papildinātās redakcijās līdz šim izdevis jau trīs reizes (2004, 2014, 2021).

Satversmes simtgades ietvaros grāmatas izdevējs – VSIA “Latvijas Vēstnesis” – visiem interesentiem brīvpieejā piedāvā “Konstitucionālo tiesību” tulkojumu angļu valodā digitālā formātā.

Tulkojumam izmantots grāmatas jaunākais izdevums, kas īsināts, lai lasītājiem piedāvātu informāciju tieši par Latvijas konstitucionālajām tiesībām un to piemērošanas praksi. Tulkojumu angļu valodā veikusi Ingūna Beķere, savukārt atsevišķu priekšvārdu īpaši šim digitālajam izdevumam rakstījis Mārtiņš Paparinskis. “Konstitucionālo tiesību” izdevums angļu valodā sekmēs ārvalstu tiesībnieku izpratni par Latvijas valsts pamatiem un konstitucionālo iekārtu, kā arī Satversmes piemērošanas praksi, nozīmīgākajiem doktrīnas un judikatūras avotiem.

Satversme Eiropas un arī pasaules kontekstā ir unikāla konstitūcija, kas padara Latvijas konstitucionālo iekārtu interesantu konstitucionālo tiesību teorijas un salīdzinošo konstitucionālo tiesību pētniekiem. Grāmatā sistematizēta Satversmes tiesas un Augstākās tiesas judikatūra dažādos Satversmes piemērošanas jautājumos, kā arī sniegtas norādes par pieejamiem avotiem dziļākai atsevišķu jautājumu izpētei. Tādā veidā tā varētu būt noderīga kā uzticams un parocīgs ceļvedis ārvalstu interesentiem Satversmes piemērošanas teorijā un praksē.

Grāmatas autori uzsver, ka ir svarīgi būt aktīviem un pašiem veidot pasaulē savu naratīvu par Latviju, tai skaitā juristiem – sniegt objektīvu un kvalitatīvu informāciju par mūsu  tiesisko sistēmu. Sevišķu nozīmi Latvijas valsts pamatu un konstitucionālās iekārtas popularizēšana iegūst 2022. gadā, kad Latvija svin Satversmes simtgadi.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Prakses materiāli
Avots: Eiropas Savienības Tiesa, 2024
Eiropas Savienības Tiesas Gada ziņojums par 2023. gadu
Prakses materiāli
Avots: Tieslietu padome, 2024
Tieslietu padomes 2023. gada pārskats
Prakses materiāli
Avots: Konkurences padome, 2024
Vadlīnijas par kopīgu piedāvājumu iesniegšanu iepirkumos un tirgus dalībniekiem paredzētu pašnovērtējuma rīku
Autoru kolektīvs
Periodika
Avots: Jurista Vārds, 2024
Grāmatžurnāls "Latvijas pirmie 20 gadi ES tiesību telpā"
Prakses materiāli
Avots: Finanšu izlūkošanas dienests, 2024
Finanšu izlūkošanas dienesta 2023. gada darbības pārskats
AUTORU KATALOGS