ŽURNĀLS Viedoklis

2. Marts 2021 /Nr.9 (1171)

Par labticīga ieguvēja mantisko interešu aizsardzību kriminālprocesā
1 komentāri
Dr. iur.
Andrejs Judins
 

Šā gada 23. februārī Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijā notika pirmā diskusija par labticīga ieguvēja interešu aizsardzību kriminālprocesā. Problēmas esamību diskusijas dalībnieki nenoliedza, bet viedokļi par iespējamiem risinājumiem atšķīrās.

2017. gadā Satversmes tiesa atzina par Satversmei atbilstošu Kriminālprocesa likuma (turpmāk – KPL) 360. panta pirmo daļu, kas paredz, ka noziedzīgi iegūta manta, ja tā atrasta pie trešās personas, atdodama pēc piederības īpašniekam vai likumīgajam valdītājam.1 Ņemot vērā, ka ar noziedzīgo nodarījumu cietušajam tiek radīts mantisks zaudējums un ka tiesiskā stāvokļa atjaunošana, kas pastāvēja pirms noziedzīga nodarījuma izdarīšanas, sekmē krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulēšanu, šis atzinums ir loģisks un saprotams. Tomēr tiesu prakse demonstrē arī piemērus, kad taisnīguma atjaunošana attiecībā uz vienu personu (cietušo) var radīt netaisnīgumu citai personai (mantas labticīgam ieguvējam).

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Andis
5. Marts 2021 / 13:40
0
ATBILDĒT
Piekŗītu, papildināt KPL 360. pantu ar otro prim daļu, paredzot, ka gadījumā, ja noziedzīgi iegūta manta ir zemesgrāmatā nostiprināts nekustamais īpašums, trešajai personai, kas bija šīs mantas labticīga ieguvēja, valsts izmaksā kompensāciju. Ja šāda manta piekrīt valstij, kompensāciju neizmaksā,
bet mantu nodod labticīgajam ieguvējam. Liekas, ka nav godīgi, jo citi labticīgie līdz šim ir zaudējuši mantu, tātad lobisms.
visi numura raksti
Vita Liberte, Stella Kaprāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Autortiesību regulējuma izmaiņas saistībā ar digitālā vienotā tirgus direktīvām
Šogad gaidāmas vairākas izmaiņas intelektuālā īpašuma tiesību regulējumā: 2019. gada 17. aprīlī pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko ...
Daira Sergejeva
Skaidrojumi. Viedokļi
Noziedzīgi iegūtas mantas institūta izpratne starpkaru periodā
"Lai saprastu tagadni un paredzētu nākotni, ir jāskatās uz pagātni" – tā reiz teicis vēstures zinātņu doktors, profesors Harijs Tumans.1 Autore pilnībā tam piekrīt. Un tieši tāpēc, ņemot vērā noziedzīgi iegūtas mantas ...
Anna Patrīcija Mālere
Skaidrojumi. Viedokļi
Patiesa informācija kā pamats personas reputācijas aizskārumam
Divu rakstu sērijas pirmajā rakstā tiek noteikts, kas ir reputācijas jēdziens un tā saturs, tiek definēti informācijas veidi. Šajā rakstā tiek aplūkots arī nepieciešamā aizskāruma apmērs, lai konstatētu reputācijas aizskārumu, un ...
Linda Straudovska
Skaidrojumi. Viedokļi
Stambulas konvencijas atbilstība Satversmei
Gender jeb sociālais dzimums ir radījis daudz šaubu un pieņēmumu gan par tā saturu, gan sekām, to ieviešot valsts nacionālajā tiesību sistēmā. Daudzo pieņēmumu rezultātā nepamatoti tiek uzskatīts, ka Eiropas Padomes Konvencija par ...
8 komentāri
Jānis Pleps
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autors Jānis Pleps
Tiesību zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents, Valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos. "Jurista Vārdā" līdz šim publicējis 230 rakstus un viedokļus. Pirmais raksts: 2002. gadā. No ...
AUTORU KATALOGS