ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

1. Decembris 2020 /Nr.48 (1158)

Dažas piezīmes par Ekonomisko lietu tiesai piekritīgajiem Krimināllikuma pantiem
Ekonomisko lietu tiesas piekritība
 
Mārtiņš Lode
Tieslietu ministra padomnieks 

Zināms, ka Ekonomisko lietu tiesas (turpmāk – ELT) kompetencē būs ne vien komplicēti komercstrīdi, bet arī noziedzīgi nodarījumi, kas atstāj būtisku ietekmi uz valsts ekonomiku, finanšu sistēmu, valsts reputāciju, uzņēmējdarbības vides drošību un investīciju piesaisti. Šajā rakstā uzmanību pamatā akcentēšu uz vienu ELT piekritīgu noziedzīgo nodarījumu – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (Krimināllikuma (turpmāk – KL) 195. pants).

Arī koruptīvie noziedzīgie nodarījumi ir ELT kompetencē, un sarežģītākās korupcijas lietas būs nopietns izaicinājums un pārbaudījums jaunajiem ELT tiesnešiem, tomēr lielāku pārbaudījumu un daudz nezināmā ELT varētu sagādāt tieši KL 195. pants ne vien tāpēc, ka pēc šī panta uzsāktie kriminālprocesi varētu sastādīt 90 % no visām krimināllietām, bet arī tāpēc, ka strauji aug pēc šī panta uzsākto kriminālprocesu skaits. Šie faktori jāņem vērā, organizējot jauno ELT tiesnešu apmācību. Nav izslēgts, ka tieši šo lietu apjoms nākotnē liks pārskatīt un palielināt tiesas kapacitāti.

 

ELT piekritīgie KL panti

2020. gada 19. novembrī Saeima pieņēma Kriminālprocesa likuma (turpmāk –KPL) grozījumus,1 kuri nosaka ELT kompetencei piekritīgās krimināllietu kategorijas. KPL grozījumi stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, un saskaņā ar grozījumiem KPL 442.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Nākamgad darbu sāks jauna specializētā tiesa ar specifisku kompetenci
Kopš šovasar veiktajiem grozījumiem1 likuma "Par tiesu varu" 29. panta 1.1 daļa paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (ELT), kura ...
Inita Ilgaža
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesa – kāda tā būs?
Saeima 2020. gada 17. jūnijā pieņēma grozījumu likumā "Par tiesu varu", kas paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (turpmāk arī – ...
Kristīne Miļevska
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesas kompetence civillietās
Ar 2020. gada 1. oktobra likumu "Grozījumi Civilprocesa likumā" Saeima noteica Ekonomisko lietu tiesas (turpmāk – ELT) kompetenci civillietās. Raksta mērķis ir sniegt priekšstatu par ELT kompetences noteikšanas kritērijiem, galvenajām ...
Vadims Mantrovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no pārapdrošināšanas līguma
Saskaņā ar 2020. gada 1. oktobra likuma "Grozījumi Civilprocesa likumā" 1. pantu Civilprocesa likuma 24. pants tika papildināts ar 1.1 daļas 1. punktu, atbilstoši kuram Ekonomisko lietu tiesa kā pirmās instances tiesa izskatīs prasības, ...
Pauls Zeņķis
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu līgumiem
2020. gada 1. oktobrī pieņemts un ar 2021. gada 1. janvāri spēkā stāsies likums "Grozījumi Civilprocesa likumā"1 (turpmāk – Grozījumi), kas Civilprocesa likuma2 24. pantu papildinās ar 1.1 daļu un noteiks jaunizveidotās Ekonomisko ...
AUTORU KATALOGS