ŽURNĀLS Eiropas telpā

23. Novembris 2010 /Nr.47 (642)

Kriminālā justīcija Eiropā
Mg.iur.
Iveta Strazdiņa
Eiropas Savienības Tiesas juriste lingviste 

Kriminālās justīcijas sistēma Eiropā ir saskārusies ar nopietniem izaicinājumiem. Līdz ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk tekstā – LESD vai Lisabonas līgums) stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī pīlāru sistēma izzuda un krimināltiesības (iepriekš – noteikumi par policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās) ieņēma savu vietu vienā līmenī ar visām pārējām jomām, kuras regulē Lisabonas līgums.

Iepriekš pabērna lomā bijušās Eiropas Krimināltiesības turpina strauji attīstīties. Eiropas Savienības Tiesai (bijusī Eiropas Kopienu tiesa; turpmāk tekstā – Tiesa) arvien biežāk ir jāsniedz atbilde uz prejudiciāliem jautājumiem krimināllietās, palielinās arī dalībvalstu sadarbība krimināllietās, tiek tuvinātas kriminālprocesuālās tiesības.1 Top dažādi, pirms vairākiem gadiem pat neiedomājami, projekti, piemēram, Eiropas prokurora amata izveide.

Lai apspriestu šos svarīgos jautājumus, Luksemburgas universitāte sadarbībā ar Luksemburgas Starptautisko universitāšu institūtu (Institut Universitaire International Luxembourg) šā gada 22. un 23. oktobrī rīkoja konferenci "Kriminālā justīcija Eiropā". To atklāja Luksemburgas universitātes Tiesību, ekonomikas un finanšu fakultātes dekāns Andrē Prims (André Prüm). Viņš uzsvēra, ka ir ļoti būtiski rast līdzsvaru starp izpildvaru un likumdevējvaru. Tiesību akti, ko pieņem likumdevējvara, tieši ietekmē faktisko situāciju krimināltiesību jomā. Ir būtiski reglamentēt tādus jautājumus kā personu izsekošana, nodokļu krāpšana, automātiska informācijas apmaiņa starp nodokļu iestādēm, savstarpēja atzīšana. Tomēr tāpat liela uzmanība jāpievērš personu privātās dzīves aizsardzībai.

 

Likumdevējvaras kontrole

Pirmo sēdi "Eiropas justīcija kā likumdevējvaras kontrole: Likumdošanas kvalitāte kā izaicinājums" vadīja Luksemburgas pirmais ģenerāladvokāts Žano Nīss (Jeannot Nies). Nedaudz ilustrējot likumdevēju darbu Luksemburgā, tostarp atzīmējot, ka pēdējā gada laikā tika pieņemtas 5530 lappuses tiesību aktu, viņš deva vārdu Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei Vivienai Redingai (Viviane Reding).

Viņa norādīja, ka līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā situācija ir mainījusies, jo tagad arī Eiropas Pamattiesību harta ir kļuvusi par pilnvērtīgu līguma daļu. Tagad lielākais izaicinājums ir Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai (turpmāk tekstā – ECTK). Viņa atzina: lai arī tiesu varai ir jābūt neatkarīgai, tomēr tai arvien ir jāsastopas ar praktiskām grūtībām.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Ingrīda Labucka
Skaidrojumi. Viedokļi
Eiropas Savienības Vispārējās tiesas judikatūra valsts atbalsta un konkurences lietās
Pirmās instances tiesa, kas līdz ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos tika pārdēvēta par Vispārējo tiesu, savu darbību sāka 1989. gadā. Tās izveidei bija divējāds pamats – nepieciešamība izlīdzināt arvien pieaugošo darba ...
2 komentāri
Ludvigs Švarcs
Notikums
Sagatavoti būtiski pilnveidojumi vienotā atalgojuma sistēmā
Ministru kabinets 16. novembra sēdē akceptēja Tieslietu ministrijas rosinātos likumprojektus, kas paredz veikt būtiskus grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (turpmāk tekstā – ...
6 komentāri
Aldis Gobzems
Skaidrojumi. Viedokļi
Maksātnespējas likuma mērķis – parādu piedziņa
2010. gada 1. novembrī spēkā stājās jaunais, Saeimas 2010. gada 26. jūlijā pieņemtais, Maksātnespējas likums.1 Ar jaunā likuma spēkā stāšanos spēku zaudēja 2008. gada 1. janvāra likums ar tādu pašu nosaukumu2 (turpmāk ...
11 komentāri
Katrīne Pļaviņa
Nedēļas jurists
Katrīne Pļaviņa
25 komentāri
Aloizs Vaznis
Skaidrojumi. Viedokļi
Vai drošības līdzeklis vienmēr ir pamatots cilvēktiesību ierobežojums
Latvijas Republikas Satversmes 94. pantā noteikts, ka nevienam nedrīkst atņemt vai ierobežot brīvību citādi kā tikai saskaņā ar likumu. Nenoliedzami, ka Kriminālprocesa likumā paredzētie procesuālie piespiedu līdzekļi ir brīvības ...
1 komentāri
AUTORU KATALOGS