ŽURNĀLS Tiesību prakses komentāri

12. Marts 2019 /Nr.10 (1067)

Vides aizsardzības nolūkā ierosināta tiesas kontrole pār būvatļauju
Komentārs par Senāta 2018. gada 20. decembra spriedumu lietā SKA-506

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 103. panta pirmajai daļai administratīvā procesa tiesā būtība citastarp ir tiesas kontrole pār iestādes izdota administratīvā akta tiesiskumu. Minētajā normā nostiprināts vispārīgs administratīvā akta tiesiskuma kontroles princips – tiesas uzdevums pārliecināties par to, vai iestādes izdotais administratīvais akts (tostarp arī administratīvā akta izdošanas procesā pieņemtie starplēmumi) atbilst tā izdošanas laika procesuālo un materiālo tiesību normu prasībām. Vienlaikus paturams prātā, ka tiesas kontrole nav pašmērķīga; tās uzdevums ir rast tiesisku un taisnīgu tiesai nodotā strīda risinājumu. Šāda uzdevuma sasniegšana un aizskarto interešu efektīva aizsardzība nav iespējama, formāli piemērojot tiesību normas, bet panākama, tiesiskā regulējuma ietvarā cenšoties rast konkrētajiem apstākļiem atbilstošāko risinājumu.

Tiesas loma efektīvas un uz tiesiskuma nodrošināšanu vērstas kontroles īstenošanā uzskatāmi atklājas Senāta 2018. gada 20. decembra spriedumā lietā SKA-506/2018.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Kā tiesas uzraudzība nodrošina vides aizsardzību
Tiesības uz labvēlīgu vidi ietilpst mūsdienu cilvēktiesību tvērumā, savukārt plašākā nozīmē rūpes par vidi un dabas aizsardzību ir vienīgais veids, kā nodrošināt cilvēces pastāvēšanas ilgtspēju, kas, palielinoties cilvēku ...
2 komentāri
Ilze Znotiņa, Dace Vītola
Tiesību politika
Plānotas būtiskas izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
Jautājumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, pēdējos gados ir pievērsta pastiprināta uzmanība, un šobrīd noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un ...
Latvijas Vēstnesis
Informācija
Jaunums: vietnē likumi.lv pieejami tiesu nolēmumi
Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" sadarbībā ar Satversmes tiesu un Augstāko tiesu piedāvā jaunas iespējas darbam ar tiesību aktiem vietnē Likumi.lv: tajā tiesību akti ir papildināti ar atsaucēm uz Augstākās ...
Jautrīte Briede
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts iestāžu rūpības pienākuma princips: saturs un piemērošana administratīvajās tiesībās
Nesen, meklējot tīmeklī informāciju par administratīvā procesa principiem, uzdūros Eiropas Savienības administratīvā procesa principu analīzei.1 Analīzē kā viens no pamatprincipiem bija norādīts rūpības pienākums (angļu val. the ...
Ieva Višķere
Skaidrojumi. Viedokļi
Par pieeju tiesai vides aizsardzības interesēs
Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 115. pants noteic, ka valstij ir pienākums aizsargāt ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un ...
AUTORU KATALOGS