ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

26. Marts 2019 /Nr.12 (1070)

Darba tiesisko attiecību pušu līdzsvars pēc nesenajiem Darba likuma grozījumiem
Mg. iur.
Edgars Riņķis
Zvērinātu advokātu biroja "PricewaterhouseCoopers Legal" jurists 

2018. gada 28. novembrī stājās spēkā grozījumi Darba likumā. Tajos tika grozīta 112. pantā noteiktā atlaišanas pabalsta izmaksa un precizēta prasības celšanas kārtība pabalsta neizmaksāšanas gadījumā. Nav šaubu, ka šī jautājuma risināšanai bija jāprecizē likums, jo iepriekšējais regulējums kopsakarā ar tiesu praksē noteikto radīja neskaidras tiesību konstrukcijas. Diemžēl likumā noteiktā jaunā kārtība neliecina par pilnībā izsvērtu pieeju darba tiesību problēmjautājumu risināšanai. Par aspektiem, kas liek aizdomāties par šo apgalvojumu, skaidrots šajā rakstā.

Atlaišanas pabalsta izmaksa

Grozītajā Darba likuma regulējumā – 112. pantā – noteikts: ja darbinieks uzsaka darba līgumu, pamatojoties uz Darba likuma 100. panta piekto daļu (uzteikuma pamatā ir svarīgs iemesls, kas, pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības), darba devējam ir pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu tikai tad, ja darba devējs piekrīt, ka darbinieka uzteikuma iemesls ir svarīgs. Iepriekš likumā bija paredzēta kārtība, kurā pietika tikai ar darbinieka uzteikumu, kas pamatots ar Darba likuma 100. panta piekto daļu, lai darba devējam būtu pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu. Darba likuma 112. pantā likumdevējs iepriekš bija izvirzījis imperatīvu nosacījumu – darba devēja pienākumu izmaksāt atlaišanas pabalstu.

6
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Annija Kārkliņa, Ēriks Krēsliņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Darba tiesību aktuālie problēmjautājumi
Raksta mērķis ir analizēt jautājumu par to, kā darba tiesisko attiecību ietvaros ir iespējams līdzsvarot darbinieka un darba devēja intereses. Lai atspoguļotu minētā jautājuma problemātiku, raksta ietvaros analizētas vairākas Darba ...
1 komentāri
Irēna Liepiņa
Viedoklis
Koplīgums kā instruments darbinieku un darba devēju interešu ievērošanai
Pagājušonedēļ, 18. un 19. martā, notika Baltijas jūras valstu arodbiedrību tikšanās, kurā īpaša uzmanība tika veltīta nozares koplīgumiem un Zviedrijas sociālajam modelim. Savukārt starptautiskās konferences "Nozaru koplīgumi un ...
Vita Bērziņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Princips "piesārņotājs maksā"
Viens no vides aizsardzības tiesību pamatprincipiem gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī ir princips "piesārņotājs maksā". Tas ir princips, kuru ievēro, veidojot vides politiku valstī un pieņemot lēmumus, kas var ietekmēt vidi ...
1 komentāri
Jurista Vārds
Tiesību prakse
Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā "Kangers pret Latviju"
Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) 14. martā pasludināja spriedumu lietā "Kangers pret Latviju",1 ar sešām balsīm pret vienu secinot, ka ir noticis Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) 6. panta ...
Karīna Baltiņa
Juridiskā darba tirgus
Jaunais jurists: Karīna Baltiņa
AUTORU KATALOGS