BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

13. Marts 2023 15:50

Apkopojums par prasībām civiltiesībās vēsturiskā skatījumā

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sagatavojusi apkopojumu par prasību (action) veidiem un to klasifikāciju civiltiesībās vēsturiskā skatījumā – Latvijas Senāta judikatūrā. Apkopojuma mērķis ir gan tiesībdomas attīstība, gan praktisks pienesums tiesību normu piemērošanai.

Civillikumā ar prasību tiesības aizsargātas vairāk nekā 200 normās. Laika gaitā mainījušās gan prasības, gan to klasifikācijas, gan kritēriji, pēc kuriem tās sistematizē. Izplatītākais iedalījums ir liettiesiskās, personiskās un atzīšanas prasības, dažkārt atsevišķi izdala konstitutīvas, pārveidojošas un citas prasības. Pēc izpildes veida izšķir prasības, kurās ir iespējama piespiedu izpilde, un prasības, kurās tā nav nepieciešama. Tās var celt gan vienas prāvas ietvaros, gan atsevišķi. Vēsturiski prasības dalītas arī pēc pušu stāvokļa tiesvedībā, tas ir, dažās prāvās puses vienlaikus ir gan prasītāji, gan atbildētāji.

Sagatavoto apkopojumu veido divas daļas: Latvijas Senāta nolēmumu apskats un tiesību zinātnieku komentāri.

Pirmā daļa – tiesu prakses apkopojums – ietver 108 hronoloģiskā kārtībā sakārtotus Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta nolēmumu izvilkumus par prasību (actio) un tās veidiem laikā no 1919. gada līdz 1940. gadam. Apkopojumā atlasītas Senāta atziņas par prasību kvalificēšanu attiecīgās prāvas ietvaros un senatoru pamatojums tam.

Otrā daļa – komentāri – veidota kā pārskats par tiesību zinātnieku komentāriem par prasībām (actio) un to veidiem. Dotas norādes vai pievienoti izvilkumi no tādu autoru darbiem, kuru doktrīna ir Latvijas Senāta tiesu prakses pamatā vai attiecīgi iespaidojusies no tās, piemēram, K. Mališeva, R. Gordona, J. Vaskovska, D. Grima, I. Tjutrjumova, V. Bukovska, V. Sinaiska, K. Čakstes. Daudzi no šiem materiāliem ir pieejami e‑formā LNDB, Augstākās tiesas un citās tīmekļvietnēs.

Apkopojuma lietotāju ērtībai sagatavots izmantoto saīsinājumu atšifrējums, kā arī dažu svešvārdu tulkojums, Civillikuma un Civilprocesa (no)likuma normu, kā arī atslēgvārdu rādītājs.

Materiālu apkopoja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas konsultante likumu piemērošanas jautājumos Zinaida Indrūna.

2
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Prakses materiāli
Avots: Finanšu izlūkošanas dienests, 2023
Risku novērtējums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nekustamo īpašumu un būvniecības sektorā
Prakses materiāli
Avots: Tieslietu padome, 2023
Tieslietu padomes pārskats par 2022. gada darbības rezultātiem
Prakses materiāli
Avots: Augstākā tiesa, 2023
Senāta atziņas tiesu lietās par audžuģimenēm, aizbildnību un adopciju
Autoru kolektīvs
Grāmatas
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2023
Kriminālprocesa obligātums un lietderīgums kā kriminālās justīcijas sistēmas pamatprincips
Jeļena Alfejeva
Grāmatas
Avots: Rīgas Stradiņa universitāte, 2023
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tiesiskie aspekti
AUTORU KATALOGS