ŽURNĀLS Diskusija

13. Aprīlis 2021 /Nr.15 (1177)

Saeimā aizsākta diskusija par Satversmes 29. panta piemērošanas aspektiem

Atsaucoties Tiesību zinātņu pētniecības institūta rosinājumam, Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija sadarbībā ar Juridisko komisiju ir aizsākusi ekspertu diskusiju par Satversmes 29. panta piemērošanas aspektiem. Potenciāli plašākas diskusijas ietvaros videokonferences formātā 12. martā jau aizritēja pirmā domapmaiņa saistībā ar Saeimas deputātu kriminālprocesuālās imunitātes saturu un robežām, taču, kā secināja klātesošie, tēma ir ļoti daudzšķautņaina un padziļināti izpētāma, tādēļ vienā reizē to izdiskutēt nav iespējams un šim jautājumam būs jāpievēršas atkārtoti. Apkopojot šajā pirmajā domapmaiņā izskanējušo, piedāvājam ieskatu tajā paustajos viedokļos.

Lai gan Satversmes 29. pants ir plašāks, Saeimas komisiju organizētajā 12. marta diskusijā pieaicināto ekspertu uzmanības centrā faktiski bija panta pirmais teikums ("Saeimas locekli nevar apcietināt, izdarīt pie viņa kratīšanas, ne citādi aprobežot viņa personas brīvību, ja tam nepiekrīt Saeima.") kopsakarā ar Satversmes 30. un 31. pantu.1

Satversmes zinātniskajos komentāros skaidrots, ka Satversmes 29. un 30. pants veido Saeimas deputātu neaizskaramības konstitucionālo pamatu un tas ir nepieciešams parlamentāriešu sekmīgai pienākumu izpildei, tostarp rēķinoties ar neatkarību no izpildvaras un tiesu varas politiski motivētas rīcības jeb nepamatotas vēršanās pret deputātu.2 Taču, neraugoties uz jau izvērstajiem šo normu komentāriem, kas ietverti 2020. gadā izdotajā Satversmes II nodaļas (Saeima) komentāru grāmatā, prakses situācijas liek atgriezties pie diskusijām par deputātu neaizskaramības institūtu, atklājot, ka joprojām ne viss par to ir skaidrs. Proti, kā tas izriet no Tiesību zinātņu pētniecības institūta valdes priekšsēdētāja, profesora Dr. iur. Ringolda Baloža 2021. gada 18. februāra vēstules Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas un Juridiskās komisijas vadībai, Saeimas deputāta Alda Adamoviča lieta (kriminālprocess par Krimināllikuma 327. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm saistībā ar iespējami prettiesiski iegūtiem nepilniem 60 eiro no Saeimas budžeta) aktualizē arī tādus fundamentālus tiesībpolitikas jautājumus kā privātās dzīves un korespondences neaizskaramība, Saeimas locekļu imunitāte, netraucēta darbība u.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Anita Rodiņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens tuvojas...
2021. gada pavasara semestris visām tām Latvijas augstākās izglītības institūcijām, kas īsteno profesionālo maģistra studiju programmu "Tiesību zinātne", būs īpašs. Šī semestra noslēgumā pirmo reizi ir plānota valsts vienotā ...
2 komentāri
Tieslietu ministrija
Informācija
Par valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu
Nora Zvejniece, Laura Smukule
Skaidrojumi. Viedokļi
Dubultās sodīšanas nepieļaujamība: teorija un tiesu prakse
Raksta mērķis ir sniegt ieskatu dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) principa tiesiskajā regulējumā Latvijā, šī regulējuma attīstībā kopsakarā ar starptautiskajiem cilvēktiesību aktiem un principa vispārējā ...
1 komentāri
Oskars Kulmanis
Skaidrojumi. Viedokļi
Savstarpēji saistīti procesi ne bis in idem principa tvērumā
Raksta mērķis ir koncentrēti aplūkot atsevišķus ne bis in idem1 jeb dubultās sodīšanas aizlieguma principa aspektus. Aplūkojot Satversmes tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas paustās atziņas, tiks atklāta dubultās sodīšanas ...
3 komentāri
Viktorija Soņeca
Tiesību prakse
Personas tiesības prasīt atbilstīgu nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu
2021. gada 5. martā Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā "Par Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma pārejas noteikumu 2. punkta atbilstību Satversmes 1. pantam un ...
AUTORU KATALOGS