ŽURNĀLS Tiesību prakses komentāri

20. Aprīlis 2021 /Nr.16 (1178)

Eiropas Savienības Tiesas spriedums lietā Prokuratuur
1 komentāri
Ieva Žeimunde
Datu valsts inspekcijas Juridiskās nodaļas juriste 

2021. gada 2. martā Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – Tiesa) lietā Prokuratuur1 atzina, ka piekļuve datu plūsmas vai atrašanās vietas datiem, kas paredzēti noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai un kas ļauj izdarīt precīzus secinājumus attiecībā uz personu un tās privāto dzīvi, atļauta tikai, lai apkarotu smagus noziegumus vai novērstu nopietnus draudus sabiedriskajai drošībai. Raugoties no datu aizsardzības skatpunkta, Tiesa spriedumā turpina nostiprināt atziņas, ka tiesības uz personas datu aizsardzību ir vienlīdz aizsargājamas un nozīmīgas personas pamattiesības, tostarp arī jautājumos, kas skar valsts drošību un noziegumu apkarošanu, tādēļ valsts iestāžu piekļuvei personas datiem būtu jāaprobežojas ar stingri nepieciešamo mērķa sasniegšanai.

Spriedums turpina attēlot problemātiku attiecībā uz dalībvalstu nacionālā regulējuma iespējamu neatbilstību Direktīvas 2002/58/EK2 prasībām un judikatūrā nostiprināto atziņu interpretāciju elektronisko komunikāciju datu saglabāšanas un valsts iestāžu piekļuvei tiem kontekstā. Tiesa līdz šim vairākkārt ir vērtējusi gan saglabāšanas, gan valsts iestāžu piekļuves elektronisko komunikāciju datiem nosacījumus, tomēr šajā spriedumā galvenokārt pievēršas jautājumiem, kas saistīti ar piekļuvi datiem, kā arī analizē, kādos gadījumos piekļuves rezultātā radīta iejaukšanās pamattiesībās uzskatāma par "smagu".

 

Tiesas secinājumi

1. Piekļuves elektronisko komunikāciju datiem nosacījumi

Ar spriedumu lietā Prokuratuur Tiesa precizē, kādos gadījumos kompetentās iestādes var piekļūt elektronisko komunikāciju datiem.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
ai_bi
23. Aprīlis 2021 / 14:38
0
ATBILDĒT
Viltīgā Datu valsts inspekcija. Tā arī nav saprotams, kāpēc šis EST spriedums būtu tās kompetencē, ja "DVI kompetencē neietilpst personas datu apstrāde operatīvās darbības, kriminālprocesa vai administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros"
visi numura raksti
Ringolds Balodis
Skaidrojumi. Viedokļi
Cik aktuāla ir senā diskusija par tautas nobalsošanas iespējamību Latvijā
Pirmajam no piecpadsmit Satversmes pārgrozījumiem šomēnes aprit 88 gadi, proti, šie grozījumi tika pieņemti 1933. gada 21. martā un stājās spēkā tā paša gada 14. aprīlī. Tas pamudināja pavērtēt, cik aktuāla ir senā pirmskara ...
Uldis Krastiņš
Atsaucoties uz publicēto
Par prettiesiskuma saistību ar vainu krimināltiesībās
Prettiesiskuma jēga krimināltiesībās ir nostiprināta gan Krimināllikuma1 (turpmāk – KL) 1. pantā, kurā reglamentēts kriminālatbildības pamats, gan KL 6. pantā, definējot noziedzīga nodarījuma jēdzienu. Abās šajās normās ir ...
3 komentāri
Rihards Erdmanis
Skaidrojumi. Viedokļi
Administratīvā atbildība par huligānismu virtuālajā telpā attālinātā mācību procesā
Šī raksta ietvaros aplūkota tieši vispārizglītojošās skolas bērnu uzvedība virtuālajā telpā (bērns ir persona līdz 18 gadiem). Tātad runa ir par bērniem no sešiem līdz 18 gadiem, kas apgūst vispārējo pamata un vidējās ...
Viktorija Soņeca
Tiesību prakse
Saglabājamo datu izmantošana krimināllietās
2021. gada 2. martā Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – Tiesa) pasludināja spriedumu Prokuratuur1 lietā, ar kuru vēlreiz apstiprināja atziņas, kas izriet no Tiesas sprieduma apvienotajās lietās La Quadrature du Net u.c.2 Šis spriedums ...
Anna Vladimirova-Krjukova, Gabriela Šantare
Tiesību prakses komentāri
Elektronisko sakaru komersantu izvēle: privātuma aizsardzība vai iestāžu pieprasījumu izpilde
1 komentāri
AUTORU KATALOGS