ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

19. Maijs 2020 /Nr.20 (1130)

Tiesu prakses maiņa norāda uz skaidra normatīvā regulējuma nepieciešamību
2 komentāri
Dr. iur.
Jānis Kubilis
Zvērināts advokāts ZAB "Vilgerts", Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras pasniedzējs 

Augstākās tiesas mājaslapā ar judikatūras atzīmi publicēts Senāta Krimināllietu departamenta 2020. gada 21. janvāra lēmums lietā Nr. SKK-1 (turpmāk – Senāta lēmums), kurā izteiktas vairākas nozīmīgas atziņas saistībā ar cietušā tiesībām uz kaitējuma kompensāciju noziedzīga nodarījuma, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu (Krimināllikuma 260. pants), izdarīšanas rezultātā un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma (turpmāk – OCTA likums) regulējumu un piemērošanu šādos gadījumos.

Senāta lēmumā, atsaucoties uz Augstākās tiesas 2010/2011. gada tiesu prakses apkopojumu "Tiesu prakse par morālā kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā" (turpmāk – Tiesu prakses apkopojums), norādīts, ka tiesas, izskatot cietušā kompensācijas pieteikumus par Krimināllikuma 260. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma rezultātā personai un mantai nodarīta kaitējuma kompensēšanu, pārsvarā izlemj kompensācijas pieteikumu pēc būtības un nosaka kompensāciju cietušajam, piedzenot to no vainīgā, ievērojot judikatūrā pausto atziņu, ka kriminālprocesā, izlemjot jautājumu par radītā kaitējuma (mantiskā un nemantiskā) kompensēšanu, jāņem vērā izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība, aprēķinātā, bet vēl neizmaksātā apdrošināšanas atlīdzība, kā arī iespējamā apdrošināšanas atlīdzība neatkarīgi no tā, vai cietusī persona ir paspējusi iesniegt iesniegumu par apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanu vai nevēlas to darīt vispār.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri (2)
2 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Octa
5. Jūnijs 2020 / 00:13
0
ATBILDĒT
Vai zinājāt, ka ir tāda lapa - https://www.manapolise.lv/ , kurā var atrast pilnīgi visus tirgus OCTA apdrošināšanas polišu piedāvājumus? Katrs atšķiras pēc cenas un punktiem, ko piedāvājums garantē.
OCTA
19. Maijs 2020 / 15:26
0
ATBILDĒT
Tas ir uzteicami, ka raksta autors, analizējot Senāta spriedumu šajā lietā, saskata
arī nepilnības un izvirza priekšlikumus.
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Senāts lēmumā skaidro likumu savstarpējo mijiedarbību
Laura Smukule, Nora Magone
Skaidrojumi. Viedokļi
Kaitējuma kompensācija ceļu satiksmes un transportlīdzekļu ekspluatācijas pārkāpumu gadījumos
Cietušā tiesības uz kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā ir viens no kriminālprocesa taisnīga noregulējuma elementiem. Kriminālprocesā līdzās vispārīgam kaitējuma atlīdzināšanas mehānismam pastāv arī izņēmums – ...
Āris Kakstāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Obligātā apdrošināšana obligāti pirms kriminālprocesa
Obligātā apdrošināšana kā civiltiesisks līdzeklis, lai atslogotu kriminālprocesus, nav tikai fakultatīvs līdzeklis. Princips, ka ar obligāto apdrošināšanu var un vajag atslogot amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu, piemērojams ne ...
Jeļena Alfejeva
Skaidrojumi. Viedokļi
Virzība uz obligātās apdrošināšanas regulējumu atbilstoši ES tiesībām
Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu kā obligātu Latvijas likumdevējs ir noteicis kopš 1997. gada 1. septembra. Jāatzīst, ka tas ir noticis ātrāk, nekā sabiedrībā ir nostabilizējusies izpratne gan ...
Iveta Ļaksa
Skaidrojumi. Viedokļi
Likums aizsargā abas puses
2020. gada 21. janvārī Senāta Krimināllietu departaments lietā SKK-1/20201 nolēma grozīt tiesu praksi saistībā ar kaitējuma kompensāciju cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un ...
AUTORU KATALOGS