ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

7. Aprīlis 2020 /Nr.14 (1124)

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un uzturēšanas pakalpojumu izdevumu prioritāte piedziņas procesā
Dagnija Palčevska
Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore 

Valsts kontroles šī gada sākuma revīzijas ziņojums par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atbilstību drošuma prasībām1 ir ar jaunu sparu aktualizējis diskusijas, kā veidot tādu tiesisko vidi, kas vienlaikus stiprinātu Dzīvokļa īpašuma likumā ietverto proporcionalitātes principu dzīvokļa īpašnieka atbildībā2 un nodrošinātu, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tiek uzturētas un uzlabotas visā to ekspluatācijas laikā. Viens no risinājumiem šī mērķa sasniegšanā ir Saeimas Juridiskajai komisijai iesniegtais Tieslietu ministrijas darba grupā tapušais priekšlikums veikt grozījumus Civilprocesa likumā.3 Publikācija sagatavota, līdzdarbojoties Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta kolēģiem Tomam Dreikam, Dacei Vārnai, Lindai Vaļtei un Ivetai Gedus.

Priekšlikums paredz, ka no ienākumiem, pārdodot ar ķīlu apgrūtināto nekustamo īpašumu, prioritāri pirms hipotekārā kreditora prasījuma apmierināšanas noteiktā daļā (5 % no ienākumiem) ir jāapmierina prasījumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un uzturēšanu.4 istrijā tapušais priekšlikums likumprojektam ir pilnveidots risinājums atsevišķu deputātu rosinātajām izmaiņām Civilprocesa likumā, kuras Saeimā nonākušas ne pirmo reizi.5

Priekšlikuma būtība nav nedz unikāla, nedz jauna, bet līdz šim neviena iniciatīva nav guvusi atbalstu, lai panāktu izmaiņas regulējumā. Līdz šim dominējošais viedoklis, tajā skaitā no Tieslietu ministrijas puses,6 šķietami bija nosliecies hipotekārā kreditora un ķīlas institūta stabilitātes pusē. Tāpēc šīs publikācijas mērķis ir argumentēt, ka Tieslietu ministrijas pozīcijas maiņa un priekšlikums par mājas pārvaldīšanas un uzturēšanas izdevumu prioritāti noteiktā daļā pār hipotekārā kreditora prasījuma apmierināšanu atbilst gan hipotekārā kreditora tiesību aizsardzībai, gan arī dzīvojamo māju uzturēšanai ilgtermiņā.

 

1. Vai ķīlas vērtības uzturēšana atbilst hipotekārā kreditora interesēm

Nav šaubu, ka piedāvātais regulējums aizskar visu to hipotekāro kreditoru tiesības uz īpašumu, kuriem par labu ir nodibinātas hipotēkas uz dzīvokļa īpašumu. Tas izriet no tā, ka priekšlikums piedāvā regulējumu, kas noteiktā apmērā samazina summu, ko hipotekārais kreditors var iegūt sava prasījuma segšanai, ja dzīvokļa īpašums tiek atsavināts piespiedu izsolē. Līdz ar to šādu regulējumu var ieviest, tikai ja tas ir attaisnojams.

Satversmes tiesa ir atzinusi, ka īpašuma tiesības var ierobežot, pārbaudot, vai ierobežojums ir attaisnojams, proti, vai:

1) tas ir noteikts ar likumu;

2) tam ir leģitīms mērķis;

3) tas ir samērīgs (proporcionāls).

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Rihards Gulbis
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvokļu īpašnieku kopība kā īpaša veida tiesību subjekts
Senāta spriedumā lietā Nr. SKC-109/20191 galvenais tiesību jautājums ir saistīts ar prasījumu noilguma termiņu noteikšanu dzīvojamo māju pārvaldnieku celto prasību gadījumā. Līdzās atbildei uz minēto tiesību jautājumu Senāts ...
Leonards Pāvils
Numura tēma
Senāts pārskata dzīvokļu īpašnieku un pārvaldnieku attiecības
Senāta Civillietu departaments ar 2019. gada 12. decembra spriedumu lietā Nr. SKC-109, kam veltīts šis "Jurista Vārda" tematiskais laidiens, būtiski pārskatīja līdzšinējās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku un pārvaldnieku ...
Jurista Vārds
Tiesību politika
Likumdošanas process pandēmijas draudu novēršanai

Pagājušajā nedēļā turpinājās valdības un parlamenta darbs ārkārtējās situācijas apstākļos – ar mērķi ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību un mazināt tā negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.

Linards Ābelīte
Juridiskā darba tirgus
Linards Ābelīte
Jurista Vārds
Informācija
Pastāvīgi uzraudzīs, kā dalībvalstīs ievēro tiesiskumu
Tiesiskums ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai nodrošinātu efektīvu Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu piemērošanu un dalībvalstu savstarpēju uzticēšanos, tāpēc ES ir svarīgi, lai dalībvalstīs tiesiskums, kas paredz ...
AUTORU KATALOGS