ŽURNĀLS Tiesību prakse

27. Jūlijs 2021 /Nr.30 (1192)

Otrais spriedums AS "Parex banka" stāsta turpinājumā

Satversmes tiesa 2021. gada 27. maijā pasludināja spriedumu lietā Nr. 2020-49-01 "Par Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8. panta pirmās daļas un 8.1 panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 92. un 105. pantam", nospriežot izbeigt tiesvedību lietā daļā par Komercdarbības atbalsta kontroles likuma (turpmāk – Kontroles likums) 8.1 panta otrās daļas 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1., 91., 92. un 105. pantam. Tāpat Satversmes tiesa nosprieda izbeigt tiesvedību lietā daļā par Kontroles likuma 8. panta pirmās daļas, 8.1 panta otrās daļas 1. un 2. punkta, kā arī trešās daļas atbilstību varas dalīšanas principam un Satversmes 92. panta pirmajam teikumam. Vienlaikus Satversmes tiesa atzina Kontroles likuma 8. panta pirmo daļu, 8.1 panta otrās daļas 1. un 2. punktu, kā arī trešo daļu par atbilstošu Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam.

Par lietas būtību

Pieteikumu iesniedzējs uzskatīja, ka Kontroles likuma 8. panta pirmā daļa, kā arī 8.1 panta otrā un trešā daļa neatbilst Satversmes 1., 91., 92. un 105. pantam. Pieteikumos norādīts, ka pieteikumu iesniedzēja māte un AS "Parex banka" 2008. gada 12. maijā noslēdza līgumu par termiņdepozīta pieņemšanu un apkalpošanu (turpmāk – Termiņdepozīta līgums) ar noguldījuma pamatsummu 15 miljoni eiro, noguldījuma termiņu – septiņi gadi – un fiksēto procentu likmi – 12 procenti gadā.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Viktorija Jarkina, Krista Niklase
Skaidrojumi. Viedokļi
Nevainīguma prezumpcija juridiskai personai
Reputācija juridiskai personai ir viena no svarīgākajām vērtībām, kas veido ne tikai juridiskās personas tēlu, bet arī tiešā veidā ietekmē uzņēmuma atpazīstamību un finanšu rādītājus. Vienā dienā uzņēmums reputācijas ...
Valerijans Jonikāns
Juristu likteņi
Mana dzīve un darba gaitas tiesneša amatā Latvijas PSR (III)  

Nobeigums.
Sākums "Jurista Vārdā" Nr. 28 (1190), 13.07.2021., un Nr. 29 (1191), 20.07.2021.

1 komentāri
Jurista Vārds
Juridiskā literatūra
Pieejams Krimināllikuma komentāru trešais papildinātais izdevums
Tiesu namu aģentūra ir izdevusi grāmatu "Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 nodaļa). Trešais papildinātais izdevums". Tas ir 2018. gadā izdotās grāmatas "Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 nodaļa). ...
Māris Onževs
Tiesību prakses komentāri
Atpakaļejoša un tūlītēja spēka nošķiršana praksē

Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2020-49-01 (Parex bankas subordinētā kapitāla lieta).

Uģis Zeltiņš
Tiesību prakses komentāri
Satversmes tiesas spriedums "subordinētā kapitāla lietā": glābt banku nenozīmē glābt baņķieri
AUTORU KATALOGS