ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

15. Februāris 2011 /Nr.7 (654)

Fiziskās personas maksātnespējas procesa atsevišķi tiesiskie aspekti
16 komentāri
Jānis Āboliņš
LU Juridiskās fakultātes students,Latvijas Kredītņēmēju apvienības, Maksātnespējas konsultāciju centra jurists 

Jaunais Maksātnespējas likums1 (turpmāk tekstā – Jaunais likums) stājās spēkā 2010. gada 1. novembrī, un pirmo divu mēnešu laikā ir sākusi veidoties arī jauna tiesu prakse. Runājot par fiziskajām personām, ir novērojami vairāki diskutabli aspekti tiesu darbībā, interpretējot likumu un nepieņemot izskatīšanai fizisko personu maksātnespējas procesa pieteikumus.

2010. gada 14. septembra "Jurista Vārdā" tika publicēts Kristapa Ābeļa raksts "Fiziskās personas maksātnespējas procesa jaunais regulējums",2 kurā autors no teorētiskā viedokļa aprakstīja, kā varētu darboties fiziskās personas maksātnespējas process. Savukārt mēs Latvijas Kredītņēmēju apvienībā un Maksātnespējas konsultāciju centrā saskaramies ar šā likuma piemērošanu ikdienā, tāpēc vēlamies dalīties ar aktuālāko uzkrāto praksi Jaunā likuma darbības laikā, pamatojot to ar praktiskiem piemēriem un tiesu nolēmumiem.

Pieteikums ir iesniedzams pēc parādnieka deklarētās dzīvesvietas

Sabiedrībā lielu ažiotāžu ir izraisījusi dažu populāru uzņēmēju maksātnespējas procesa pieteikumu iesniegšana pēc savas deklarētās dzīvesvietas, īsi pirms procesa uzsākšanas mainot šo deklarēto dzīvesvietu. Šī problēma bija aktuāla arī laikā, kad bija spēkā iepriekšējais Maksātnespējas likums3 (turpmāk tekstā – Iepriekšējais likums), – līdz 2010. gada 31. oktobrim, tāpēc vēlamies atspoguļot, mūsuprāt, aktuālo tiesu praksi šajā diskutablajā jautājumā.

Tā, piemēram, Ervīns L. 2009. gada 28. decembrī iesniedza Daugavpils tiesā fiziskas personas maksātnespējas pieteikumu. Daugavpils tiesas tiesnese 2009. gada 28. decembrī pieņēma lēmumu4 atteikt Ervīna L. pieteikumu, pamatojot to ar Civilprocesa likuma 132. panta pirmās daļas 6. punktu, saskaņā ar kuru tiesnesis atsakās pieņemt prasības pieteikumu, ja lieta nav piekritīga šai tiesai.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri (16)
16 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
maksātnespējīgam
21. Februāris 2011 / 18:03
0
ATBILDĒT
Raksta mērķis nav radīt kaut ko zinātniski vērtīgu, bet informēt juristus par aktualitātēm šajā jautājumā, lai citiem vairs nebūtu jāpierāda tas, kas jau ir pierādīts. Protams, ka visi jau par šīm problēmām zina, bet neviens to nav uzrakstījis. Un līdz tiem "provinces" tiesu lēmumiem vajag arī nokļūt.
Maksātspējīgs
19. Februāris 2011 / 22:50
0
ATBILDĒT
Rakstam tiešām nav zinātniskas vērtības. Kā arī nevar nepieminēt "Ābelu" Kaina brāli!
Atis
18. Februāris 2011 / 09:38
0
ATBILDĒT
Izskanēt var, bet vai tam ir vieta akademiskā publikācijā... un manā skatījumā juristu aprindās tas nekur nav iesakņojies, protams sarunvalodā tas tiek lietos.
Reinis
17. Februāris 2011 / 14:35
0
ATBILDĒT
Šis likuma citāts ir mana augstāk minētā apgalvojuma noliegums vai apstiprinājums?
hihi
17. Februāris 2011 / 10:09
0
ATBILDĒT
Ai, kolēģi, Tu gan dzīvo citā pasaulē, ja ko tādu sauc par lakmusa papīrīti... Tev, protams, pēc būtības, ir taisnība, tikai te ir tāds izņēmums, ka šis vārds ar attiecīgu izpratni vienkārši tradicionāli jau ir iesakņojies ne vien sabiedrībā vispār, bet arī juristu aprindās, tostarp izskan daudz un bieži gan no profesoru, gan citu autoritāšu mutes. Un kaut kā dīvaini ar to "lakmusu" vērtēt profesora atbilstību ieņemamajam amatam:DDP
17. Februāris 2011 / 08:58
0
ATBILDĒT
Likums "Par nodokļiem un nodevām":

14.pants. Nodokļu maksātāju klasifikācija

(1) Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus (nodevas) maksā:

1) iekšzemes nodokļu maksātāji (rezidenti);

2) ārvalstu nodokļu maksātāji (nerezidenti).

(2) Nodokļu likumos fiziskā persona tiks uzskatīta par rezidentu, ja:

1) šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā vai

2) šī persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, vai

3) šī persona ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas Republikas valdība.Atis
16. Februāris 2011 / 17:17
0
ATBILDĒT
Tas ir kā tāds lakmusa pāpīrs...
Atis
16. Februāris 2011 / 17:17
0
ATBILDĒT
Atskārtu šo pirms 8 gadiem un kopš tā laika arī uzskatu šādu termina nepareizu lietošanu par diezgan nepiedodamu kļūdu juristam.
hihi
16. Februāris 2011 / 15:55
0
ATBILDĒT
Nu gan paspīdēji ar vecu joku! Gan jau tikko augstskolā uzzināji, ka likumdošana patiesībā ir process, nevis normatīvo aktu kopums, lai gan visi jau gadu gadiem saprot, par ko ir runa. Arī civiltiesību kontekstā lietas neviens neved ar zirga pajūgu un, vācot augļus, neviens nedomā par sārtvaidzīšu - ābolīšu savākšanu groziņā.. Tomēr, protams, protams, tīrība terminoloģijā ir jāievēro:-)
Jānis
16. Februāris 2011 / 12:44
0
ATBILDĒT
Vajadzēja laikam tomēr iet \"dziļāk\" - šoreiz tāds prasts reklāmraksts ar Gaida rekomendāciju sanāca. Nekas - gan dzīve izmācīs un tad jau labāk sanāks.
Reinis
16. Februāris 2011 / 12:38
0
ATBILDĒT
Klausāties Jāni, viņš šobrīd prakses ziņā ir viennozīmīgi vispieredzējušākai jurists Latvija fizisko personu maksātnespējas jomā.

Bet attiecībā uz DP komentāru, diemžēl, nevienā likumā nav tāda jēdziena kā nodokļu rezidents, bet ir jēdziens nodokļu maksātājs, kas nozīmē to pašu un tas ir pilnīgi skaidrs:

Likums "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 4.punkts:

nodokļu maksātāji — Latvijas Republikas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai norunas pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kas veic ar nodokli apliekamas darbības vai kam tiek garantēts ienākums nākotnē. Konkrētā nodokļa objekts un maksātāju loks tiek noteikts katra konkrētā nodokļa likumā. Šā likuma un konkrēto nodokļu likumu izpratnē par nodokļu maksātājiem uzskatāmas arī ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un personas, to grupas vai grupu pārstāvji, kuras ietur vai kurām jāietur nodoklis no maksājumiem citām personām, to grupām vai grupu pārstāvjiem.Savukārt 6 mēneši ir 180 dienas, kuras saskaņā ar Imigrācijas likuma normām ir termiņš pēc kura ir jāiegūst uzturēšanās atļauja.

Tātad 6 mēneši + nodokļu maksātājs. Pilnīgi skaidri norāda, ka likumdevējs ir noteicis kā kritēriju fakstiski rezidenta statusu nevis ienākumu esamību vai neesamību.
Atis
16. Februāris 2011 / 12:35
0
ATBILDĒT
"Personas maksātnespēja nav konstanta situācija, kas, reiz izvērtēta ar spriedumu, vairs nemainās. Apstākļi un pamats maksātnespējas procesa piemērošanai ir mainījies, arī mainoties likumdošanai."Mainoties kam? Likumdošanai? Likuma došanas procesam Saeimā? Vai tomēr autors bija domājis mainoties normatīvajai bāzei... ja tā tad kļūda ne visai maza.
DP
16. Februāris 2011 / 09:51
0
ATBILDĒT
Autoram vajadzēja likumprojektā uzreiz ielikt nevis \"nodokļu maksātājs\", bet \"nodokļu rezidents\". Kamēr tas nav izlabots, tiesām šo apstākli būtu jātulko saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”. T.sk. ņemot vērā, ka būtiskākais sājā definīcijā ir nevis faktiska kāda nodokļa samaksa, bet subjekta pienākums maksāt nodokļus Latvijā (ja vien viņam ir apliekamais ienākums vai apliekamais objekts).

Nu
15. Februāris 2011 / 17:02
0
ATBILDĒT
Bērziņam tiešām nav ne vainas! Un ''pirmkursnieks'' so jautājumu tiešām pārzin.
pieredze
15. Februāris 2011 / 15:05
0
ATBILDĒT
Saki - pirmkursnieks?! Nezināju, toties zinu, ko viņš savā praksē šajā jomā jau ir padarījis. Es teiktu, ka šis ir no gadījumiem, kad praksē iegūtās zināšanas iet pa priekšu diplomam.Un G. Bērziņam arī nav ne vainas!
maksātspējīgais
15. Februāris 2011 / 14:28
0
ATBILDĒT
maigi sakot.. murgs. Maksātnespējīgs pirmkursnieks citē dažus provinces tiesu nolēmumus (tikai sev labvēlīgos)! Un, protams, parādnieku un "uzmetēju" aizstāvis - G.Bērziņš, viņu paslavē! Tikai raksta juridiskās analīzes vērtība = 0.

p.s. tad jau varēja JV kā pielikumu pievienot tiesu nolēmumus, bez tā murga.
visi numura raksti
Valerijans Jonikāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Dažas piezīmes par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas problēmām
Turpinot "Jurista Vārdā" aizsākto diskusiju, kuras pamatā ir divu autoru – Mg.iur. A. Pešudova un Mg.iur. V. Vitovska – raksts "Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas problēmas" (JV, Nr. 5, 01.02.2011.), arī man ir radušās ...
12 komentāri
Diāna Singha
Eiropas telpā
Pienākums pamatot personai nelabvēlīgu lēmumu
Pēdējos gados Eiropas Savienība ir mainījusi darbinieku darbā pieņemšanas kārtību, aizvien vairāk pieņemot darbā darbiniekus, kas ir nevis ierēdņi, bet pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki, palīgdarbinieki vai vietējie darbinieki. ...
2 komentāri
Ļubova Kovaļa
Skaidrojumi. Viedokļi
Izvairīšanās no nodokļu nomaksas subjekta noteikšana
Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas ir sociāla parādība. Cilvēku sociāli psiholoģisko īpašību dēļ tā pastāv gan bagātās valstīs ar attīstītu ekonomiku, gan arī ekonomiski mazāk attīstītās ...
Eva Berlaus
Nedēļas jurists
Eva Berlaus
3 komentāri
Dina Gailīte
Akadēmiskā dzīve
LU Gada balva – profesoram K.Torgānam
Starp sešiem Latvijas Universitātes (LU) Gada balvas zinātnē ieguvējiem šoreiz ir arī tiesību zinātnieks, un tas ir profesors Kalvis Torgāns. Svinīgais notikums – Latvijas Universitātes Gada balvu pasniegšana – risinājās šā gada ...
AUTORU KATALOGS