ŽURNĀLS Diskusija

8. Jūnijs 2021 /Nr.23 (1185)

Institūciju un sabiedrības pienākumi bērnu tiesību aizsardzībā

Balstoties uz praksē pieredzēto, bērnu tiesību aizsardzības jomas eksperti ir formulējuši jautājumus lietpratējiem, tos aicinot uz plašāku domapmaiņu. Šajā diskusijā par bērnu likumpārkāpumu cēloņiem, to mazināšanas iespējām, bērniem piemērotāko soda veidu, kā arī iespējām vecākus motivēt rīkoties bērna interesēs un citiem jautājumiem viedokli pauž LU Juridiskās fakultātes asociētā profesore, Valsts prezidenta padomnieku biroja vadītāja, padomniece tiesiskuma un Eiropas Savienības tiesību jautājumos Dr. iur. Irēna Kucina, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Ilze Celmiņa un Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs.

Bērna labākās intereses ir pieaugušo radītas iespējas īstenot katram bērnam viņa tiesības, tai skaitā tiesības uz attīstību, kas ietver tiesības uz dzīvi bez saskarsmes ar noziedzību un tās kaitīgajām izpausmēm. Kāpēc bērni Latvijā izdara likumpārkāpumus, un kādi ir to cēloņi?

Irēna Kucina: Nepilngadīgo likumpārkāpumu cēloņi ir meklējami vidē, kurā bērns atrodas, negatīvā dzīves pieredzē. Nelabvēlīgā ģimenes vide šodien var būt arī ļoti pārtikušās ģimenēs – pietiekoši finanšu līdzekļi, liela visatļautība, emocionāla un fiziska vardarbība, narkotikas utt.

Bērni atšķirībā no pieaugušas un nobriedušas personas ne vienmēr spēj vadīt savu rīcību. Tāpat bērni atšķirīgi izprot likuma un sankciju būtību. Bērnu attīstība un psihe ne vienmēr nodrošina spēju pieņemt izsvērtus lēmumus. Tāpēc bērnu izdarīto likumpārkāpumu sociālo un psiholoģisko aspektu analīzē nav iespējams balstīties uz datiem par pilngadīgu personu noziedzību.

Bērni likumpārkāpumus izdara ar citu motivāciju nekā pieaugušas personas. Tā var būt vēlme izcelties vienaudžu vidū, arī saņemt novērtējumu no kriminogēnas vides, kurā bērns atrodas. Tomēr vislielākie riski bērna antisociālai uzvedībai ir saskatāmi nelabvēlīgā ģimenes vidē. Bērns ar likumpārkāpumu reaģē uz piedzīvoto fizisko vai emocionālo vardarbību, pamešanu novārtā, vecāku izpratnes trūkumu, ikdienā novērotajām vecāku atkarībām un citiem ģimenē bērna attīstību nelabvēlīgi ietekmējošiem faktoriem.

Ilze Celmiņa: Bērnu likumpārkāpumu cēloņi ir tikpat daudzveidīgi, cik daudzveidīga ir Latvijas sabiedrība. Kopumā dzīvojam drošā sabiedrībā. Bērnu likumpārkāpumu cēloņi ir saistīti gan ar sabiedrības noslāņošanos, gan dažādajām neiecietības un neapmierinātības izpausmēm, gan iekšējās agresijas uzkrāšanos sabiedrībā.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jānis Kārkliņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Vekseļtiesības 21. gadsimtā (I)
2021. gada 29. aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Tieslietu ministrijas iesniegtais likumprojekts "Grozījumi Vekseļu likumā"1 (turpmāk – Grozījumi), ar kuru ir paredzēts veikt būtiskas izmaiņas Vekseļu likuma2 ...
Jurista Vārds
Numura tēma
Gatavojas būtiskām pārmaiņām bērnu tiesību aizsardzības sistēmā
Pagājušo otrdien, 1. jūnijā, norisinājās Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīta stratēģiskā diskusija "Bērni 2025", kuru organizēja Tieslietu un Labklājības ministrijas. Šajā diskusijā skartās, bērnu tiesību ...
Jānis Bordāns
Tiesību politika
Bērnu tiesību aizsardzība – no Tieslietu ministrijas skatupunkta
Dace Daugule
Skaidrojumi. Viedokļi
Bērna labākās intereses
Bērna labāko interešu ievērošanas princips ir nostiprināts gan starptautiskajos,1 gan nacionālajos tiesību aktos.2 No vienas puses, tā piemērošana ar bērnu tiesību aizsardzību saistītās lietās profesionāļiem šķiet pašsaprotama, ...
1 komentāri
Sintija Peņkovska
Skaidrojumi. Viedokļi
Bērna administratīvā atbildība
AUTORU KATALOGS