Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

30. Septembris 2008 /Nr.37 (542)

Civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi
autortiesību pārkāpumu lietās
8 komentāri
Mg.iur.
Zane Pētersone
LU Juridiskās fakultātes doktorante,
Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnese 

Mūsdienu sabiedrība nav iedomājama bez intelektuālā īpašuma, kas ir cilvēces attīstības un progresa virzītājspēks. Autortiesības ir viena no intelektuālā īpašuma tiesību pamatnozarēm, un tām ir nozīmīga loma pasaules kultūras daudzveidības saglabāšanā un attīstībā. Savukārt autortiesību spēks atspoguļojas šo tiesību realizācijā jeb piemērošanas iespējās, ko vislabāk parāda tiesiskās aizsardzības līdzekļi, tas ir, tiesiski līdzekļi, ko tiesību īpašnieks var vērst pret savu tiesību aizskārēju. Bez kriminālsankcijām, kas būtu piemērojamas galvenokārt īpaši rupjos komerciāla rakstura autortiesību pārkāpumos, civiltiesībās ir iespējams ļoti plašs līdzekļu klāsts, lai cietušais tiesību īpašnieks gūtu materiālu un morālu gandarījumu par aizskartajām tiesībām. Tādēļ šī raksta mērķis ir apzināt civiltiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas tiesas spriedumā piemērojami pret autortiesību pārkāpumiem, noskaidrot to regulējumu starptautiskajā, Eiropas un Latvijas līmenī, atspoguļot piemērošanas iespējas un problēmas, kā arī ieteikt vēlamos uzlabojumus veiksmīgai autortiesību aizsardzībai. Tā kā šī raksta apjoms neļauj plaši analizēt visus šos aspektus, tajā būs iezīmētas būtiskākās problēmas.

šis raksts ir maksas saturs
ATVĒRT AR KODU
0
komentāri (8)
8 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
lasītāja
7. Oktobris 2008 / 11:32
0
ATBILDĒT
Piekrītu R.Kanstonam. Paldies autorei. Bet kolēģei ieteikums-tomēr pašķirstīt latviešu valodas gramatikas grāmatas, jo kolēģes rakstītais dod pamatu apgalvojumam, ka ar valodu (jādomā, ka dzimto) kolēģei "ir visai viduvēji". Autores virzienā gan un arī šajā jomā nav metami akmeņi.
Hmm
3. Oktobris 2008 / 13:04
0
ATBILDĒT
Nezinu, kāda ir kolēģe, bet nav brīnums, ka raksta šādus komentārus. Autore - izskatīga, jauna, gudra, ar labu izglītību, nebrīnos, ka citai sievietei skauž.
kolēģe
3. Oktobris 2008 / 13:01
0
ATBILDĒT
Protams,Latvijā ar izpratni par autortiesībām ir visai viduvēji.Tai pat laikā, ja Autortiesību likuma 69.1 pantā noteikts, ka zaudējumu atlīdzības un morālā kaitējuma apmērs nosakāms saskaņā ar Civillikumu, tad ,lai cik mums tas nepatiktu, būs jāpiemēro Civillikuma normas un tur nav vainojami tiesneši.Bez tam ,sniedzot prasību tiesā, pašiem sniedzējiem jāpadomā par savas prasības pamatojumu un motivāciju...

Kāpēc raksts neko prakstiski nedod? Būtībā tā ir tikai tāda "parunāšana" par tēmu, kur tiešām raksta lielāko daļu satur temina "injunction" pārnešana latviešu valodā, lai gan līdz šim šajā jomā nav bijušas problēmas.R.Kantsons
3. Oktobris 2008 / 11:58
0
ATBILDĒT
Kā praktiķis, kas saskaras ar intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem, gribu pateikties autorei par rakstu! Katrs šāds raksts atvieglo juristu turpmāko darbu.Nedaudz par zemāk minēto citātu un negodīgi gūtās peļņas piespriešanas koncepciju:"Atbildētāja negodīgi gūtās peļņas piespriešanas koncepcija ir atsevišķs, neatkarīgs tiesiskās aizsardzības līdzeklis. Turklāt tam nav vis kompensācijas, bet gan restitūcijas funkcija: tā mērķis ir liegt pārkāpējam negodīgi gūto labumu, nevis kompensēt prasītāja mantas samazinājumu."Šādu lietu ierosinājām Lietuvā, kur, manuprāt, tiesu prakse salīdzinot ar Latviju šādu tiesību aizsardzības līdzekļu piemērošanā ir daudz attīstītāka un elastīgāka.

Latvijā, pagaidām, tiesnešos vēl ir dziļi iesakņojies zaudējumu atlīdzības institūts, kas liek prasītājam pierādīt zaudējumu apmēru un attur tiesnešus pieņemt lēmumus par Latvijas tiesību sistēmai ne tik raksturīgiem restitūcijas līdzekļiem.Kas attiecas uz "kolēģes" pārmetumiem autorei par raksta nepieciešamību, angļu valodu un terminu analīzi, tad bez ārvalstu tiesību teorijas, prakses un juridisko jēdzienu analīzes var tikai parādu piedziņas lietas skatīt.
kolēģe
2. Oktobris 2008 / 22:20
0
ATBILDĒT
Lasītāja, vai gadījumā neesi pati rakstītāja..?

Atvainojos par pareizrakstības kļūdām, bet tās ir mazāk kaitīgas par tukšu spriedelējumu... kas praktiskam juristam dod nulles vērtību. Un atbildot "hm"- kāpēc tieši tiesnesis tiesnesim- varbūt kolēģis doktorants doktorantam...
lasītāja
2. Oktobris 2008 / 12:51
0
ATBILDĒT
Kolēģei četrās rindās četras kļūdas. Ambiciozi un tukši.Lasītāja.
hm
2. Oktobris 2008 / 12:00
0
ATBILDĒT
Jauki, ja tiesnesis tiesneša (kolēģa) viedokli nosauc par tukšu spriedelējumu..
kolēģe
1. Oktobris 2008 / 21:59
0
ATBILDĒT
Izlasot šo rakstu, pirmā doma-autore grib paspīdēt ar savām angļu valodas zināšanām ar tendenci uz novitāti,bet otrā- ka autorei kā doktorantei nepiecašams noteiks skaits publikāciju.Ambiciozs un tukšs spriedelējums par tēmu- piespiedu līdzekļi autortiesībās.
visi numura raksti
Reinhards Dombrovskis
Skaidrojumi. Viedokļi
Par kriminālistikas priekšmetu
Kaut gan kriminālistika kā zinātne izveidojusies apmēram pirms simt divdesmit gadiem, līdz šim laikam starp zinātniekiem nav vienotības par tās priekšmetu. Par šo jautājumu kriminālistikā izteikti visdažādākie ...
3 komentāri
Aloizs Vaznis
Skaidrojumi. Viedokļi
Jusque datum sceleri
Gatis Litvins
Skaidrojumi. Viedokļi
Alternatīvais strīdu risināšanas institūts
administratīvajā procesā (III)
Eiropas Padomes Ministru komitejas 2001. gada 5. septembra rekomendācija dalībvalstīm Nr. (2001)9 "Par alternatīvām strīdus risināšanas metodēm strīdos starp iestādi un privātpersonu"1 (turpmāk – Rekomendācija) ir viens no avotiem, ...
Tiesību prakse
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu
Valstij un pašvaldībām piederošajās mājās dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz valdītājs uz valsts un pašvaldības institūcijas lēmuma pamata (likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otrā daļa).
Mārtiņš Dambergs
Īsziņas
Nodibināta Latvijas Krimināllietu advokātu biedrība
AUTORU KATALOGS