ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

26. Oktobris 2021 /Nr.43 (1205)

Dzīvojamo telpu īres likuma mērķis un izstrādes nepieciešamība
Mg. iur.
Mārtiņš Auders
Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors 

Dzīvojamo telpu īres regulējums skar sociāli un ekonomiski nozīmīgu jomu – mājokļu pieejamību. Mājokļu tirgus funkcionēšana nozīmīgi ietekmē cilvēku labklājību un valsts ekonomikas attīstību. Mājokļu tirgus funkcionēšana ietekmē arī darbaspēka mobilitāti, kas Latvijā ir ļoti zema.1 Zemā darbaspēka mobilitāte saistīta arī ar nelielu oficiālo īres tirgu Latvijā, kas ir mērķēts uz mājsaimniecībām ar augstākiem ienākumiem un attiecīgi daļēji ir sekas īres regulējumam (likumam "Par dzīvojamo telpu īri"), kas vēsturiski nesamērīgi mazāk aizsargāja izīrētāja intereses.2

Līdzīgi kā Latvijā, arī citās Eiropas valstīs var atrast piemērus, kad izīrētājiem pārlieku nelabvēlīgs īres regulējums ir panācis pretēju efektu un kopējā mājokļu pieejamība ir samazinājusies. Piemēram, Francijā laika periodā no 1918. līdz 1939. gadam nesamērīga īres regulējuma dēļ izīrētāji cieta zaudējumus un investīcijas ēku būvniecībā un uzturēšanā strauji samazinājās.3 Lai arī dzīvojamo telpu īres likumdošanā Eiropā vēsturiski ir bijuši ļoti atšķirīgi un mainīgi risinājumi, sākot no strikta regulējuma līdz pat ļoti liberālam, pēdējā laikā ekstrēmi risinājumi tiek aizstāti ar sabalansētāku pieeju.

VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Civilprocesa likums  
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Numura tēma
Pienākums pret sabiedrību un īres tiesībām
Jānis Lapsa
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvojamās telpas īres līgums: subjekti, priekšmets, termiņš, forma, īres maksa un saistītie maksājumi
Pēc gandrīz trīsdesmit gadiem 1993. gada 16. februārī pieņemto likumu "Par dzīvojamo telpu īri"1 ir nomainījis Dzīvojamo telpu īres likums2 (turpmāk – Īres likums), kurš stājās spēkā 2021. gada 1. maijā un kura pieņemšanas ...
Inga Kudeikina
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvojamās telpas īres līguma obligātie noteikumi – tiesiskā regulējuma apskats

Rakstā analizēti Dzīvojamo telpu īres likuma 8. pantā paredzētie dzīvojamo telpu īres līguma obligātie noteikumi īrnieka un izīrētāja tiesību un pienākumu samērīguma kontekstā.

Dita Buša
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana, izbeigšana un atkāpšanās no tā
Šī raksta mērķis ir sniegt īsu ieskatu dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanas, izbeigšanas un atkāpšanās tiesību īstenošanā līdz ar jaunā Dzīvojamo telpu īres likuma (turpmāk – Īres likums) spēkā stāšanos. Rakstā ...
Jorens Jaunozols
Skaidrojumi. Viedokļi
Īrnieka un mājoklī iemitināto personu tiesības un pienākumi
Mainoties dzīvojamās telpas īres tiesiskajam regulējumam (un tieši – pieņemot Dzīvojamo telpu īres likumu1 (turpmāk – Īres likums)), ir vairāki tiesību jautājumi, kas palikuši neskarti, un vairāki, kuros likumdevējs ir veicis ...
AUTORU KATALOGS