ŽURNĀLS Tiesību prakses komentāri

12. Marts 2019 /Nr.10 (1067)

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana mainīgajā būvniecības procesā
Komentārs par 2018. gada 23. aprīļa lēmumu lietā Nr. SKA-989
Mg. iur.
Dārta Ūdre
Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora palīdze 

Prasījumi vides tiesībās lielā daļā gadījumu tiek pieteikti būvniecības lietās, kurās būvdarbi jau ir radījuši vai potenciāli radīs vides tiesību aizskārumu. Tādēļ ir pamats apgalvot, ka sabiedrībai piešķirto vides tiesību sekmīgai īstenošanai nepieciešams pārzināt ne tikai Administratīvā procesa likuma un Vides aizsardzības likuma, bet arī Būvniecības likuma prasības. Arī komentējamā lieta šajā ziņā nav izņēmums. Senāta lēmums lietā Nr. SKA-989/2018 jau ir pamanīts tiesību praktiķu vidū,1 tomēr, autores ieskatā, tajā nepelnīti nav izceltas vairākas vērtīgas atziņas. Senāts komentējamā lēmumā atteica pieņemt pieteikumu, nosūtot pieteikuma materiālus pievienošanai administratīvajai lietai Nr. A420334717, jo abos pieteikumos bija ietverti iebildumi pret vienu būvniecības procesu. Tādēļ komentārā atspoguļoti arī apstākļi, kas lēmumā atreferēti no minētajā lietā pieņemtā lēmuma par pieteikuma pieņemšanu un administratīvās lietas ierosināšanu.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Kā tiesas uzraudzība nodrošina vides aizsardzību
Tiesības uz labvēlīgu vidi ietilpst mūsdienu cilvēktiesību tvērumā, savukārt plašākā nozīmē rūpes par vidi un dabas aizsardzību ir vienīgais veids, kā nodrošināt cilvēces pastāvēšanas ilgtspēju, kas, palielinoties cilvēku ...
2 komentāri
Ilze Znotiņa, Dace Vītola
Tiesību politika
Plānotas būtiskas izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
Jautājumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, pēdējos gados ir pievērsta pastiprināta uzmanība, un šobrīd noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un ...
Latvijas Vēstnesis
Informācija
Jaunums: vietnē likumi.lv pieejami tiesu nolēmumi
Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" sadarbībā ar Satversmes tiesu un Augstāko tiesu piedāvā jaunas iespējas darbam ar tiesību aktiem vietnē Likumi.lv: tajā tiesību akti ir papildināti ar atsaucēm uz Augstākās ...
Jautrīte Briede
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts iestāžu rūpības pienākuma princips: saturs un piemērošana administratīvajās tiesībās
Nesen, meklējot tīmeklī informāciju par administratīvā procesa principiem, uzdūros Eiropas Savienības administratīvā procesa principu analīzei.1 Analīzē kā viens no pamatprincipiem bija norādīts rūpības pienākums (angļu val. the ...
Ieva Višķere
Skaidrojumi. Viedokļi
Par pieeju tiesai vides aizsardzības interesēs
Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 115. pants noteic, ka valstij ir pienākums aizsargāt ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un ...
AUTORU KATALOGS