ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

22. Februāris 2011 /Nr.8 (655)

Advokātu ētika: honorārs un personiskā reklāma
4 komentāri
Mg.iur.
Jeļena Rakova
zvērināta advokāte 

2010. gada aprīlī Latvijas Zvērinātu advokātu kopsapulce pieņēma grozījumus Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūtos1 (turpmāk – Statūti) un Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksā2 (turpmāk – arī Ētikas kodekss). Statūti arī ir papildināti ar 2.8. punktu, kas nosaka advokāta un klienta vienošanās saturu un formu, kā arī paredz kārtību, kādā zvērināta advokāta izrakstītais rēķins ir nododams piespiedu izpildei. Savukārt izmaiņas Ētikas kodeksā attiecas uz personiskās reklāmas jautājumiem zvērinātu advokātu darbībā.

Šajā rakstā tiks apskatītas iepriekšminētās izmaiņas zvērinātu advokātu darbību regulējošajos dokumentos, kas saistītas ar zvērināta advokāta profesijas nozīmi un mērķi sabiedrībā.

Mīti par advokāta profesiju

Advokatūras likuma 107. pants3 paredz, ka zvērinātu advokātu profesionālā darbība ir intelektuāls darbs un tās mērķis nav peļņas gūšana. Mūsdienu komercializētajā pasaulē šis princips saistībā ar advokāta profesiju bieži vien tiek uztverts kā nepatiess un liekulīgs. Sabiedrības skepse par advokātu darbību (attiecinot šo skepsi arī uz tiesu sistēmu kopumā) daļēji saistīta ar pretrunām starp uzvedības teorētisko modeli un praksi. Pretrunas rodas, salīdzinot advokātu darbību un uzvedību ar normatīvajos tiesību aktos un citos regulējošajos dokumentos deklarētajām uzvedības normām. Arī topošie advokāti bieži vien nav pārliecināti, ka viņu izvēlētās profesionālās darbības mērķis nav peļņas gūšana, un uzskata, ka tieši iespējamo lielo ienākumu dēļ, kurus garantē īpašais statuss, advokāta profesija ir tik pievilcīga. Sapņojot par lielajiem ienākumiem, ārpus uzmanības paliek fakts, ka advokāta darbs bieži vien ir intelektuāli un psiholoģiski smags, dažkārt nervozs un ne tik labi apmaksāts, kā sākumā šķita. Turklāt advokāta statuss uzliek arī ievērojamus ierobežojumus gan nodarbošanās ziņā, aizliedzot veikt juridisko darbību kā uzņēmējdarbību, gan uzvedības ziņā, paredzot pienākumu ievērot advokāta profesijai raksturīgās ētikas normas.

Advokāta profesijai ir raksturīga divējāda daba. No vienas puses, advokāti ir tiesu sistēmai piederīgas personas un demokrātiskas valsts tiesībaizsardzības sistēmas neatņemama sastāvdaļa. Advokāts ir valsts varai piederīga persona un nodrošina tiesu varas funkciju īstenošanu, aizstāvot personu aizskartās tiesības un tiesiskās intereses. Advokāta galvenais uzdevums – nodrošināt juridisko palīdzību ikvienai juridisko palīdzību lūgušai personai, izmantojot visus tiesību aktos paredzētos līdzekļus un metodes. Tātad advokāts, pats būdams valsts varas pārstāvis, veic zināmu kontroli pār taisnīguma un likumības nodrošināšanu sabiedrībā.

Advokāts ir pirmais, pie kā nonāk strīds. Līdzīgi, kā to dara tiesnesis, advokāts noskaidro faktiskos apstākļus, atrod, interpretē un piemēro tiesību normas, kas var būt attiecinātas uz konkrēto situāciju. Savam klientam advokāts godīgi atklāj iespējamos klienta situācijas attīstības un atrisināšanas variantus – gan klientam labvēlīgus, gan nelabvēlīgus. Šajā advokāta uzvedības aspektā izpaužas advokāta profesionālās neatkarības princips, proti, būt brīvam gan no ārējās (piemēram, klienta vai sabiedrības spiediena), gan iekšējās (piemēram, uztvert situāciju sev vēlamā subjektīvā izpratnē) ietekmes.

No otras puses, advokāta profesijai ir raksturīgi privāttiesisko attiecību elementi, kuri bieži vien kļūst par traucēkli advokāta kā tiesu varai piederīgas personas funkciju izpratnē.

komentāri (4)
4 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
neadvokāts
28. Februāris 2011 / 23:13
0
ATBILDĒT
neesmu zvērināts un nav arī doma par tādu kļūt, bet visi rakstā minētie ētikas principi, manuprāt, būtu attiecināmi uz juristiem vispār, kā ideālais modelis vai jābūtība. Līdz ar to, man nav saprotams, kālab autore šīs lietas grib pierakstīt tieši zvērinātajiem? Vai šamie ar kaut ko labāki/savādāki??
sfinksa
25. Februāris 2011 / 20:21
0
ATBILDĒT
Teorija pareiza, taču Jūs vēlamo uzdodiet par esošo. Saskaņā ar šīm teorētiskajām nostādnēm strādā labi ja pāris desmitu advokātu
zvērināta
22. Februāris 2011 / 23:26
0
ATBILDĒT
Liels paldies kolēģei Jeļenai Rakovai par izteikto viedokli .Raksts ir īstajā laikā,jo advokāti ir norūpējušies par to ,ka ar jaunās paaudzes ienākšanu mūsu korporācijā ,jūtama neizpratne par advokāta profesijas sūtību un misiju ,par advokatūras pamatprincipu būtību. Jūtama liela tieksme uz komercializēšanos un advokātu profesionālās ētikas nerespektēšanu. Tas attiecināms gan uz nesamērīgi augstu honorāru pieprasīšanu ,gan advokātu neatkarības principu neievērošanu , gan savstarpējo advokāta un klientu uzticības zaudēšanu ,advokāta reputācijas un profesionālā godīguma nepareizas izpratnes , koleģialitātes neievērošanu , neētisku sevis reklamēšanu un citu principu neievērošanu. Mana pārliecība ,ka advokāts godu un cieņu neiegūst ar sevis reklamēšanu ,ar to ,ka viņš piedalās daudzās skandalozās lietās ,bet gan ar to ,ka viņš vienmēr sniedz cilvēkiem patiesu juridisko palīdzību,kuriem tā ir nepieciešama, nerēķinoties ar to ,vai viņam samaksās lielu honorāru .

Uzvarētā lietā lielāko gandarījumu dod nevis saņemtais honorārs ,bet gan apziņa, ka tu ar savām zināšanām un ieguldīto darbu,esi panācis lietas Taisnīgu risinājumu.

Nevaru atbalstīt tos kolēģus ,kuri vēlas liberalizēt ,modernizēt,pārkārtot advokatūras struktūru ,pamatprincipus ar mērķi gūt lielāku peļņu.Latvijas Republikas Advokatūra ,dibinoties 1921.gada 19.martā ,principā pārnēma Senās Romas un Francijas advokatūras pamatprincipus. 90 gadu garumā mūsu Advokatūra ir mācējusi pastāvēt,neatkarīgi no politiskajām varām un to spiedieniem. Es ļoti vēlētos ,lai mēs paši to nesagrautu no iekšienes. Vēlreiz paldies autorei par aktuālu tēmu un novēlu nākošājā rakstā aprakstīt tieši mūsu sirmās Advokatūras vēsturi,tradīcijas un cilvēkiem ,kuri izveidoja to. Ar šādu publikāciju palīdzību mums būtu vieglāk saprast ,ka mēs neesam vienkārši pilsoņi-komersanti ,bet gan Taisnības uzraugi , kuru pienākums ir glabāt profesijas godu un cieņu un ,ka īstenojot runas brīvību un citu pilsoņu brīvības ,mums ir jāievēro likums un atzītie profesionālie standarti un ētika. Nekāda modernizācija un pakaļdarināšana vienas vai otras valsts advokātu praksei nav patreiz nepieciešama. Mums pašiem ir pietiekoši labi mūsu darbības regulējoši likumi ,Ētikas kodeks , tradīcijas, ar kuru palīdzību mēs varam veikt savu profesionālo darbu godīgi un atbildīgi,kā arī to uzraudzīt. Bet cik labi un profesionāli mēs to darām savās lietās ,ir atkarīgs tikai no katra paša. Vālos nobeigumā apsveikt visus ,visus kolēģus mūsu advokatūras lielajā jubilejā- 90-tajā dzimšanas dienā un novēlēt tai Saules mūžu !
Jūlija
22. Februāris 2011 / 09:55
0
ATBILDĒT
Interesants un labs raksts, paldies autorei!Sakarā ar apskatītajiem jautājumiem varētu arī paanalizēt Eiropas Savienības tiesības un to ietekmi uz nacionālo regulējumu, piemēram, spriedumu lietā C 550/07 P

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:620 7J0550:LV:HTML
visi numura raksti
Dina Gailīte
Notikums
Būtiski sarūk noziedzība, prokuratūra turpina strādāt
Pagājušajā nedēļā, 16. februārī, notika ikgadējā Latvijas virsprokuroru sanāksme, pulcējot gan prokuratūras darbiniekus, gan lielu skaitu šā pasākuma tradicionālo viesu – Saeimas, Augstākās tiesas, valdības, Valsts kontroles, ...
2 komentāri
Helmuts Jauja
Skaidrojumi. Viedokļi
Piezīmes pie jaunā Maksātnespējas likuma
Kopš 2010. gada 1. novembra Latvijā ir spēkā jauns Maksātnespējas likums. Publiskajā telpā līdz šim jau ir apspriesti gan atsevišķi jaunā likuma institūti, gan arī likums kopumā. Ir izskanējuši gan atzinīgi vārdi, gan arī ...
1 komentāri
Danuta Šavdine
Nedēļas jurists
Danuta Šavdine
3 komentāri
Tiesību prakse
Valsts atbildība par tās iestāžu amatpersonu prettiesisko rīcību
Par iestādi Civillikuma 1407. panta izpratnē atzīstama patstāvīga jeb autonoma valsts iestāde. Tiešās pārvaldes iestādes nav iestādes Civillikuma 1407. panta izpratnē, un tām nav juridiskas personas statusa, jo tās savā darbībā ...
2 komentāri
Informācija
Valsts prezidenta atbildes vizīte
AUTORU KATALOGS