BIBLIOTĒKA Grāmatas

27. Aprīlis 2023 14:00

Kriminālprocesa obligātums un lietderīgums kā kriminālās justīcijas sistēmas pamatprincips

Monogrāfijas "Kriminālprocesa obligātums un lietderīgums kā kriminālās justīcijas sistēmas pamatprincips" autori ir LU Juridiskās fakultātes dekāne, prof. Kristīne Strada-Rozenberga, prof. Ārija Meikališa, lekt. Gunārs Kūtris, Māris Leja, pasn. Oskars Kulmanis un Ērika Gribonika.

Monogrāfija sagatavota Eiropas Savienības fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja” ieguldījuma prioritātes “Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību” Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.  3.4.1.0/16/I/001) ietvaros (projekta vadītāja: Kristīne Strada-Rozenberga), veicot pētījumu “Kriminālprocesa obligātuma principa ietekme uz kriminālprocesa efektivitāti”.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Prakses materiāli
Avots: Augstākā tiesa, 2023
Informatīvā grāmata par Augstāko tiesu
Prakses materiāli
Avots: Datu valsts inspekcija, 2023
Rīcības kodeksa pārraudzības institūciju akreditācijas prasības
Prakses materiāli
Avots: Augstākā tiesa
Apkopojums "Tiesas sprieduma saistošais spēks (Res judicata) – Latvijas Senāta prakse un komentāri"
Grāmatas
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2023
Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī
Prakses materiāli
Avots: Augstākā tiesa, 2023
Vadlīnijas kasācijas sūdzības sagatavošanai krimināllietā
AUTORU KATALOGS