Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Informācija

22. Decembris 2015 /Nr.50/51 (902/903)

Jaunākie normatīvie akti Latvijā

Šajā tabulā atspoguļoti pagājušajā nedēļā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētie normatīvie akti – Valsts prezidenta izsludinātie likumi un Ministru kabineta pieņemtie noteikumi. Norādīti arī šajā periodā publicētie (un līdz ar to spēkā stājušies) Satversmes tiesas spriedumi, kas, protams, nav normatīvie akti, taču spēka ziņā var tikt pielīdzināti Latvijas Republikas Saeimas pieņemtiem likumiem.

Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” elektroniskā versija pieejama bez maksas: www.vestnesis.lv. Visus Latvijas Republikas normatīvos aktus gan to šobrīd spēkā esošajā konsolidētajā formā, gan vēsturiskajās versijās bez maksas var lasīt valsts SIA “Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Plašāku informāciju par normatīvo aktu tapšanu, ieskaitot projektu anotācijas, var atrast Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv.

Likumi

Nosaukums

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"

10.12.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli"

10.12.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmi

10.12.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījums Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā

30.11.2015.

01.04.2016.

18.12.2015.

Grozījums likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījums Pasta likumā

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījums Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījums Elektroenerģijas tirgus likumā

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījums likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"

30.11.2015.

01.01.2017.

18.12.2015.

Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā

30.11.2015.

01.07.2016.

18.12.2015.

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

30.11.2015.

01.01.2017.

18.12.2015.

Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Par valsts budžetu 2016.gadam

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Solidaritātes nodokļa likums

30.11.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījumi Militārā dienesta likumā

03.12.2015.

01.01.2016.

15.12.2015.

Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā

03.12.2015.

29.12.2015.

15.12.2015.

Grozījumi Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā

03.12.2015.

16.12.2015.

15.12.2015.

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

26.11.2015.

29.12.2015.

15.12.2015.

Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā

26.11.2015.

29.12.2015.

15.12.2015.

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

26.11.2015.

29.12.2015.

15.12.2015.

Grozījumi Notariāta likumā

26.11.2015.

29.12.2015.

15.12.2015.

 

Noteikumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis

723

15.12.2015.

01.01.2016.

18.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 787 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām"

708

08.12.2015.

19.12.2015.

18.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu"

707

08.12.2015.

19.12.2015.

18.12.2015.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"

705

08.12.2015.

19.12.2015.

18.12.2015.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi

704

08.12.2015.

19.12.2015.

18.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"

684

01.12.2015.

19.12.2015.

18.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumos Nr. 703 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību"

722

15.12.2015.

18.12.2015.

17.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 307 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi"

721

15.12.2015.

01.01.2016.

17.12.2015.

Patentu valdes nolikums

720

15.12.2015.

01.01.2016.

17.12.2015.

Kārtība, kādā persona, kas kārto reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūras, iesniedz dokumentus Patentu valdē

719

15.12.2015.

01.01.2016.

17.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1052 "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība"

718

15.12.2015.

01.01.2016.

17.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi"

717

15.12.2015.

18.12.2015.

17.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām"

716

15.12.2015.

18.12.2015.

17.12.2015.

Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 11. aprīļa noteikumos Nr. 289 "Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu"

715

15.12.2015.

01.01.2016.

17.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību"

714

15.12.2015.

01.01.2016.

17.12.2015.

Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 7. marta noteikumos Nr. 180 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi"

713

15.12.2015.

18.12.2015.

17.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 85 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm"

712

15.12.2015.

18.12.2015.

17.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība"

711

15.12.2015.

18.12.2015.

17.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība"

683

01.12.2015.

18.12.2015.

17.12.2015.

Kārtība, kādā sniedz aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu un atbildīgās institūcijas sniedz informāciju par aizsargātā lietotāja statusu

681

01.12.2015.

01.01.2016.

17.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 74 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū"

699

08.12.2015.

17.12.2015.

16.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"

706

08.12.2015.

01.01.2016.

15.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"

703

08.12.2015.

16.12.2015.

15.12.2015.

Noteikumi par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" konsultatīvo padomi

688

01.12.2015.

16.12.2015.

15.12.2015.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Jaunākie normatīvie akti Latvijā. Jurista Vārds, 22.12.2015., Nr. 50/51 (902/903), 56.-57.lpp.
0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Aptauja
Situācija Latvijas tieslietās 2015. gadā: piesardzīgs pozitīvisms
Žurnāls "Jurista Vārds" aicināja Latvijas juristus piedalīties aptaujā un paust savu viedokli par norisēm tieslietās aizvadītajā gadā. Procesi tieslietu nozarē 2015. gadā kopumā novērtēti ar 6, kas ir nedaudz virs viduvēja ...
1 komentāri
Dina Gailīte, Sannija Matule
Intervija
Esam izdarījuši 60 procentus no valdības deklarācijā plānotā  
Pirms pāris nedēļām tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs valsts augstākajām amatpersonām nosūtījis vēstuli, tajā uzsverot, ka "vēlos iedibināt jaunu tradīciju valsts pārvaldē – līdz ar Ministru prezidenta paziņojumu par demisiju ...
1 komentāri
Dina Gailīte, Dace Šulmane
Notikums
Aizritējusi Satversmes tiesas konference
Pirms 19 gadiem, 1996. gadā, Latvijā sāka darboties jaunizveidotais konstitucionālais uzraugs – Satversmes tiesa. Tieši 6. decembris tiek uzskatīts par šīs institūcijas darbības sākumpunktu, jo tad tiesneša zvērestu deva četri ...
Aptauja
Šis gads Latvijas reģionu juristu vērtējumā
Liela daļa mūsu žurnāla lasītāju – advokāti, notāri, tiesu izpildītāji, pašvaldību juristi, dažādu uzņēmumu darbinieki utt. – dzīvo Latvijas reģionos. 2015. gada decembrī reģionu juristus aptaujājām par šo gadu jurista ...
Dina Gailīte
Juridiskā literatūra
Divas jaunas grāmatas kriminālprocesa tiesībās

Pagājušajā nedēļā, 16. decembrī, Latvijas Universitātē tika svinēta Kriminālprocesa likuma (KPL) pirmā desmitgade: notikumam par godu tika atvērtas divas grāmatas un norisinājās zinātniska konference.

1 komentāri
AUTORU KATALOGS