ŽURNĀLS Tiesību prakse

1. Decembris 2020 /Nr.48 (1158)

Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņas Latvijas lietās saistībā ar tiesvedību ilgumu

"Jurista Vārds" jau informēja,1 ka šā gada 13. novembra sēdē Tieslietu padome uzklausīja un pieņēma zināšanai un turpmākai rīcībai ar tās lēmumu izveidotās darba grupas ziņojumu2 par ilgo tiesvedību cēloņiem un priekšlikumiem to novēršanai. Šim nolūkam Ārlietu ministrijas Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs sagatavoja arī detalizētu pārskatu3 par Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) judikatūru Latvijas lietās saistībā ar tiesībām uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā. Šajā materiālā vērsta uzmanība uz būtiskākajiem secinājumiem, kas formulēti ECT judikatūras izpētē.

Kā izriet no pārskatā ietvertās informācijas, tajā ir apkopota ECT judikatūra Latvijas lietās par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (ECK) 6.

0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Nākamgad darbu sāks jauna specializētā tiesa ar specifisku kompetenci
Kopš šovasar veiktajiem grozījumiem1 likuma "Par tiesu varu" 29. panta 1.1 daļa paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (ELT), kura ...
Inita Ilgaža
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesa – kāda tā būs?
Saeima 2020. gada 17. jūnijā pieņēma grozījumu likumā "Par tiesu varu", kas paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (turpmāk arī – ...
Kristīne Miļevska
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesas kompetence civillietās
Ar 2020. gada 1. oktobra likumu "Grozījumi Civilprocesa likumā" Saeima noteica Ekonomisko lietu tiesas (turpmāk – ELT) kompetenci civillietās. Raksta mērķis ir sniegt priekšstatu par ELT kompetences noteikšanas kritērijiem, galvenajām ...
Vadims Mantrovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no pārapdrošināšanas līguma
Saskaņā ar 2020. gada 1. oktobra likuma "Grozījumi Civilprocesa likumā" 1. pantu Civilprocesa likuma 24. pants tika papildināts ar 1.1 daļas 1. punktu, atbilstoši kuram Ekonomisko lietu tiesa kā pirmās instances tiesa izskatīs prasības, ...
Pauls Zeņķis
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu līgumiem
2020. gada 1. oktobrī pieņemts un ar 2021. gada 1. janvāri spēkā stāsies likums "Grozījumi Civilprocesa likumā"1 (turpmāk – Grozījumi), kas Civilprocesa likuma2 24. pantu papildinās ar 1.1 daļu un noteiks jaunizveidotās Ekonomisko ...
AUTORU KATALOGS