ŽURNĀLS Tiesību prakses komentāri

23. Marts 2021 /Nr.12 (1174)

Viedoklis Satversmes tiesas lietā Nr. 2020-23-01
Dr. iur.
Jānis Baumanis
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes vadošais pētnieks 

2020. gada 14. jūlijā autors kā pieaicinātā persona lietā Nr. 2020-23-01 sniedza Satversmes tiesai viedokli par Krimināllikuma 236. panta pirmās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2013. gada 31. martam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 90. un 92. pantam un par 2015. gada 29. oktobra likuma "Grozījumi Krimināllikumā" pārejas noteikuma atbilstību Satversmes 1. un 92. pantam.

Viedoklī autors norādīja, ka līdz 2015. gada 2. decembrim (ieskaitot) Krimināllikuma 236. panta pirmā daļa paredzēja kriminālatbildību par šaujamieroča vai šaujamieroča munīcijas nevērīgu glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises nevērīgu glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu, pārkāpjot normatīvos aktus, kuri regulē ieroču apriti, ja ar šādu nodarījumu citai personai radīta iespēja iegūt šo šaujamieroci, šaujamieroča munīciju, lielas enerģijas pneimatisko ieroci, sprāgstvielu vai spridzināšanas ietaisi.

Savukārt no 2015. gada 3. decembra, kad spēkā stājās 2015. gada 29. oktobra likums "Grozījumi Krimināllikumā", Krimināllikuma 236. panta pirmā daļa paredz kriminālatbildību par šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīcijas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu, pārkāpjot normatīvos aktus, ja tā rezultātā kāds no minētajiem priekšmetiem nozaudēts vai to ieguvusi cita persona.

Pamatojot Krimināllikuma 236. panta pirmās daļas grozījumu nepieciešamību, Tieslietu ministrija norādīja: "Krimināllikuma 236. panta pirmās daļas dispozīcija paredz, ka, tiklīdz ir konstatēts šaujamieroča vai munīcijas nevērīgas glabāšanas, nēsāšanas, pārvadāšanas vai pārsūtīšanas fakts vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises nevērīgas glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas fakts, pārkāpjot normatīvos aktus, kuri regulē ieroču apriti, jau ir radīta iespēja citai personai tos iegūt, tāpēc ir jāuzsāk kriminālprocess.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
In memoriam
Latvijas juristu saime atvadās no profesora Kalvja Torgāna  
1 komentāri
Sannija Matule
Mūsu autors
"Jurista Vārda" autors: Kalvis Torgāns
Gaidis Bērziņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Pārdomas par 2021. gada 3. marta Senāta lēmumu lietā Nr. SPC-8/2021
1 komentāri
Viktorija Soņeca
Tiesību prakse
Personai labvēlīga noteikuma atpakaļejoša spēka princips krimināltiesībās
2021. gada 19. februārī Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā "Par Krimināllikuma 236. panta pirmās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2013. gada 31. martam) atbilstību Satversmes 90. un 92. pantam un 2015. gada 29. oktobra ...
Māris Onževs
Tiesību prakses komentāri
Labvēlīga atpakaļejoša spēka izpratne krimināltiesībās jeb komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2020-23-01
AUTORU KATALOGS