ŽURNĀLS Redaktora sleja

20. Janvāris 2015 /Nr.03 (855)

Tiesību sistēmas atvērtība pasaulei
2 komentāri

Eiropas aktualitāte ir musulmaņu spēja integrēties mūsdienu Eiropas kultūras un tiesību sistēmā. Pat Latvijas medijos mūsu valsts prezidentūra Eiropas Savienības Padomē nonākusi otrajā plānā. Pirmais ir eksistenciāls un ilgtermiņa, savukārt otrais ir formāls un īstermiņa jautājums.

Pastāv dažādi viedokļi par musulmaņu integrāciju Eiropā. Viens no priekšlikumiem ir Eiropas noslēgšanās, jo nesenie notikumi Francijā un Vācijā pierāda, ka eiropiešu atvērtība dažādībai vēl nenozīmē iekļaujamo cilvēku lojalitāti Eiropas vērtībām.

Tajā pašā laikā, piemēram, Igaunijā nesen ir pabeigts projekts, kura mērķis ir nodrošināt Igaunijas valsts tiesību sistēmas atvērtību pasaulei. 12. janvārī noslēdzās arī Igaunijas Tieslietu ministrijas īstenotais projekts par Igaunijas likumu iztulkošanu angļu valodā. Projekta pamatojums bija iecere nodrošināt Igaunijas tiesību sistēmas pieejamību maksimāli daudziem pasaules iedzīvotājiem, tādējādi vienkāršojot un sekmējot valstu sadarbību un investīciju piesaisti.

Līdz šim daļa Igaunijas likumu tulkojumu angļu valodā bija atrodami Tieslietu ministrijas interneta mājaslapā. Savukārt tagad likumu tulkojumi ir pieejami valsts oficiālā izdevēja mājaslapā www.riigiteataja.ee/en/. Tulkojumu kvalitāti nodrošina tas, ka likumus tulko zvērināti tulki, kas nokārtojuši valsts eksāmenu un atbilst citām valsts izvirzītām prasībām. Arī zvērinātu tulku likumu (Sworn Translators Act) angļu valodā ērti var atrast jaunajā interneta mājaslapā.

Pieejami ir ne tikai pašreiz spēkā esošie un jau pieņemtie likumi, bet arī spēkā vēl nestājušies. Svarīgi, ka tulkošana neapstāsies. Visi pieņemtie likumi un to grozījumi tiks savlaicīgi tulkoti un būs pieejami. Igaunijas Tieslietu ministrija ir arī pabeigusi tulkot 50 nozīmīgākos likumus un uzsākusi internetā piedāvāt juridiskās konsultācijas krievu valodā.

Vienlaikus gan jāatzīst, ka tulkojumiem nav tāda paša juridiska spēka kā likuma tekstiem igauņu valodā, turklāt, salīdzinot veco un jauno interneta mājaslapu, jāsecina, ka jaunā versija ļauj meklēt likumus pēc mazāk kritērijiem nekā iepriekš.

Baltijas valstu salīdzinājumā Igaunija ir platu soli priekšā gan Latvijai, gan Lietuvai. Abās pārējās Baltijas valstīs likumu pieejamība angļu valodā ir mazāka un ne visi likumi ir iztulkoti aktuālajās redakcijās.

Minētā projekta rezultāts Igaunijā nav tikai likumu tekstu tulkojumi, bet arī vēl citi ieguvumi. Padarot savu tiesību sistēmu pieejamu, Igaunija ir uzlabojusi savu konkurētspēju. Prieks par Igaunijas spēju noteikt smaguma punktus un risināt jautājumus sistēmiski. Projekts ir īstenots vēl lielāka projekta – "Igaunijas e-rezidents" – ietvaros. Nozīmīgs ieguvums ir arī juridiskās terminoloģijas un zvērināta tulka institūta attīstība.

Arī mums būtu jāseko Igaunijas pēdās, sākot vismaz ar tulka institūta sakārtošanu.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Litvins G. Tiesību sistēmas atvērtība pasaulei. Jurista Vārds, 20.01.2015., Nr. 03 (855), 2.lpp.
1
komentāri (2)
2 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Lēnais
20. Janvāris 2015 / 21:13
1
ATBILDĒT
Malači igauņi, bet kādā sakarā tie musulmaņi raksta ievadā?
mazgudrais
20. Janvāris 2015 / 10:55
1
ATBILDĒT
manuprāt normatīvo tiesību aktu tulkošana angļu un krievu valodā daudz vis nepalīdzēs musulmaņu integrācijā, vajadzētu islāmu par valsts reliģiju pasludināt, konstitūciju aizstāt ar korānu, bet krimināllikumu un administratīvo pārkāpuma kodeksu aizstāt ar šariāta tiesībām, tad varētu veikt integrāciju
visi numura raksti
Māris Leja
Skaidrojumi. Viedokļi
Latvijas tiesu kompetence apsūdzības trūkumu novēršanā
Viens no iepriekšējiem autora rakstiem bija veltīts jautājumam, kāda ir tiesas loma apsūdzības trūkumu novēršanā Vācijā, Austrijā un Šveicē.1 Savukārt šis raksts veltīts plašākai Latvijas likuma analīzei par šo jautājumu, ...
10 komentāri
Kristīne Pakārkle
Skaidrojumi. Viedokļi
Kā noskaidrot anonīmā komentētāja identitāti, ja komentārs aizskāris personas godu un cieņu
Ko darīt, ja rupjš interneta komentārs klaji aizskar kādu personu, bet komentāra autors savu identitāti nav norādījis, domājot, visticamāk, ka viņa identitāte paliks nenoskaidrota un par saviem vārdiem nebūs jāatbild? Lai arī vārda ...
5 komentāri
Jānis Sarāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Zaudējumu atlīdzināšana konkurences tiesību pārkāpumu gadījumos
Pamatojoties uz Eiropas Patērētāju organizācijas (BEUC) sniegto informāciju, Bloomberg ziņu aģentūra (Bloomberg News) ziņo, ka Savienības ietvaros ik gadu aptuveni 23 miljardi eiro zaudējumu, kas tikuši nodarīti, pārkāpjot konkurences ...
Šuhrats Mirzajevs
Skaidrojumi. Viedokļi
Funkcionālā pieeja tiesībām tiesību būtības izpratnes procesā
Valsts tālākas demokrātisko reformu attīstības un pilsoniskas sabiedrības veidošanas koncepcijā Uzbekistānas prezidents I.A. Karimovs kā vienu no galvenajiem mūsdienu valsts modernizācijas posma un tiesību sistēmas uzdevumiem ir ...
Jurista Vārds
Informācija
Pieteikums Satversmes tiesā par anonimizācijas apjomu tiesnešu disciplinārlietās
2014. gada 19. decembrī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (AT ALD) nolēma apturēt tiesvedību lietā SKA–370/2014 un iesniegt pieteikumu Satversmes tiesai ar lūgumu vērtēt Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.6 ...
2 komentāri
AUTORU KATALOGS