ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

26. Janvāris 2021 /Nr.4 (1166)

Sociālais dzimums Stambulas konvencijā un Latvijas tiesību sistēmā
6 komentāri

Neraugoties uz Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu1 (turpmāk – Stambulas konvencija) mērķiem un aizsargājamām tiesībām, Eiropas Padomes dalībvalstīm, tajā skaitā Latvijai, konvencijā ietvertās saistības ir radījušas bažas. Lielākās diskusijas par Stambulas konvenciju rada tajā iekļautais sociālā dzimuma (dzimtes) jeb angliski gender jēdziens. Šis jēdziens nav vispārzināma un ierasta prakse un ir radījis daudz neskaidrību, tāpēc šajā un vēl vienā rakstā tiks padziļināti analizēta tā nozīme, saturs un atbilstība Satversmei.

Gender jēdziens

Pētot jautājumus par Stambulas konvenciju, autorei radās priekšstats, ka jēdzienu lietojumā netiek ievērota konsekvence, radot risku mainīt pateiktā jēgu.

Gan angliski, gan valstu nacionālajās valodās termini sex un gender bieži vien tiek jaukti, aizstājot tos ar vienu vārdu vai lietojot kā sinonīmus. Juridiski termins sex tiek lietots saistībā ar bioloģiskām, ģenētiski noteiktām atšķirībām starp vīrieti un sievieti. Citas atšķirības ir vairāk sociālas, un to apzīmēšanai tiek lietots termins gender. Praksē šos jēdzienus dažreiz ir grūti atšķirt, tāpēc akadēmiķi, tiesas un likumdevēji tos nenodala, padarot atšķirību neskaidru.2

Latviešu valodā vārds gender gramatiski tiek tulkots kā dzimte, taču var tikt lietots arī vārds "dzimums".3 Savukārt "dzimums" tiek tulkots kā sex vai sociālas konstrukcijas nozīmē gender.4 Arī Stambulas konvencijā un citos latviešu valodas avotos gender tiek tulkots gan kā sociālais dzimums, gan kā vienkārši dzimums. Tādējādi rodas neizpratne par to, kad tekstā ir domāts bioloģiskais un kad sociālais dzimums vai arī abi. Ņemot vērā šo apstākli, autore šajā un turpmākajos rakstos no avotiem atspoguļotajā informācijā terminu gender netulkos.

 

Sociālais dzimums starptautiskajās tiesībās

Jau sākotnēji jāmin, ka gender institūts nav nekas jauns, ir apzinātas ar to saistītās problēmas, tās tiek analizētas un veikti centieni to novēršanai – ne tikai reģionāli, kā to šobrīd dara Eiropas Padome, bet arī starptautiski – Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) ietvaros. Ir izdoti dažādi dokumenti, bukleti, un jautājums ir aktuāls arī šajā cilvēktiesību aizsardzības līmenī.

ANO augstais cilvēktiesību komisārs nodarbojas ar gender integrāciju, cīnās pret gender stereotipiem un uzsver to problemātiku.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri (6)
6 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Sociālais Napoleons
30. Janvāris 2021 / 21:37
4
ATBILDĒT
Pati ideja par to, ka cilvēks var izvēlēties savu dzimumu ir diezgan nesaprotama. Cilvēkam piedzimstot ir noteikts bioloģiskais dzimums un attiecībā uz to pārējie cilvēki reaģē kā pret vīrieti vai sievieti. Izvēlēties citu (sociālo) dzimumu (un rietumos tie nav tikai divi) ir tik pat neloģiski kā izvēlēties savu rasi vai vecumu. Sociālā rase un sociālais vecums ir tik pat leģitīma ideja kā sociālais dzimums. Ja vīrietis var pateikt, ka ir sieviete, kādēļ viņš nevar pateikt, ka ir trīsgadīga afroamerikāniete, nevis 40 gadus vecs baltais vīrietis? Soli pa solītim tuvojamies neprātam. Manuprāt šeit tolerance ir pārkāpusi jebkādas saprāta robežas.
Likums un kārtība > Sociālais Napoleons
1. Februāris 2021 / 10:17
12
ATBILDĒT
Lūdzu, izlasiet rastu, pirms ķerieties pie dzimuma maiņas vai rases un vecuma izvēles :)) nav tur nekā par 40 gadus vecu vīrieti, kurš grib kļūt par 3 gadus vecu āfrikānieti...
Raksts ir tieši par to, ka nav nekāda leģitīma pamata piepildīt konvencijas jēdzienu gender ar mežonīgām fantāzijām par to, cik daudziem dzimumiem vai dažādām dzīvnieku sugām tu gribi piederēt.
Neskatoties uz fundamentālo kristiešu un ultra konservatīvo nacionālistu slēptajām vēlmēm, nekā tāda Stambulas konvencijā nav.
Vienkārši nav. Nav un viss.
SOCIĀLAIS NAPOLEONS > Likums un kārtība
1. Februāris 2021 / 17:22
2
ATBILDĒT
Tas bija komentārs par pašu sociālā dzimuma ideju...
Arguments par 40 gadīgus vecu balto vīrieti ir analoģija starp dzimuma izvelēs brīvību un vecuma/rases izvēles brīvību (jo šīs ir bioloģiski nemaināmas lietas), nevis atsauce uz rakstā minēto. Pati ideja ir absurda.
Seskis > Sociālais Napoleons
1. Februāris 2021 / 10:14
3
ATBILDĒT
Eiropas sesks (Mustela putorius), ir sermuļu dzimtas plēsējs, tomēr sociālā dzimuma tiesības ir ļāvušas Eiropas seska indivīdam kļūt par balto vīrieti - Seski!
Vai ir tik sarežģīti
28. Janvāris 2021 / 15:55
0
ATBILDĒT
Gender, manuprāt, ir bioloģiskais dzimums - vīrietis vai sieviete. Savukārt sex ir tas, ar ko persona sevi pozicionē dzimumdzīvē jeb, lietojot, anglicismu - seksā. Attiecīgi vārds sex ļoti bieži tiek lietots neatbilstoši tā būtībai. Ja runājam par bioloģisko dzimumu, būtu jālieto tikai un vienīgi vārds gender jeb dzimums.
Max Headroom
26. Janvāris 2021 / 00:16
0
ATBILDĒT
Lai kurā ratifikācijas pusē katrs no mums nenostātos, ir jāatzīst, ka vārdu savienojums "sociālais dzimums" ir neveiksmīgs tulkojums un var radīt arī pārpratumus. Var minēt, vai tās ir latviešu terminologiem raksturīgās problēmas - mīlestības pret gariem un izsmeļoši sevi skaidrojošiem terminiem - sekas vai kas cits, bet tādas ir manas domas. Varbūt bija drošāk jāiet uz to pašu "dzimtes" jēdzienu - ne jau pirmoreiz vārdi iegūst papildnozīmes.
visi numura raksti
Jānis Priekulis
Skaidrojumi. Viedokļi
Par tiesībām atkārtoti ieņemt Satversmes tiesas tiesneša amatu
Raksta mērķis ir sniegt atbildi uz jautājumu: vai atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam personai ir tiesības atkārtoti ieņemt Satversmes tiesas tiesneša amatu, un vai šajā sakarā būtu nepieciešams veikt kādas ...
Jānis Neimanis
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesneša atkārtotas apstiprināšanas aizliegums Satversmes tiesā
1 komentāri
Andrejs Judins
Tiesību politika
Par Pilsonības likuma 9. panta pirmās daļas 5. punkta interpretāciju
Edgars Rinkēvičs
Notikums
Izšķirīgā diplomātiskā uzvara: Latvijas starptautiskajai atzīšanai de iure – 100
Mārtiņš Drēģeris
Notikums
Pārdomājot Latvijas valsts starptautiskās atzīšanas de iure pirmo gadsimtu  
2021. gada 26. janvārī aprit pirmie simts gadi kopš Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure. Šis atzīšanas fakts Latvijas valsti uz pasaules kartes nostiprināja par pilntiesīgu starptautisko tiesību subjektu. Ceļš kopš ...
2 komentāri
AUTORU KATALOGS